Drømmefisken

- Vinn drømmereise til Alaska for to i Norges nye landsdekkende fiskekonkurranse! Premier for over 500.000 skal deles ut.

DU kan enkelt delta, uansett hvor i landet du bor og hvor mye du fisker. Månedlig premiering. Les mer her; https://goo.gl/3zSMUq 

josteink

Medlemmer
 • Innholdsteller

  185
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  3

josteink last won the day on October 19 2017

josteink had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

24 Excellent

Om josteink

 • Rang
  Medlem

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

 1. josteink

  Svensk öring i liten bäck

  fin liten film :-) Tips, ta gjerne å sett kamera på ulike plasser slik at det blir litt variasjon i filming. Tips 2: flugspøn?
 2. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Ja det er trist at det poppar opp gjedde i vatn på Haugalandet som følge av bevisst ulovleg utsetting. Gjedde vil vera ein kraftig predator på røye også og føretil at talet på individ går drastisk ned og størrelsen opp reknar eg med. Men det er ein vesentleg forskjell på røye og aure og det er at medan aure foretrekk å eta insekt og hovudsakleg vil halde seg langs strandsone så kan røya beite planktonisk i dei frie vannmassane på små krepsdyr og vannlopper. Dette gjer jo at røya kan vera betre tilpassa eit liv der den er mindre utsett for predasjon frå gjedde og kan drive eit effektivt fødesøk og med det oppretthalde ein større bestand/fleire individ enne aure kan. Røye kan jo òg ha veldig tette bestander så kanskje ein i gjedde-røyevatn kan få ein del fin røye? Kanskje høgskulen i Haugesund har lyst til å drive litt forskning på bestandsutviklinga i gjedde-røye vatn?
 3. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Eg generaliserar ein del her, ettersom det er umogleg å dekka alle dei forskjellige tilhøva rundt i ulike vatn. I vatn så vil fødesøk til aure primært skje i grunne områder. Når det vert sett ut gjedde så endrar dette seg og auren vil trekke ut i frie vannmasser og ha sitt fødesøk der, slik at det vert ei geografisk differensiering av arealbruk. På bakgrunn både predasjon og mindre tilgong på næringsområde så vil talet på aure gå drastisk ned. Eg kjenner ikkje til områder der det er ein tett bestand med aure og gjedde, men dette vil vera litt avhengig av topografi. Gjedda er jo ein jeger som er avhengig av kamuflasje, og i tillegg er det ikkje alle vatn er gjedda klarar å reprodusera seg i stort antal. Typisk så vil aure-gjedde vatn ha lav tetthet med aure men mange store individ.
 4. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Skal utleda litt kva eg meinte. To påstander 1)kannibalfisk vil ikkje regulera ein populasjon av aure og 2) aure er ein middelmådig rovfisk med låg fangstsuksess. Sportsfiskemyta som eg viser til er at stor fisk i eit vatn vil eta nok av dei mindre størrelsesklassane slik at det vert masse fin fiske sett med sportsfiskeauge. Å ta ut stor fisk vil føre til at det vert meir småfisk. Ein legg her til grunn at det er predatoren som regulerar byttedyrbestanden og ikkje byttedyrbestanden(dvs mattilgongen) som regulerar predatorbestanden. Forutsetninga for det eg seier er at det er ein bestand med berre aure (forsåvidt aure/røyebestand også). Det er gjort veldig mange prøvefisk, mellom anna av NINA som viser at det i vatn med aure vil vera ein andel av populasjonen som er i dei minste størrelsesklassane som har føde på krepsdyr og insekt og ein andel som er vesentleg større som har ein god del fødeinntak på mellom anna fisk, dvs det vi kallar kannibalfisk. Det som er interessant er at populasjonen må ha ein viss størrelse før det eksisterar fiskespisende fisk, og at det er ein samanheng med størrelse på vatnet og talet på større fisk. Alle større vatn har med andre ord fiskespisende fisk. Biomassen er for ein stor del avhengig av størrelsen på vatnet og talet på fiskespisende fisk varierar med størrelsen på vatnet. Det interessante er at når fiskespisende fisk vert redusert (les fiska opp), så vil det i løpet av få år stabilisera seg tilbake på det nivået det har vore. Det er med andre ord ein samanheng mellom størrelse på vatn og talet på fiskespisende fisk og at dette talet er relativt konstant. Det ser ut til at det er ein naturleg samanheng mellom størrelse på vatn som kan oppretthalde ein biomasse og fødetilgong til fiskespisende fisk, og at det er byttedyrpopulasjonen som regulerar talet på fiskespisende fisk. Så då kan ein berre fiske opp alle stor fisk siden det uansett kjem nye? Nei, ikkje så enkelt. Det finnes det som kalles terskelverdiar "tippingpoint" innen populasjonsøkologi, dvs at dersom det vert svært store endringar i f eks bestandsdynamikken så kjem ein til ein terskel der endringane er så store at bestanden får ein anna balansepunkt. Utfisking av torsk utanfor New foundland er eit supert eksempel på dette, der den dominerande arten i økosystemet vert totalt nedfiske, andre arter kjem inn og ein klarar ikkje å reetablera torsken (sjølv om det er gjort store investeringar og utsettingar) i eit økosystem der den tidlegare var dominerande. Finnes ingenting som er gjort av studier på aure vs fiskespisende aure så vidt eg veit men dersom betanden vert for tett kan det tenkast at det ikkje rer mogleg for fisk å oppnå ein størrelse som tilseier overgang som fiskespiser uansett.... Så aure har liten grad av regulerande effekt på ein aurepopulasjon, noko som kan skuldast at dersom den fispkespisande andelen vert for stor vil andelen byttefisk verta for liten og det dermed er ein regulering i dette. Samstundes vil ein tett bestand (dvs mange og småfallen fisk) antatt stimulera til auke i talet fiskespisande fisk. Aure er ein ok rovfisk som tek ein del fisk, det er jo tross alt ein grunn til at den vert fiskespisande. Dersom den hadde vore ineffektiv ville dette vore ein dårleg strategi å velga. Men den er ikkje meir effektiv enn at det ikkje vert ein kolaps i populasjonen. Motpolen her er gjedde, som er ein veldig effektiv rovfisk, som i ein gjedde-gjedde eller gjedde-aure bestand fører til gjentatte kolapser i tilgongen på byttedyr. Men f eks abbor er så effektiv til å reprodusera at ein gjeddebestand ikkje klarar på regulera abborbestanden i noko større grad. Så difor meiner eg at auren er ein mindre effektiv rovfisk enn mange andre, og at sportsfiskemyta om at stor fisk er bar fordi den regulerar ein aurebestand slik at det vert masse fin fisk ikkje er hold i. I døme som gjeld ørekyt så er jo tettheten av ørekyt ekstrem, og i tillegg er denne i størrelsesklasser som gjer den veldig egna som byttedyr for aure. Undersøkingar på ulike vatn på hardangervidda viser at etter det kom ørekyt så er tettheten av aure ektremt redusert men gjennom snittsstr er svært høg, og "hoppet" til å bli fiskespisar er veldig lite. Ok dette vart årets lengste innlegg og eg har bevisst utelatt alle henvisningar til ulike rapporter siden eg ikkje har tid, men gå på NINA sine heimesider og start å les på f eks regulering av røyebestander (som er mykje det same som aure), her er det veldig mykje god litteratur.
 5. josteink

  Å lage hackles

  Eg har brukt ein del nakke frå rype, men eg ribber slik at det berre er fjør. Putter dei i pose, frys ned til -18, tek opp att og har dei i romtemp eit par dager og så ned i frysen igjen. Grunnen til dette er at ein del småkryp kan overleve i eggstadie veldig lave temp men når dei klekker ikej så tek ein knekken på dei med andre runde i frys. Har gjort det same med hanefjør og aldri hatt problem med utøy i bindemateriale.
 6. josteink

  Erfaringer med Store Stokkavatnet? (Stavanger)

  Genene i ein fisk på 1,3 kg og på 100 gr i eit vatn er nett dei same, det er ikkje slik at genene i eit vatn bestem om ein fisk vert stor eller liten, det er det ytre miljøfaktorer som gjer. Aure er heller ikkje bestandsregulerande, ettersom stor aure er ein ganske dårleg rovfisk som gjennom kannibalisme ikkje kan regulera sin egen bestand, dette er ei sportsfiskemyte. Ut over det er eg heilt enig med deg i at stor fisk kan ein hiva uti igjen og heller ta småfisken. I Stokkavatnet er uansett næringsforholda så gode at det er gytemulighetane som sannsynlegvis er den bestandsregulerande faktoren og slik sett treng ein heller ikkje ta opp liten aure her.
 7. josteink

  Hva slags fortom fluefiske?

  Dersom du har intermediat snøre så burde det vera godt nok, dersom du vil ha fluene til å gå djupare så kjøp eit synkesnøre. Ved sjøaurefiske så fiskar du jo med veldig raske inntrekk så derfor går floga høt i vatnet. Elles så høyr på tidlegare innlegg. 0-30 cm er godt nok for sjøaure. Med intermediat snøre ville eg gått for vanleg monofortom på 10-12 fot, tapert.
 8. josteink

  Lyr og Pale på fluestang

  Lyr og sei er topp fisk på fluestang, og no er det jo høgsesong for sjøfiske. Prøv deg på torskefiske på grunna no og utover, masse stor fisk (1-3 kg) på grunt vatn. Fluer = standard sjøauremønster, eg bruker mykje små wollybugger varianter, kunsten er å få kroken litt ned i djupna og trekke ganske fort inn.Prøv å få tak i boka Mikael Jensen: Fluefiskerens nye utfordringer, her står det ganske mykje om fiske etter ulike arter. MEN ikkje gjer fluevalg etter sjøfisk for komplisert, anything goes :-)
 9. josteink

  Mine første fluer #fluebinding

  Myggpuppene der er fiskbare som bare det, du får fisk på dei :-) Dei andre ville eg trimma litt ned når det gjeld buskete haler men fiske er jo ikkje så veldig smart då, så med du får nok fisk på dei. Binding av eigne floge er ein flott vinteraktivitet, då er det berre å setja seg på loftet når vintermørket sig på, setje på litt god musikk og skjenke opp ein kald porter og fyre opp produksjonen. Ein god regel er som i alt anna, Keep It Stupid Simple :-)
 10. josteink

  Fluefiske stang og snelle hjelp!

  Veldig god stang og snelle, senk skuldrene og fisk, her har du stang resten av livet. Eg ville personlig gått for ei #3 elller 4 stang til fiske i bergensområdet fordi fisken her er ikkje så stor men det kan du jo vurdera om nokre år :-) . No må du bruke masse tid på å fiska!
 11. josteink

  Tips til en nybegynner!

  Gå på biblioteket og lån ei bok, f eks pål krogvold sine bøker. Veldig informative. I 95% av tilfella kan du setja på eit floga str 10-16 med mørke farger (svart, oliven, brun, grå etc etc ) og då får du fisk. Bruk standard våtflogemønster som olsen, black gnat, march brown, zulu, hareørenymfe etc etc når det ikkje vaker og fisk av grunner og overgang grunt -djupt vatn. Ha få mønster som liknar litt på alt og fordel dei på krokstr 10-16, ikkje 100 mønster som imiterar alle insekt i alle stadier. Når det gjeld flogemønster så får du masse råd om alle insekta du skal imitera men finn heller fluer som imiterar mange insekt. F eks march brown eller hareørenymfe imiterar det meste som svømmer i vatn i ulike str. Fokuser meir på kasting og mindre på flogevalg. Når det gjeld flogevalg og fisketeknikk så lån boka til tom skyrud "Fluer som fisker", les, lær og praktiser!
 12. Visst ein hekkande toppdykker er nok til å sanere bestanden i dette vatnet så ville det ikkje vore fisk her uansett. Ein bestand av abbor er svært robust, og ein toppdykker vil ikkje klare å ta ut store individ uansett. OG det er dessutan slik at ein hekkande toppdykker har klar prioritet framfor ein hobbyfiskar....gled deg heller over at det er ein spennande fauna i områda du fisker.
 13. josteink

  Fiskerapport Langavatnet Byrkjedal/Maudal

  Hei, Skal vera fisk i Beritstjødna. Fått ein del fin fisk 3-5 hg i tjødna mot NV (638).
 14. josteink

  Fiskerapport Langavatnet Byrkjedal/Maudal

  Vatn med ingen reproduksjon har jo ofte eit fåtal, gamle og store individ. I desse områda er det mange vatn som hadde fisk som vart for sure, det har vore arbeida for å få opp bestanden i mange av desse. Denne kan gje nokre tips: https://issuu.com/stfissuu/docs/fiskebrosjyre_2014
 15. josteink

  Fiskerapport Langavatnet Byrkjedal/Maudal

  Flott turraport! Mange av vatna her hadde ein tynn bestand av fisk 80-90 talet, der fisken ikkje var heilt vekke. Sannsynelgvis grunna at det mange år ikkje var vellukka reproduksjon. Ettersom pH auka så vart det betre reproduksjon og dermed gjekk fisketalet opp og str ned. Dette er jo vanleg i vatn som vart kalka også.