Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/20/20 in all areas

  1. Siden jeg nevner dette med ladere og rele, bør jeg ta med at både MG og MK har i sine garantibetingelser at motoren skal kobles fra batteribanken når banken lades. Så lenge ladestrømmen er ren og kontrollert ser jeg ikke det helt store problemet rent praktisk, men da er det i det minste nevnt. Det er maaange der ut som lader med motoren tilkoblet og delvis med den i drift også uten problemer, så teksten i bruksanvisningen er nok der for å fraskrive seg ansvar for de som måtte finne på å koble feil eller bruke svært kraftige ladere. MK drar det hele enda et hakk lengre ved å frasi seg ansvar de
    1 point