Jump to content
Fiskersiden

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/04/24 in all areas

  1. Grei uttelling på få turer, og fint presentert. Den beste måten å få pigghå på er å finne en plass med en art du virkelig har lyst på, da pleier håene å være raskt på plass for å krølke og klippe tackler man har brukt lang tid på å tilspisse.
    2 points
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.