Jump to content
Fiskersiden

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/09/22 in all areas

  1. Eg veit ikkje om eg skal le eller grine. Argumentasjonen fra fiskerne i det innslaget er jo smått absurd, men viss fiskerne fikk bestemme, så hadde vel ikkje levedyktig bestand vore hovedfokus, men heller får alt inn på konto i år, så får vi finne en annan stad å fiske neste år. Her skal fisken gyte, så derfor må vi teppelegge med garn, for det er den mest effektive måten å få med seg mest mulig av fellesskapets ressurser. Det har ikkje slått desse fiskerne at dei 14 åra med stengt for garn etter 1. Mars, kan være en av hovedgrunnane til at man har en slik kraftig gytende torskestamme inne på havna i Ålesund? oppgitt. Jan Petter
    2 points
  2. Tirsdag ettermiddag ble Borgundfjorden og Aspevågen pepret med krepseteiner og blåser. Det var en protest fra yrkesfiskere som blir utestengte fra fjorden, se: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/202203/DKMR99030822/avspiller Vi forstod til å begynne med ikke hvorfor det var kommet en mengde blåser i fjorden. Vi hadde hørt at Fiskeridirektoratet hadde gitt tillatelse til å sette ut krepseteiner i fjorden i år, og vi har også sett lenker med teiner i Åsefjorden. Men på Bygrunna og i Aspevågen er det ikke mye kreps å få fordi det er for grunt der. Svaret fikk vi da vi hørte kveldsnyhetene. Dette var altså en aksjon fra yrkesfiskere for å hindre fritids- og turistfisket i Borgundfjorden. Garnfiske og fiske med håndsnøre/stang er vanskelig å kombinere, og har vært årsak til konflikter mange steder helt siden garn ble tatt i bruk som fiskeredskap. Jeg har vært imponert over hvordan saken har vært løst i Borgundfjorden. Her får garnfiskerne holde på fram til 1. mars, men er så utestengte i to måneder. Men selv om de blir utestengte fra gyteområdene, så er garnfiske fortsatt tillatt i Hessafjorden og områdene videre utover. Det er altså tillatt med garnfiske etter torsk som er på vei inn til gyteområdene. Jeg er klar over at ordningen har kommet i stand for å begrense fisket etter gytetorsk, og ikke for å løse en konflikt mellom yrkesfiskere og fritidsfiskere. Likevel er jeg imponert, særlig når jeg vet hvordan problemet med overbeskatning av torsk er løst i Oslofjorden. Yrkesfiskere hevder at fritids- og turistfisket beskatter torsken mer enn hva yrkesfiskerne ville ha gjort. Den pågående kartleggingen av fritids- og turistfisket som Havforskningsinstitutet driver, vil vel gi svar på det spørsmålet.
    1 point
  3. Det har kommet mer torsk inn på Bygrunna, og det var flere båter som var ute i dag for å prøve fiskelykken. Vi hadde hell og fikk noen fisker, selv om torsken ikke var særlig bitevillig. Vi fikk også en ølgylte. Kroken på svenskepilken traff tuten på en ølflaske og flasken ble med opp fra 50 meters dyp. Det er ikke mange som har ølgylte på artslisten sin.
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.