Jump to content
Fiskersiden

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/20/20 in all areas

  1. Har en sånn men kun et gir og da heter den High speed. Smooth og lett snelle men jeg liker ikke bremsekurven på den. Altfor brå overgang mellom free og strike etter min smak.
    1 point
  2. Å på neste tur ble det Ny art. Havmus 89cm å 1300gram
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.