Glalaksen

Members
 • Content Count

  3474
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  26

Glalaksen last won the day on March 10

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

168 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

8043 profile views
 1. I anledning Villaksens år skal Norske Lakseelver sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund arrangere en åpning av laksesesongen 1. juni. Det er mange måter å hylle villaksen på, og ett av dem er denne fiskekonkurranse hvor inntektene går til rekrutteringsarbeid lokalt. Norske Lakseelver / Stjørdalsvassdragets Elveeierlag: Fiskekonkurranse 1. juni i Stjørdalsvassdraget Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/fiskekonkurranse-1-juni-i-stjordalsvassdraget I anledning Villaksens år skal Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver arrangere en åpning av laksesesongen 1. juni. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Bli med på fiskekonkurranse 1. juni i Stjørdalsvassdraget Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Bli-med-pa-fiskekonkurranse-1-juni-i-Stjordalsvassdraget.aspx
 2. Databasen over elvemusling i Norge inneholder per 1. mars 2019 navnet på til sammen 666 lokaliteter som har eller, med en viss grad av sannsynlighet, har hatt elvemusling. Om vi utelater de lokalitetene som er historisk usikre, totalt 105 lokaliteter, sitter vi igjen med 561 lokaliteter. Elvemuslingen har imidlertid forsvunnet fra en firedel av disse lokalitetene. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Elvemuslinglokaliteter i Norge - En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028 Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2596832 Rapporten "Elvemuslinglokaliteter i Norge - En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028" kan du laste ned på siden det linkes til.
 3. Det er fremdeles ledige plasser på Camp Villaks i Surna. Campen arrangeres 20. - 22. juni og fristen for å melde seg på er 1. juni. For å være sikret plass må du melde deg på nå. Neste camp ut er Mandalselva 28. - 30. juni. Dette er en ny campdestinasjon i år, og er lokalisert ved Villmarkscampen i Marnadal. Mandalselva har blitt en av de viktigste lakseelvene på Sørlandet, og sjansene er store for at du kan få din første laks hvis du blir med på camp i Mandalselva. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Påmeldingsfristen for Camp Villaks i Surna og Mandalselva nærmer seg Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Pameldingsfristen-for-Camp-Villaks-i-Surna-naermer-seg.aspx
 4. Norske Lakseelver Fotoutstilling om laksen I forbindelse med det internasjonale villaksåret, har Norske Lakseelver og NJFF lagd en fotoutstilling som skal vises flere steder rundt om i landet. Først ut er Drammen, hvor laksefisket allerede har startet i elva. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/fotoutstilling-om-laksen
 5. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om lakseluspåvirkning på sjøørret. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Sjøørret og trafikklys Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sjoorret-og-trafikklys/id2645839/?fbclid=IwAR184DLZjQIyaI7q6psADofFYndOg_N6G8dJ6RZmNV2ep1aYebIN1Q7K4Cc
 6. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Med Eva B. Thorstad og Torbjørn Forseth - forskere hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) Podcast: Villaksen - fiskenes konge Den hopper høyt, svømmer dypt, og kan forvandle seg fra ferskvannsfisk til saltvannsfisk! Villaksen er er fiskenes konge både i elva, i havet og på matbordet, men greier vi å ta vare på den? Link: https://www.spreaker.com/user/naturligvis/villaks-fiskenes-konge
 7. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Laksefoto 2019 Tar du sommerens beste laksefiskefoto, kan du sikte deg inn på to døgn i verdensberømte Altaelva i 2020. Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/05/laksefoto-2019
 8. I anledning Villaksens år vil Norske Lakseelver sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund arrangere en nasjonal åpning av laksesesongen 1. juni. Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen kommer, gjør du? Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Bli med på den nasjonale åpningen av laksesesongen 2019 Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Bli-med-pa-den-nasjonale-apningen-av-laksesesongen-2019.aspx
 9. Dagens Næringsliv Forsker: Ikke tvil om spredning av dødelig virus fra oppdrettsfisk til villfisk Den svært smittsomme og dødelige laksesykdommen ILA som raserte chilensk oppdrettsnæring for noen år siden, smitter fra oppdrettslaks til villfisk. Det er dårlig nytt for villaksen. Link: https://www.dn.no/havbruk/chile/are-nylund/ila/forsker-ikke-tvil-om-spredning-av-dodelig-virus-fra-oppdrettsfisk-til-villfisk/2-1-597279 Les også: SalmonCamera: ILAV kan være en stor trussel for vill laks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75220-ilav-kan-være-en-stor-trussel-for-vill-laks/
 10. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Vil skjerpe straffene for tjuvfiske Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) bevilger 3 millioner kroner ekstra til statens naturoppsyn og vil skjerpe strafferammen for tjuvfiske. Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/04/vil-skjerpe-straffene-tjuvfiske "Høring - forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk" kan du lese her.
 11. Norske Lakseelver sin høringsuttalelse kan du lese her. PS: Høringsuttalelsen lastes ned fra siden det linkes til.
 12. pH-status nr. 2 - 2019 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-Status 2019-2.pdf
 13. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Bli med på fiskekonkurranse 1. juni i Stjørdalsvassdraget I anledning Villaksens år skal Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver arrangere en åpning av laksesesongen 1. juni. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Bli-med-pa-fiskekonkurranse-1-juni-i-Stjordalsvassdraget.aspx
 14. Miljødirektoratet Foreslår endringer i fisketider Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Link: https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-endringer-i-fisketider-20195220/ PS: Se under "Høringsdokumenter" og "Høringsuttalelser" for relaterte dokument.
 15. Havforskningsinstituttet (HI) Rapport om sjøørret og lakseluspåvirkning Ekspertgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på anadrom laksefisk har oppsummert kunnskapen om hvilke konsekvenser lakselus produsert i oppdrettsanlegg har for sjøørretbestandene. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/mai/rapport-om-sjoorret-og-lakseluspavirkning Rapporten "Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for å implementere lakselus på sjøørret som en bærekraftsindikator i «produksjonsområdeforskriften»" kan du lese her.