josteink

Medlemmer
 • Innholdsteller

  192
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  3

josteink last won the day on October 19 2017

josteink had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

26 Excellent

Om josteink

 • Rang
  Medlem

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

 1. josteink

  Fiske vid Odda

  Hei, sier det berre for å poengtera at allemannsretten har sine rammer, og det er behov for det for nordmenn også :-) Ville gått for områda i nord på flyfotoet, men ingen aning om det er teltplasser her, lykke til!
 2. josteink

  Ørretfiske (Bergen, Sotra)

  Flott gjedde, går ein del gjedde i det vatnet, er ein del røye visstnok og litt aure innimellom.
 3. josteink

  Fiske vid Odda

  Hei, ser at det gjeld hovudsakleg brosme, lange og skjell, sjekk: http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/aatvarar_mot_djupvassfisk_og_skjel_i_hardangerfjordensorfjorden Eg hadde ete lyr, sei makrell , sjøaure med meir utan å vera uroleg. Når det gjeld telt så hugs ein veldig viktig ting: Leave no traces. Det er spesielt viktig i dette området der det er ein del turistar. Hugs at du kan telta i utmark men ikkje i innmark. Telting i utmark forutsetter at du, ihht Friluftsloven: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.» https://allemannsretten.no/2013/08/01/teltreglene-faq/ Tek med dette slik at du er inneforstått med kva som gjeld for telting i utmark. Bruk norgeibilder.no og sjøkart for å finne gode plasser (https://kart.fiskeridir.no/plan). Min erfaring er at plasser der det er veldig djupt tett til land ikkje gjer så mykje fisk. Nes med berg er ofte bra til f eks lyr og makrell. Sjekk sjøkart under for fjorden som #orjanes viser til.
 4. josteink

  Fiske vid Odda

  Campingplass i Ringøy, kinsarvik og lofthus, ved sjøen eller kort veg til denne. Merk at det er kostholdsråd for bunnfisk i fjorden på grunn av tungmetaller fra industri:
 5. josteink

  Nybegynner fluefiskesett

  Hei, kjøper du eit sett av dei kjente merkene så er får du eit godt sett. Kjøp eit sett #7 ,9 fot så er du innanfor. Guideline, orvis, hardy, loop, scierra osv osv. Dei fleste setta er utforma med snøre som passer og der du ikkje treng å vera ekspert for å kaste. Til sjøaurefiske ville eg kjøpt eit intermediatsnøre så du kan sjå om det er med i pakken. For deg som nybegynner er det ingen forskjell på dei ulike merkene, det har litt med smak og behag å gjera. Stikk innom ein butikk og snakk med nokon som kan fiske og få anbefalinger, eller så finn du eit sett på haustsalg og kjøper det. Test av sneller og stenger er veldig så som så fordi det er ikkje så stor forskjell på stenger innanfor eit prissegment når det gjeld dei store produsentane, meiner eg. Du seier ikkje noko om pristak men i området 1500-2000,- bør du finne ein del som du kan fiske med, evt så ligg det pent brukte pakker på finn.no som ofte er rimelige.
 6. josteink

  Å bruke YouTube som lærer?

  Litt sein tilbakemelding ref posten din over men aj dette er ei super stang å starte med og fiske lenge med, tommel opp! Ja kurs er alltid gøy men dette er ingen doktorgrad i kvantefysikk, du klarer fint å lære deg kasting ut frå youtube og internett, og dersom du synes til våren at dette går litt tungt så heng deg på eit kurs, det viktigaste er at du kaster ofte og mykje.
 7. josteink

  Min første fluestang er anskaffet :)

  Gratulerar! Sjekk ut youtube for litt kasteinstruksjoner. 2 feil alle som starter gjer er 1) å ta stangtuppen for langt bak, hugs ikkje lenger bak enn kl 12, dvs rett opp og 2) kaster med for mykje snøre ute og alt blir berre rot og vas. Ha kontroll på litt snøre til å begynne med. Og hugs at kast og kast og kast, det er beste måten å lære på :-) Lukke til!
 8. josteink

  Svensk öring i liten bäck

  fin liten film :-) Tips, ta gjerne å sett kamera på ulike plasser slik at det blir litt variasjon i filming. Tips 2: flugspøn?
 9. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Ja det er trist at det poppar opp gjedde i vatn på Haugalandet som følge av bevisst ulovleg utsetting. Gjedde vil vera ein kraftig predator på røye også og føretil at talet på individ går drastisk ned og størrelsen opp reknar eg med. Men det er ein vesentleg forskjell på røye og aure og det er at medan aure foretrekk å eta insekt og hovudsakleg vil halde seg langs strandsone så kan røya beite planktonisk i dei frie vannmassane på små krepsdyr og vannlopper. Dette gjer jo at røya kan vera betre tilpassa eit liv der den er mindre utsett for predasjon frå gjedde og kan drive eit effektivt fødesøk og med det oppretthalde ein større bestand/fleire individ enne aure kan. Røye kan jo òg ha veldig tette bestander så kanskje ein i gjedde-røyevatn kan få ein del fin røye? Kanskje høgskulen i Haugesund har lyst til å drive litt forskning på bestandsutviklinga i gjedde-røye vatn?
 10. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Eg generaliserar ein del her, ettersom det er umogleg å dekka alle dei forskjellige tilhøva rundt i ulike vatn. I vatn så vil fødesøk til aure primært skje i grunne områder. Når det vert sett ut gjedde så endrar dette seg og auren vil trekke ut i frie vannmasser og ha sitt fødesøk der, slik at det vert ei geografisk differensiering av arealbruk. På bakgrunn både predasjon og mindre tilgong på næringsområde så vil talet på aure gå drastisk ned. Eg kjenner ikkje til områder der det er ein tett bestand med aure og gjedde, men dette vil vera litt avhengig av topografi. Gjedda er jo ein jeger som er avhengig av kamuflasje, og i tillegg er det ikkje alle vatn er gjedda klarar å reprodusera seg i stort antal. Typisk så vil aure-gjedde vatn ha lav tetthet med aure men mange store individ.
 11. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Skal utleda litt kva eg meinte. To påstander 1)kannibalfisk vil ikkje regulera ein populasjon av aure og 2) aure er ein middelmådig rovfisk med låg fangstsuksess. Sportsfiskemyta som eg viser til er at stor fisk i eit vatn vil eta nok av dei mindre størrelsesklassane slik at det vert masse fin fiske sett med sportsfiskeauge. Å ta ut stor fisk vil føre til at det vert meir småfisk. Ein legg her til grunn at det er predatoren som regulerar byttedyrbestanden og ikkje byttedyrbestanden(dvs mattilgongen) som regulerar predatorbestanden. Forutsetninga for det eg seier er at det er ein bestand med berre aure (forsåvidt aure/røyebestand også). Det er gjort veldig mange prøvefisk, mellom anna av NINA som viser at det i vatn med aure vil vera ein andel av populasjonen som er i dei minste størrelsesklassane som har føde på krepsdyr og insekt og ein andel som er vesentleg større som har ein god del fødeinntak på mellom anna fisk, dvs det vi kallar kannibalfisk. Det som er interessant er at populasjonen må ha ein viss størrelse før det eksisterar fiskespisende fisk, og at det er ein samanheng med størrelse på vatnet og talet på større fisk. Alle større vatn har med andre ord fiskespisende fisk. Biomassen er for ein stor del avhengig av størrelsen på vatnet og talet på fiskespisende fisk varierar med størrelsen på vatnet. Det interessante er at når fiskespisende fisk vert redusert (les fiska opp), så vil det i løpet av få år stabilisera seg tilbake på det nivået det har vore. Det er med andre ord ein samanheng mellom størrelse på vatn og talet på fiskespisende fisk og at dette talet er relativt konstant. Det ser ut til at det er ein naturleg samanheng mellom størrelse på vatn som kan oppretthalde ein biomasse og fødetilgong til fiskespisende fisk, og at det er byttedyrpopulasjonen som regulerar talet på fiskespisende fisk. Så då kan ein berre fiske opp alle stor fisk siden det uansett kjem nye? Nei, ikkje så enkelt. Det finnes det som kalles terskelverdiar "tippingpoint" innen populasjonsøkologi, dvs at dersom det vert svært store endringar i f eks bestandsdynamikken så kjem ein til ein terskel der endringane er så store at bestanden får ein anna balansepunkt. Utfisking av torsk utanfor New foundland er eit supert eksempel på dette, der den dominerande arten i økosystemet vert totalt nedfiske, andre arter kjem inn og ein klarar ikkje å reetablera torsken (sjølv om det er gjort store investeringar og utsettingar) i eit økosystem der den tidlegare var dominerande. Finnes ingenting som er gjort av studier på aure vs fiskespisende aure så vidt eg veit men dersom betanden vert for tett kan det tenkast at det ikkje rer mogleg for fisk å oppnå ein størrelse som tilseier overgang som fiskespiser uansett.... Så aure har liten grad av regulerande effekt på ein aurepopulasjon, noko som kan skuldast at dersom den fispkespisande andelen vert for stor vil andelen byttefisk verta for liten og det dermed er ein regulering i dette. Samstundes vil ein tett bestand (dvs mange og småfallen fisk) antatt stimulera til auke i talet fiskespisande fisk. Aure er ein ok rovfisk som tek ein del fisk, det er jo tross alt ein grunn til at den vert fiskespisande. Dersom den hadde vore ineffektiv ville dette vore ein dårleg strategi å velga. Men den er ikkje meir effektiv enn at det ikkje vert ein kolaps i populasjonen. Motpolen her er gjedde, som er ein veldig effektiv rovfisk, som i ein gjedde-gjedde eller gjedde-aure bestand fører til gjentatte kolapser i tilgongen på byttedyr. Men f eks abbor er så effektiv til å reprodusera at ein gjeddebestand ikkje klarar på regulera abborbestanden i noko større grad. Så difor meiner eg at auren er ein mindre effektiv rovfisk enn mange andre, og at sportsfiskemyta om at stor fisk er bar fordi den regulerar ein aurebestand slik at det vert masse fin fisk ikkje er hold i. I døme som gjeld ørekyt så er jo tettheten av ørekyt ekstrem, og i tillegg er denne i størrelsesklasser som gjer den veldig egna som byttedyr for aure. Undersøkingar på ulike vatn på hardangervidda viser at etter det kom ørekyt så er tettheten av aure ektremt redusert men gjennom snittsstr er svært høg, og "hoppet" til å bli fiskespisar er veldig lite. Ok dette vart årets lengste innlegg og eg har bevisst utelatt alle henvisningar til ulike rapporter siden eg ikkje har tid, men gå på NINA sine heimesider og start å les på f eks regulering av røyebestander (som er mykje det same som aure), her er det veldig mykje god litteratur.
 12. josteink

  Å lage hackles

  Eg har brukt ein del nakke frå rype, men eg ribber slik at det berre er fjør. Putter dei i pose, frys ned til -18, tek opp att og har dei i romtemp eit par dager og så ned i frysen igjen. Grunnen til dette er at ein del småkryp kan overleve i eggstadie veldig lave temp men når dei klekker ikej så tek ein knekken på dei med andre runde i frys. Har gjort det same med hanefjør og aldri hatt problem med utøy i bindemateriale.
 13. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Genene i ein fisk på 1,3 kg og på 100 gr i eit vatn er nett dei same, det er ikkje slik at genene i eit vatn bestem om ein fisk vert stor eller liten, det er det ytre miljøfaktorer som gjer. Aure er heller ikkje bestandsregulerande, ettersom stor aure er ein ganske dårleg rovfisk som gjennom kannibalisme ikkje kan regulera sin egen bestand, dette er ei sportsfiskemyte. Ut over det er eg heilt enig med deg i at stor fisk kan ein hiva uti igjen og heller ta småfisken. I Stokkavatnet er uansett næringsforholda så gode at det er gytemulighetane som sannsynlegvis er den bestandsregulerande faktoren og slik sett treng ein heller ikkje ta opp liten aure her.
 14. josteink

  Hva slags fortom fluefiske?

  Dersom du har intermediat snøre så burde det vera godt nok, dersom du vil ha fluene til å gå djupare så kjøp eit synkesnøre. Ved sjøaurefiske så fiskar du jo med veldig raske inntrekk så derfor går floga høt i vatnet. Elles så høyr på tidlegare innlegg. 0-30 cm er godt nok for sjøaure. Med intermediat snøre ville eg gått for vanleg monofortom på 10-12 fot, tapert.
 15. josteink

  Lyr og Pale på fluestang

  Lyr og sei er topp fisk på fluestang, og no er det jo høgsesong for sjøfiske. Prøv deg på torskefiske på grunna no og utover, masse stor fisk (1-3 kg) på grunt vatn. Fluer = standard sjøauremønster, eg bruker mykje små wollybugger varianter, kunsten er å få kroken litt ned i djupna og trekke ganske fort inn.Prøv å få tak i boka Mikael Jensen: Fluefiskerens nye utfordringer, her står det ganske mykje om fiske etter ulike arter. MEN ikkje gjer fluevalg etter sjøfisk for komplisert, anything goes :-)