Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 933
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  22

Glalaksen last won the day on July 30

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

153 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Contact Methods

 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

4 970 profilvisninger
 1. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal i høst teste ut klorbehandling som metode for å bekjempe lakseparasitten G. salaris. Link: http://www.niva.no/klorforsoek-i-lierelva- Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal teste ut klorbehandling som metode for å bekjempe lakseparasitten G. salaris i høst. Veterinærinstituttet (VI): Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva Link: https://www.vetinst.no/nyheter/feltforsok-med-klorforbindelser-mot-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris-i-lierelva
 2. Norske Lakseelver Av Stian Stensland, førsteamanuensis hos Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (NMBU) Sjøørretbekkene trenger hjelp Uten fungerende bekker blir det lite med sjøørret, også i større laksevassdrag. Kartleggingen i Verdalen kan gi lottogevinst for sjøørreten. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/sjoorretbekkene-trenger-hjelp 37 bekker i Trondheim kommune har hatt eller har fortsatt sjøørret. Disse bekkene har direkte utløp i Trondheimsfjorden eller via Nidelva og nedre del av Gaula. I 2016 er det bare 10 % igjen av bestanden, men utviklingen de siste femten årene viser at tiltak nytter. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Krevende for sjøørreten i Trondheimsbekkene Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4297/Krevende-for-sjoorreten-i-Trondheimsbekkene Rapporten "Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune" kan du laste ned her.
 3. The Georgia Straight B.C. environmental documentary maker and wild salmon advocate Twyla Roscovich dies The B.C. environmental community is mourning the loss of one of its most skillful documentary filmmakers. Link: https://www.straight.com/news/967931/bc-environmental-documentary-producer-and-wild-salmon-advocate-twyla-roscovich-dies
 4. Introduksjon av Gyrodactylus salaris til Norge Gyrodactylus salaris er ikke naturlig utbredt i Norge. Parasitten er innført til landet fra Sverige via fire kjente spredningsveier (Johnsen med flere 1999). Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet. Spredningsvei - I Parasitten ble for første gang innført med lakseunger fra Sverige til Akvaforsk (nå Nofima) sin forskningsstasjon på Sunndalsøra i 1973. Herfra ble parasitten spredt til en rekke vassdrag på Vestlandet og nordover ved salg av laksunger til blant annet statlige kraftselskaper. Etter en periode med store vassdragsutbygginger var det underskudd på lakseunger som regulantene var pålagt å sette ut som kompensasjon for skadene de hadde påført lakseproduksjonen i vassdragene. Dette ble en ekstrainntekt for forskningsstasjonen på Sunndalsøra, som drev avlsstudier for å teste ulike laksestammers egnethet for matfiskoppdrett. Spredningsvei - II Den andre introduksjonen skjedde i 1975 da en last med svensk smolt som skulle til norsk oppdrettsnæring ble dumpet i Skibotnelva (Gyrodactylusprosjektet 1983). Dumpingen skal ha funnet sted fordi fisken var nær ved å dø i tankbilen. Den svenske laksen kom fra Hölle-anlegget beliggende ved Indalsälva. Spredningsvei - III Den tredje kjente introduksjonen skjedde til et oppdrettsanlegg for smolt, Jægtvikanlegget, som lå ved Langsteinelva i Nord-Trøndelag. Dette anlegget var åpenbart i en periode infisert av Gyrodactylus salaris uten at parasitten ble påvist før det ble gitt pålegg om og gjennomført sanering og brakklegging av anlegget. Til dette anlegget ble det importert smolt fra Sverige ved flere anledninger på 1980-tallet (Johnsen med flere 1999, Johnsen med flere 1999a). Spredningsvei - IV Den fjerde kjente introduksjonen ble oppdaget i oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986 (Johnsen med flere 1999). Parasitten ble først beskrevet som en art som tidligere ikke var påvist i Norge. Først etter smitteforsøk ble det konstatert at det dreide seg om en annen variant av Gyrodactylus salaris enn de som var kjent fra før (Mo 1987). Den samme varianten av parasitten ble for øvrig funnet på regnbueørret i åtte oppdrettsanlegg og på laks i ett oppdrettsanlegg som alle lå ved vassdrag som renner ut i Tyrifjorden (Mo 1991). Disse resultatene tyder på at Gyrodactylus salaris på regnbueørret i Tyrifjorden har en annen opprinnelse enn Gyrodactylus salaris i resten av landet. Kilde: Miljødirektoratet / Mattilsynet: Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016 Link (sidene 44 og 45): http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/Documents/Nyhetsdokumenter/M-2882014_rapport_nett.pdf Gyrodactylus salaris var et forvarsel om all "djevelskapen" den norske oppdrettsindustrien skulle føre med seg. #ThePlague
 5. Morgenbladet – Tålmodigheten vår er over: Norske oppdrettsselskaper må dra herfra. Nå! Høvdingen som okkuperer et Marine Harvest-oppdrettsanlegg i Canada har en klar melding til det norske selskapet: – Dere ødelegger livene våre. Link: https://morgenbladet.no/2017/09/norske-oppdrettsselkaper-ma-dra-herfra-na "Oppdrettsnasjonen Norge - den siste kolonimakt"
 6. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

  Høstens videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): En ny generasjon miljødesignere Link: http://www.cedren.no/News/Article/ArticleId/4332
 7. Redd Villaksen Gullaksen 2017 - Nominering av kandidater Styret i Reddvillaksen har vedtatt å innføre en pris kalt «Gullaksen». Prisen skal deles ut på Villaksauksjonen 9. november til en person eller forening som har gjort en stor innsats over tid for å redde villaksen. Link: http://reddvillaksen.no/gullaksen-2017-nominering-av-kandidater/ Les også: Norske Lakseelver: Gullaksen 2016 - Gullpris til villaksentusiaster Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/72944-norske-lakseelver-gullaksen-2016-gullpris-til-villaksentusiaster/
 8. Salangsvassdraget Mellom vann og fossestryk Salangselva er en vakker og uregulert elv i Troms. Øvre del av elva renner parallelt med E6 før den brekker av ned mot Salangsfjorden. I den nedre del av elva er det to kraftige fosser som begge har laksetrapp. Det er også to store vann i elva, noe som gjør det til en attraktiv elv for sjørøye og sjøørret. Norske Lakseelver: Hjemmeside for Salangsvassdraget Link: https://lakseelver.no/nb/elver/salangsvassdraget PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 9. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser Prosessen rundt innføring av EUs vanndirektiv i regulerte elver har hatt en sterk grad av sentral styring til tross for omfattende lokalt arbeid, og har betydelig forbedringspotensial. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4331/Sterk-sentral-styring-i-vannplanarbeidet-i-regulerte-elver-ga-darlige-planprosesser Rapporten "Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell? En dokumentanalyse av planprosessen i regulerte vassdrag som følge av regjeringens godkjenninger i 2016" kan du laste ned her.
 10. Store norske leksikon Grunnlovens miljøparagraf Grunnloven § 112 blir populært kalt Grunnlovens miljøparagraf. Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf
 11. Norske Lakseelver: Gjenutsetting av laksefisk

  In many Norwegian rivers, spawning stocks are surveyed for escaped farmed salmon with surveillance fishing by rod and reel after the recreational angling season. However, the benefits of surveillance fishing depend on the ability of wild salmon to return to the spawning stock. To evaluate the impacts of surveillance fishing, we captured, radio-tagged and released wild Atlantic salmon Salmo salar in the River Lakselva, Norway, in a surveillance fishery occurring just prior to the spawning period. Among 39 salmon captured, 36 wild fish were tagged and released, whereas 3 were not released (1 bleeding from the gills, 1 farmed, 1 farmed and bleeding). Survival of fish captured by surveillance fishing was high (95% total survival, 100% catch-and-release survival). Tagged fish were tracked on average 1.2 ± 2.8 (SD) km from the release site at the end of the experiment during the spawning season, not significantly different from the distance moved by salmon radio tagged throughout the summer during a similar interval (15 September to 24 October 2014). Total movement within 3 d of release was inferred to average 1.9 ± 2.1 km, excluding 1 individual that exited the river. Tracking data revealed an immediate behavioural reaction of salmon to surveillance catch-and-release angling, the long-term consequences of which are uncertain. Surveillance fishing may be problematic in rivers with small and vulnerable wild stocks in which a high proportion of the spawning populations is sampled. Surveillance fishing completed with ample time before spawning would be a precautious approach to minimize potential effects during spawning. Behaviour and survival of wild Atlantic salmon Salmo salar captured and released while surveillance angling for escaped farmed salmon Link: http://www.int-res.com/abstracts/aei/v9/p311-319/ Artikkelen "Behaviour and survival of wild Atlantic salmon Salmo salar captured and released while surveillance angling for escaped farmed salmon" kan du lese her.
 12. Maternal inheritance influences homing and growth of hybrid offspring between wild and farmed Atlantic salmon The occurrence of domesticated organisms in nature is a major biological issue. Many can survive and reproduce with wild conspecifics, but little is known about the ecology of the hybrid offspring. Here, we investigated recapture, homing and growth of the released offspring of farmed (domesticated) and wild Atlantic salmon Salmo salaras well as their crosses. The fish were hatchery-reared for 1 yr and released as smolts in the River Imsa, Norway, the home river of the wild fish. The released fish migrated to the ocean. Many disappeared, but between 0.6 and 2% were sampled on their return as adults 1 or 2 yr later. Homing to the river of release was low for farmed salmon (88% strays). Among hybrids, having a wild mother provided increased homing accuracy (36% strays) relative to having a wild father (64% strays). Offspring of the local River Imsa salmon exhibited the best homing (28% strays). The growth capacity of the farmed salmon appeared to be not fully utilized in nature, as there was little difference in maximum size between wild and farmed salmon. However, minimum size at maturity was larger for farmed than wild conspecifics. Inheritance from a farmed mother increased minimum size of the hybrids versus that of the pure farmed salmon. Thus, maternal inheritance from domesticated, farmed salmon decreased homing and increased minimum size at adulthood of the offspring, making domesticated salmon a risk for locally adapted salmon in nature. Link: http://www.int-res.com/abstracts/aei/v9/p231-238/ Artikkelen "Maternal inheritance influences homing and growth of hybrid offspring between wild and farmed Atlantic salmon" kan du lese her.
 13. Utenlandskabler truer ikke bare industrien, kommuner og folk flest: I en fersk rapport fra Multiconsult slås det fast at såkalt effektkjøring, en måte å drifte vannkraftverk på som vil kunne øke som følge av flere kraftkabler til utlandet, gir betydelige negative miljøkonsekvenser. Fiskedød er én av skadevirkningene, og flere dyrearter kan få dårligere livsvilkår. Industri Energi: Utenlandskabler kan gi fiskedød og en rekke negative naturkonsekvenser Link: https://www.industrienergi.no/nyheter/rapport-utenlandskabler-gi-svaert-negative-miljokonsekvenser/ Effektkjøring er en type drift av et vannkraftverk som medfører at kraftverket startes og stoppes ofte og hurtig, noe som igjen medfører hyppige endringer i vannføring, vannstand, vanntemperatur og vannkjemiske forhold sammenlignet med normaltilstanden. Multikonsult: Miljøkonsekvenser av effektkjøring i regulerte vassdrag – en kunnskapsoppsummering Link: https://www.industrienergi.no/content/uploads/2017/09/Miljøkonsekvenser-av-effektkjøring-Rapport.pdf
 14. Laksebestanden i Lærdalselva er under gjenoppbygging etter behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Men sist mandag resulterte lav vannstand i at store mengder yngel av laks og sjøørret døde. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Tørrlegging i Lærdalselva Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Torrlegging-i-Laerdalselva-pa-verst-tenkelige-tidspunkt.aspx
 15. Redd Villaksen Villaksauksjonen 2017 Tid: Torsdag 9. november kl 18.00 Sted: Oslo Link: http://reddvillaksen.no/villaksauksjonen/