Jump to content
Fiskersiden

Chris-Andre Vant Johansen

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Chris-Andre Vant Johansen

  • Rank
    Nytt medlem

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Hei, det er kommet nye regler om at hummerteinene må ha to flukthull i tillegg til en åpning/rømningsvei på 15x9cm som er stengt av råtnende bomullstråd. Det er 3 ulike måter å gjøre dette på beskrevet av fiskeridirektoratet: https://www.fiskeridir.no/content/download/20561/288876/version/65/file/20171211-monteringsbeskrivelse-bomullstraad-hummerteiner-fiskeridirektoratet.pdf Slik jeg forstår det så må biltema teiner av denne typen: https://www.biltema.no/fritid/fiske/bur/hummer-krabbeteine-2000041517 modifiseres iht. Beskrivelse C i monteringsbeskrivelsen til FDIR siden teina er laget a
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.