Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4357
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Homla Elva med lys fremtid Homla er ei tidligere smålakselv i Malvik kommune, som nå også har en del mellomlaks og storlaks. De nedre deler er sentrumsnær og lett tilgjengelig, og eies hovedsaklig av kommunen. De øvre deler er i en trang dal i et område med frivillig vern. Det er godt tilrettelagt med bruer og turstier. Dette er et populært turområde som med fiske vil ha en stor verdi. Homla har 5 km med lakseførende strekning. Norske Lakseelver / Homla elveeierlag: Hjemmeside for Homla Link: https://laks
 2. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 3. Av Morten A. Strøksnes Havrånaren Erna Solberg har pynta seg med lånte fjør, og resultatet er eit gedigent mageplask. Link (artikkelen krever innlogging - du kan lytte til artikkelen på siden det linkes til uten innlogging): https://www.dagogtid.no/kommentarar/havranaren-6.3.20648.8e8b73c28b En PDF av artikkelen "Havrånaren" kan du se her. * Havrånaren Statsministeren har takket ja til rollen som høy beskytter for Havtiårsalliansen. Norge er nå en av de største bidragsyterne til FNs hav
 4. Har WWF (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå") ASC-sertifisert oppdrettslokaliteter i sjø for oppdrettslaks og den fremmede arten regnbueørret der rogn/yngel/smolt kommer fra anlegg hvor vanntilførsel er tilknyttet vassdrag med fiskesperrer? Til orientering: Aquaculture Stewardship Council (ASC): Partners and supporters #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 5. Av Vegard Heggem - Prosjektleder i Norske Lakseelver Grønt skifte kan løfte villaksen ut av rød liste Link: https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/03/31/Grønt-skifte-kan-løfte-villaksen-ut-av-rød-liste-23736595.ece Les også: Artsdatabanken: Innsyn i foreløpig vurdering til Rødlista for arter 2021 - Laks Salmo salar Linnaeus, 1758 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77496-innsyn-i-foreløpig-vurdering-til-rødlista-for-arter-2021-laks-salmo-salar-linnaeus-1758/
 6. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 1/2021 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_01_2021_issuu_utgave Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 7. Miljødirektoratet Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske. Link: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/mars-2021/fiskebiologiske-undersokelser-i-fire-laksevassdrag-pa-sorlandet/ Rapporten "Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet - Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske" kan du laste ned på siden det linkes til.
 8. Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og kan ha negativ påvirkning på naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver. Miljødirektoratet: Forslag til handlingsplan mot pukkellaks Link: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/april-2021/forslag-til-handlingsplan-mot-pukkellaks/ Rapporten "Forslag til handlingsplan mot pukkellaks" kan du laste ned på siden det linkes til.
 9. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) Ferskvannslaks fra Sverige: Risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge Import av laks via genbank er den minst risikofylte metoden for å innføre laks til Trysilvassdraget fra svensk side, men også denne metoden innebærer en viss risiko. Risikoen skyldes hovedsakelig følgeorganismer som parasitten Gyrodactylus salaris, krepsepest og ulike bakterier og virus. Link: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/ferskvannslaksfrasverigerisikoforbiologiskmangfoldogfiskehelseved
 10. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks. Link (artikkelen er fra desember 2018): https://www.njff.no/nyheter/Sider/Resolusjonsforslag-Oppdrett-villaks.aspx Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2018 til Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) "Krav om samsvar mellom trafikklyssysteme
 11. Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning Link: https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map
 12. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Fakta om lakseelva II - Alt du må vite om laksen Video - Kraftverk og laks Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken. Link (video i artikkelen): https://lakseelver.no/nb/news/2021/04/kraftverk-og-laks
 13. Norske Lakseelver Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver. Resolusjon - Nok vann til både laks og kraft Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at vannkraftindustrien baserer sin produksjon på prinsippet om å gjøre minst mulig skade på naturen. Den økte nedbørsmengden vi nå opplever skal deles mellom laks og kraft. Link: https://lakseelver.no/sites/default/files/LM 2020_Resolusjon_vedtatt_vannkraft.pdf Les også: Norske Lakseelver: Tre viktige revisjonssaker på Kongens bord
 14. Frequency of vateritic otoliths and potential consequences for marine survival in hatchery‐reared Atlantic salmon Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.14683#.YCET74sF3ug.twitter Artikkelen "Frequency of vateritic otoliths and potential consequences for marine survival in hatchery‐reared Atlantic salmon" kan du laste ned på siden det linkes til.
 15. Kapabel Forlag Forfatter: Kjersti Sandvik Laksefeber Siden istiden har vi hatt villaks i Norge. Laksen er vårt levende arvesølv. Den har gitt oss mat, fylt Distriksts-Norge med liv og kjærkommen inntekt. Hit kom folk fra den store verden for å måle krefter med storlaksen. Nye bånd ble knyttet mellom Norge og omverden. Hva gir vi tilbake? I dag fyller vi fjordene med lakselus, medisinrester og tillater gruveavfall i nasjonale laksefjorder. Samtidig pågår det et redningsarbeid og omfattende forskning for å sikre at villaksen også er me
 16. PS: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet står oppført som eier (aksjonær) i flere oppdrettsmafiasyndikat. #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 17. PS: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet står oppført som eier (aksjonær) i flere oppdrettsmafiasyndikat som har oppdrettslokaliteter i Canada. #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 18. Norske Lakseelver Tilgjengelig laksefiske 2021 Også i 2021 vil det trolig bli en god del avbestillinger på laksefiske på grunn av koronarestriksjoner på innreise. Dette laksefisket kan du finne her. Oversikten oppdateres nå fortløpende framover gjennom sesongen. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/04/tilgjengelig-laksefiske-2021 Også i 2021 vil det være koronarestriksjoner på innreise til Norge. Mest sannsynlig gjennom sommeren. Det betyr at det har blitt en del ledig laksefiske rundt om. Her finn
 19. Av Morten A. Strøksnes På vår vakt Marinbiolog Alexandra Morton nekta å vere tilskodar til grov miljøkriminalitet og tok kampen mot canadiske styresmakter og norske oppdrettskonsern. Link (artikkelen krever innlogging - du kan lytte til artikkelen på siden det linkes til uten innlogging): https://www.dagogtid.no/samfunn/pa-var-vakt-6.3.20757.e3498a403e En PDF av artikkelen "På vår vakt" kan du se her.
 20. Penguin Random House Canada Written by Alexandra Morton Not on My Watch - How a renegade whale biologist took on governments and industry to save wild salmon Alexandra Morton has been called "the Jane Goodall of Canada" because of her passionate thirty-year fight to save British Columbia's wild salmon. Her account of that fight is both inspiring in its own right and a roadmap of resistance. Link: https://www.penguinrandomhouse.ca/books/623054/not-on-my-watch-by-alexandra-morton/9780735279667
 21. Norske Lakseelver Nettauksjon ga nesten en halv million Både nye og gamle valdeiere og budgivere var med på å bidra til arbeidet for laks og sjøørret gjennom årets auksjon av laksefiske hos Reddvillaksen. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/nettauksjon-ga-nesten-en-halv-million
 22. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Camp Villaks 2021 Bli med på Camp Villaks - Sommerens store eventyr! Camp Villaks er et rekrutteringsprosjekt med Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund, med årlig støtte fra Miljødirektoratet. I tillegg har vi mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av fiskeutstyr som er fordelt ut i de elvene som arrangerer camp. Campene arrangeres av våre medlemslag og/eller av lokallag av NJFF. Målet er at flere ungdommer skal oppleve den fantastiske følelsen når laksen nap
 23. Keeping close to the river, shore, and surface: the first marine migration of brown trout (Salmo trutta) and Arctic charr (Salvelinus alpinus) post‐smolts Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfb.14737 Artikkelen "Keeping close to the river, shore, and surface: the first marine migration of brown trout (Salmo trutta) and Arctic charr (Salvelinus alpinus) post‐smolts" kan du laste ned på siden det linkes til.
 24. Synchrony and multimodality in the timing of Atlantic salmon smolt migration in two Norwegian fjords Link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-85941-9 Artikkelen "Synchrony and multimodality in the timing ofAtlantic salmon smolt migration in two Norwegian fords" kan du laste ned på siden det linkes til.
 25. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet Stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2021 Noreg og Finland har blitt einige om å ikkje opne for noko laksefiske i Tanavassdraget den kommande fiskesesongen. Stansen gjeld alle reiskapar og alle delar av vassdraget. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-i-2021/id2842690/ Les også: Miljødirektoratet: Høring - Forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.