Glalaksen

Members
 • Content Count

  3548
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  26

Glalaksen last won the day on March 10

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

170 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

8273 profile views
 1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Villaksbloggen Hvorfor er lakselus fra oppdrett et problem for vill laksefisk? Lakselusa finnes naturlig langs hele kysten, likevel er den utpekt som en av villaksens verste fiender. Hvorfor er det slik? Link: https://blogg.forskning.no/blogg-villaksbloggen-fisk-fiskehelse/hvorfor-er-lakselus-fra-oppdrett-et-problem-for-vill-laksefisk/1359233?fbclid=IwAR1pwQ5IY4rwBOXzY_tGu0zqASxnKW6tRzUnoU00ypjXB8Wk0AZUvVB3RGQ
 2. Miljødirektoratet har kuttet fisketidene i mange elver i Sogn med 14 dager på grunn av dårlig innsig. Sjølaksefisket berøres ikke. Dette gjelder ikke elver med forhåndsavtalte tiltak ved midtsesongevaluering (se liste over disse i artikkel). Norske Lakseelver: Midtsesongevaluering - Korter inn i Sogn Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/korter-inn-i-sogn
 3. Miljødirektoratet Laksefisket vert korta ned i Sogn og Fjordane Lite fisk i elvene gjer at Miljødirektoratet avsluttar fisket i fleire vassdrag rundt Sognefjorden og Førdefjorden 14 dagar tidlegare enn fastsett. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juli-2019/laksefisket-vert-korta-ned-i-sogn-og-fjordane/ "Fastsetting av forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak for fiske etter laks i vassdrag i Sogn og Fjordane sesongen 2019" kan du lese her. Notat "Inntrykk av laksesesongen i 2019 fram til begynnelsen av juli" fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) kan du lese her. "Prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014" kan du lese her.
 4. Norske Lakseelver Midtsesongevaluering - Korter inn i Sogn Miljødirektoratet har kuttet fisketidene i mange elver i Sogn med 14 dager på grunn av dårlig innsig. Sjølaksefisket berøres ikke. Dette gjelder ikke elver med forhåndsavtalte tiltak ved midtsesongevaluering (se liste over disse i artikkel). Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/korter-inn-i-sogn
 5. Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsomt, viser ny forskning. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Det lønner seg å utrydde gyro Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/det-lonner-seg-utrydde-gyro
 6. Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag er svært kostbart. Likevel er den økonomiske gevinsten flere ganger større enn kostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Gyrobehandling lønner seg Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Gyrobehandling-lonner-seg.aspx
 7. Fra slutten av sekstitallet var det tre forskningsmiljøer i Norge som hadde planer om et forskningsanlegg for fisk. Det miljøet som kom først i gang, kunne regne med best tilgang til knappe forskningsmidler. Det var havforskerne i Bergen, Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske i Trondheim, og Landbrukshøyskolen på ÅS, ved Avdeling for husdyravl, som konkurrerte om å drive fiskeavl på land. NRK Brennpunkt: Kappløp mellom forskere bragte Gyro til Norge Link: https://www.nrk.no/programmer/radioarkiv/sann_er_livet/samfunn/politikk/577097.html NRK Brennpunkt: På ville veier Link: http://arkiv.nrk.no/programoversikt/avansert/index16b5.html
 8. Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsomt, viser ny forskning. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Det lønner seg å utrydde gyro Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/det-lonner-seg-utrydde-gyro
 9. Hooked Video: Filetere fisk - Filetere Torsk, Laks, Ørret, Makrell og Rødspette Lurer du på hvordan du best filterer fisk? Link: https://www.youtube.com/watch?v=MMXVBLXOGik
 10. Norske Lakseelver Av Tommy Fossum De første sportsfiskerne Velstående briter innførte sportsfisket i Norge. De var de første turistene i landet. Ikke rart at denne epoken flere steder bare kalles for Engelsktida. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/de-forste-sportsfiskerne
 11. Genomic signatures and correlates of widespread population declines in salmon Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-10972-w
 12. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Slik rapporterer du fangst av pukkellaks Forskerne i NINA har laget en enkel "oppskrift" for hva man skal gjøre om man får pukkellaks på kroken i sommer. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4792 Plakaten "Rapportering av pukkellaks" kan du laste ned her.
 13. Miljødirektoratet Nå kan du melde inn din sjøfangst av sjøørret Miljødirektoratet lanserer en nettbasert løsning for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye tatt med stang eller håndsnøre i sjøen. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juli-2019/na-kan-du-melde-inn-din-sjofangst-av-sjoorret/ Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks. Miljødirektoratet: Stangfiske i sjø Link: https://stangfiskesjo.miljodirektoratet.no/
 14. Norske Lakseelver Av Pål Mugaas, prosjektleder for kommunikasjon i Norske Lakseelver Kommentar: Skal Vestlandet bli en taper? Link: https://www.kyst.no/article/kronikk-skal-vestlandet-bli-en-taper/
 15. Regjeringen Solberg Nærings- og fiskeridepartementet Underliggende etater Link: https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/organisation/etater-og-virksomheter-under-narings--og-fiskeridepartementet/Subordinate-agencies-and-institutions/id115215/ Tilknytte verksemder Link: https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/organisation/etater-og-virksomheter-under-narings--og-fiskeridepartementet/tilknyttede-virksomheter/id115214/