Labrax

Medlemmer
 • Innholdsteller

  209
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

Mottatte likerpoeng

4 Neutral

Om Labrax

 • Rang
  Medlem

Contact Methods

 • ICQ
  0

Profile Information

 • Bosted
  Oslo, Norway
 1. Laksefiske i Drammenselva 2015

  http://laksebors.lagens-framtid.no/fangst/16503
 2. Målselva.

  Vannføring Malangsfoss: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0196.00035.000/ Vanntemperatur Malangsfoss: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/WT/0196.00035.000/
 3. Store mengder rømt laks i norske elver: http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article10459075.ece Høsten 2013 var det i snitt snaut 18 prosent rømt oppdrettslaks i de 33 elvene som ble undersøkt: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1063.pdf http://fhl.no/mindre-romt-laks-i-elvene/ Statistikk fra Havbruksnæringens Miljøfond viser at det er mindre rømt oppdrettslaks i norske elver sammenlignet med tidligere år. Undersøkelser i 76 elver i 2013 viser et gjennomsnitt på 2,2 prosent rømt laks. I 2012 var prosentandelen 2,5, mot 4,5 prosent i 2011. http://fhl.no/wp-content/uploads/2014/06/tabell-prm_final.pdf
 4. Här finns Norges Mecka för harrfiske: Fisket i Hedmark-området är bättre än aldrig förr och fiskare från hela Europa reser för att uppleva "Grayling Zones". Är du ute efter stora fångster är detta verkligen rätt ställe, striktare förordningar i områdena med begränsningar av tillåten mängd och "catch and release"-regeln har lett till bättre fiske och allt fler troféfiskar (fiskar på över 15 kilo) inom vild brun öring, gädda och sik. Harrar på 50 centimeter är vanligt och ibland blir de så stora som över 60 centimeter långa. http://www.nyheter365.se/visitnorway/sommaraventyr/har-finns-norges-mecka-harrfiske
 5. Stranding av mye laksyngel i Mandalselva

  Fylkesmannen vurderer anmeldese av Agder Energi: http://www.fylkesmannen.no/M/va/Nyheter/Rask-nedtrapping-i-vannstand-har-fort-til-skade-pa-laks--og-orret-i-Otra-og-Mandalselva/ Se video og les om saken i NRK Sørlandet: http://www.nrk.no/sorlandet/agder-energi-beklager-1.11800804
 6. Onsdag 25. juni har det nok en gang strandet hundrevis av laksyngel nedstrøms Bjelland kraftverk i Mandalselva. Strandingen skjedde til tross for at Mandalselva er et nasjonalt laksevassdrag og skal ha en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter. Agder Energi har en planlagt stans i kraftverket i dag fra kl. 08:00 til 18:00 i forbindelse med revisjon av kraftverket. Et øyenvitnet har fortalt et vannstanden sank med ca. en meter i løpet av en time og at det strandet store mengder med yngel og laksunger. Kl. 13:00 viste vannmåleren til Mankalk (http://www.mankalk.no/) en vannføring på 10,2 m3/s ved Bjelland kalkdoseringsanlegg før vannføringen begynte å stige. Vannføring før stengning av kraftverket var på ca. 40 m3/s. Jeg ringte til Agder Energi (AE) kl. 10:00 og fortalte at vannmåleren til Mankalk viste under 12 m3/s ved Bjelland. AE fortaltet at måleren må vise feil og at det ble sluppet nok vann fra i det gamle elveløpet for å kompensere for stansen i kraftverket... Det er utrolig at Agder Energi kan holde på med miljøkriminalitet i år etter år uten at det får alvorlige følger for kraftselskapet.
 7. Snømengde i Gaulas nedslagsfeldt 2014

  Her har du en oversikt over snø i fjellet: http://www.senorge.no/index.html?p=senorgeny&st=snow Zoom deg inn på Sør-Trøndelag og klikk på snømengde i prosent, i menyen til venstre i bildet. Da vil du se store områder farget mørkegrønt i Gaulas nedbørfelt. Og mørkegrønn kartfarge betyr: barmark, normalt snø. Sølvreven har helt rett, det er omtrent ikke snøfilla igjen i fjellet i Sør-Trøndelag.
 8. Oppdrettslaks i Oslo.

  Nærmeste oppdrettsanlegg er vel Sørvest Laks AS ved Høvåg i Aust-Agder. Avstanden til Oslo er 27 mil målt sjøveien.
 9. Følgende fangster er registrert for 1. juni: Orkla: 16 laks. 11 storlaks, 5 mellomlaks, største laks 13,2 kg. (1. juni 2012: 102 laks.) Gaula: 22 laks. 21 storlaks, 1 mellomlaks, største laks 20 kg. (1. juni 2012: 133 laks.) Stjørdalselva: 7 laks. 5 storlaks, 2 mellomlaks, største laks 14,8 kg. (1. juni 2012: 44 laks.) Gaula Natursenter oppdaterer laksebørsen bare i åpningstiden: Mandag - torsdag kl. 9 - 18. Fredag kl. 9 - 20. Lørdag 9 - 18. Søndag: kl. 13 - 18.
 10. Uppgång Gaula

  Dette var interessante opplysninger. Er det noe du har lest/hørt i media? Har du en link? Er det så høy dødlighet i notfangster generelt, eller er dødligheten spesielt stor i overvåkingsnota?
 11. Uppgång Gaula

  Jeg har sendt en sms til han som står for forskningsfangsten på Agdenes. Spurte om han hadde noen statistikk for maifangsten de siste 5 år. Han svarte: «Fangsten har startet 1. juni de siste årene pga. negativ fokus mot stasjonen fra elvesiden». Jeg måtte kontakte NINA for å få siste års statistikk. Det negative fokuset han nevner må være fra elveeiere som ikke liker at stor fangst av oppdrettslaks blir slått opp i pressen. I 2011 ble det tidlig i sesongen fanget 40 % oppdrettslaks og elveeiere var nok redde for at kortsalget skulle gå ned. http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1651023.ece Fikk akkurat en e-post med svar fra NINA. Og på en søndag, det var ikke dårlig. Spørsmålet mitt var: I tidsrommet 15.05 - 23.05 er det bare fisket to mellomlaks og syv storlaks i forskningsnota ved Ytre Agdenes. Er dette normalt innsig? Har du en link til/statistikk for mai-fangsten av laks for de siste fem år? Næsje svarer: - Vi ser at innsiget i mai kan variere mellom år. Vi driver overvåkingsfiske med en not så vi vil gjerne se det an over noe lengre tid. Fangstene vil naturlig variere med vind og strøm. Vanligvis har innsiget begynt i slutten av mai. Dessverre har finansieringen av overvåkningen variert de siste årene slik at statistikken for mai er mangelfull.
 12. Uppgång Gaula

  I tidsrommet 15. mai - 23. mai har fangsten i forskningsnota på Ytre Agdenes vært to mellomlaks og syv storlaks. Dette må da være "mot normalt"? Er det noen som har en link til tidligrere års statistikk?
 13. http://www.lagenlaks.no/dokumenter/fagrapporter/Registrering%20av%20sandkryper%20i%20Numedalsaalgen.pdf På side 11: Under forutsetning av at andelen sandkryper vi har funnet i denne undersøkelsen (6%) er representativ for Lågen, antyder denne undersøkelsen at tilstedeværelsen av sandkryper for øyeblikket reduserer lakseproduksjonen i Lågen med i størrelsesorden 4%.
 14. Jeg skjønner ikke helt hvordan du hevde at damkaruss er Carassius gibelio og ikke en betegnelse på vanlig karuss som lever i små dammer og som av den grunn er småvokste. Du har sikkert rett, men jeg lurer allikevel. Carassius gibelio burde fått et norskt navn som klart skiller den fra vanlig karuss og som forhindrer misforståelse.
 15. Ny artikkel om fremmede fiskearter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/11-fremmede-fiskearter---Ikke-flytt-levende-fisk-til-nye-vann-7206294.html 11 fremmede fiskearter: - Ikke flytt levende fisk til nye vann Håper journalisten også kan rope et varsko om utsetting av fremmede fiskearter i de populære hagedammene. Det folk ofte glemmer er at mange av dammene har tilsig fra bekker som fort kan føre de fremmede artene ut i vassdrag ved en flom.