Jump to content
Fiskersiden

Labrax

Members
 • Posts

  210
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Labrax

 1. Store mengder rømt laks i norske elver:

  http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article10459075.ece

  Høsten 2013 var det i snitt snaut 18 prosent rømt oppdrettslaks i de 33 elvene som ble undersøkt:

  http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1063.pdf

  http://fhl.no/mindre-romt-laks-i-elvene/

  Statistikk fra Havbruksnæringens Miljøfond viser at det er mindre rømt oppdrettslaks i norske elver sammenlignet med tidligere år. Undersøkelser i 76 elver i 2013 viser et gjennomsnitt på 2,2 prosent rømt laks. I 2012 var prosentandelen 2,5, mot 4,5 prosent i 2011.

  http://fhl.no/wp-content/uploads/2014/06/tabell-prm_final.pdf

  • Like 1
 2. Här finns Norges Mecka för harrfiske:

  Fisket i Hedmark-området är bättre än aldrig förr och fiskare från hela Europa reser för att uppleva "Grayling Zones".

  Är du ute efter stora fångster är detta verkligen rätt ställe, striktare förordningar i områdena med begränsningar av tillåten mängd och "catch and release"-regeln har lett till bättre fiske och allt fler troféfiskar (fiskar på över 15 kilo) inom vild brun öring, gädda och sik. Harrar på 50 centimeter är vanligt och ibland blir de så stora som över 60 centimeter långa.

  http://www.nyheter365.se/visitnorway/sommaraventyr/har-finns-norges-mecka-harrfiske

 3. Onsdag 25. juni har det nok en gang strandet hundrevis av laksyngel nedstrøms Bjelland kraftverk i Mandalselva. Strandingen skjedde til tross for at Mandalselva er et nasjonalt laksevassdrag og skal ha en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter.

  Agder Energi har en planlagt stans i kraftverket i dag fra kl. 08:00 til 18:00 i forbindelse med revisjon av kraftverket. Et øyenvitnet har fortalt et vannstanden sank med ca. en meter i løpet av en time og at det strandet store mengder med yngel og laksunger. Kl. 13:00 viste vannmåleren til Mankalk (http://www.mankalk.no/) en vannføring på 10,2 m3/s ved Bjelland kalkdoseringsanlegg før vannføringen begynte å stige. Vannføring før stengning av kraftverket var på ca. 40 m3/s.

  Jeg ringte til Agder Energi (AE) kl. 10:00 og fortalte at vannmåleren til Mankalk viste under 12 m3/s ved Bjelland. AE fortaltet at måleren må vise feil og at det ble sluppet nok vann fra i det gamle elveløpet for å kompensere for stansen i kraftverket...

  Det er utrolig at Agder Energi kan holde på med miljøkriminalitet i år etter år uten at det får alvorlige følger for kraftselskapet.

  • Like 2
 4. Følgende fangster er registrert for 1. juni:

  Orkla: 16 laks. 11 storlaks, 5 mellomlaks, største laks 13,2 kg. (1. juni 2012: 102 laks.)

  Gaula: 22 laks. 21 storlaks, 1 mellomlaks, største laks 20 kg. (1. juni 2012: 133 laks.)

  Stjørdalselva: 7 laks. 5 storlaks, 2 mellomlaks, største laks 14,8 kg. (1. juni 2012: 44 laks.)

  Gaula Natursenter oppdaterer laksebørsen bare i åpningstiden:

  Mandag - torsdag kl. 9 - 18. Fredag kl. 9 - 20. Lørdag 9 - 18. Søndag: kl. 13 - 18.

 5. Det negative fokuset går stort sett på den store dødeligheten som har vært i nota, ikke minst på sjøørret.

  Pr 31.07 2012 var 150 laks (av 654) og 37 SØ (av 84!!!!!!!) avlivet.

  Dette sier noe om hvordan kilenøter fangster på SØ, utsettingspåbud eller ei.

  Dette var interessante opplysninger. Er det noe du har lest/hørt i media? Har du en link? Er det så høy dødlighet i notfangster generelt, eller er dødligheten spesielt stor i overvåkingsnota?

 6. Det er utrolig lite, sammenlignet med tidligere år. Men jeg har dessverre ingen link til tidligere år. Kanskje noen kan hoste opp det ? 7 storlaks til nå (den ene var en o-laks). Håper de kommer sent da, men de skulle vært der ute nå. Tror det blir en meget laber start nedenfor fossen i år. De siste 14 dagene har også vært ugunstige mtp. meget stor og grumsete elv.

  Jeg har sendt en sms til han som står for forskningsfangsten på Agdenes. Spurte om han hadde noen statistikk for maifangsten de siste 5 år.

  Han svarte: «Fangsten har startet 1. juni de siste årene pga. negativ fokus mot stasjonen fra elvesiden». Jeg måtte kontakte NINA for å få siste års statistikk.

  Det negative fokuset han nevner må være fra elveeiere som ikke liker at stor fangst av oppdrettslaks blir slått opp i pressen. I 2011 ble det tidlig i sesongen fanget 40 % oppdrettslaks og elveeiere var nok redde for at kortsalget skulle gå ned.

  http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1651023.ece

  Fikk akkurat en e-post med svar fra NINA. Og på en søndag, det var ikke dårlig. Spørsmålet mitt var: I tidsrommet 15.05 - 23.05 er det bare fisket to mellomlaks og syv storlaks i forskningsnota ved Ytre Agdenes. Er dette normalt innsig? Har du en link til/statistikk for mai-fangsten av laks for de siste fem år?

  Næsje svarer:

  - Vi ser at innsiget i mai kan variere mellom år. Vi driver overvåkingsfiske med en not så vi vil gjerne se det an over noe lengre tid. Fangstene vil naturlig variere med vind og strøm. Vanligvis har innsiget begynt i slutten av mai. Dessverre har finansieringen av overvåkningen variert de siste årene slik at statistikken for mai er mangelfull.

 7. Ut fra resultatet fra forskningsfangsten med kilenøter ytterst i fjorden så er det nesten ikke laks i fjorden enda.

  Det er nok seint innsig i år. Ingen laks fanget i Bjøra og kun en eneste en i Stordalselva så langt tyder på det samme.

  I tidsrommet 15. mai - 23. mai har fangsten i forskningsnota på Ytre Agdenes vært to mellomlaks og syv storlaks. Dette må da være "mot normalt"? Er det noen som har en link til tidligrere års statistikk?
 8. Har du noen dokumentasjon på undersøkelsen i Lågen?

  http://www.lagenlaks.no/dokumenter/fagrapporter/Registrering%20av%20sandkryper%20i%20Numedalsaalgen.pdf

  På side 11: Under forutsetning av at andelen sandkryper vi har funnet i denne undersøkelsen (6%) er representativ for Lågen, antyder

  denne undersøkelsen at tilstedeværelsen av sandkryper for øyeblikket reduserer lakseproduksjonen i Lågen med i størrelsesorden 4%.

 9. Damkaruss er Carassius gibelio.

  Jeg skjønner ikke helt hvordan du hevde at damkaruss er Carassius gibelio og ikke en betegnelse på vanlig karuss som lever i små dammer og som av den grunn er småvokste. Du har sikkert rett, men jeg lurer allikevel. Carassius gibelio burde fått et norskt navn som klart skiller den fra vanlig karuss og som forhindrer misforståelse.

 10. Ny artikkel om fremmede fiskearter:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/11-fremmede-fiskearter---Ikke-flytt-levende-fisk-til-nye-vann-7206294.html

  11 fremmede fiskearter: - Ikke flytt levende fisk til nye vann

  Håper journalisten også kan rope et varsko om utsetting av fremmede fiskearter i de populære hagedammene. Det folk ofte glemmer er at mange av dammene har tilsig fra bekker som fort kan føre de fremmede artene ut i vassdrag ved en flom.

 11. De fremmede fiskeartene bærer en rekke parasitter og virussykdommer som kan utrydde amfibier, fisk og snegler.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/11-fremmede-fiskearter-invaderer-norsk-fauna-7206299.html
  Artikkelen refererer til arten «sterling», det riktige navnet er vel sterlett. Når det gjelder sandkryper så viser en undersøkelse fra 2009 at bestanden av sandkryper i Lågen reduserte lakseproduksjonen med ca. 4 prosent. Jeg er redd for at sandkryperbestanden i Lågen vil øke i årene som kommer og at lakseproduksjonen vil gå ytterligere ned.

 12. Han har leid dette valdet,heter Naugsevja og selger kort til de som ønsker det,han bruker det ikke så mye selv,øya i/ved Naugsfossen er en bra plass,ellers er det båtfiske nedenfor,får leid båt også mener jeg

  Er det Hannevold gård som står for kortsalget i år? Det virker som om det er fiske av det eksklusive slaget.

  http://www.distriktstorget.no/kategori/dyrehold/mellomstore_dyr/hannevoldgaard

  I følge laksebørsen for 2011 og 2012 så var det bare en mann som fikk fisk i Naugsevja. For alt jeg vet så var det bare en som fisket der også.

 13. Vestre bærum sportsfiskere har østsiden

  Det stemmer. Men i følge nettsiden til Vestre Bærum sportsfiskere så heter valdene de leier Hannevoldretten, Wierødretten og Utklevretten. På laksebørsen til Lågens fremtid har valdene skiftet navn til Naug og Naugslågen, Wierød GTW og Utklev nord, og det ble en smule forvirrende.

  Roar Larsen: Fra Daleelva på vest og opp til Naugsfossen er det en kamerat som selger kort. Hvilket vald er dette Roar og selger kameraten din kort til folk flest?

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.