Drømmefisken

- Vinn drømmereise til Alaska for to i Norges nye landsdekkende fiskekonkurranse! Premier for over 500.000 skal deles ut.

DU kan enkelt delta, uansett hvor i landet du bor og hvor mye du fisker. Månedlig premiering. Les mer her; https://goo.gl/3zSMUq 

Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 201
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  24

Glalaksen last won the day on December 2 2017

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

166 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

6 825 profilvisninger
 1. Glalaksen

  Norske Lakseelver: Bli medlem i Norske Lakseelver!

  Meld inn deg selv eller elva di! Norske Lakseelver: Bli medlem i dag! Link: https://lakseelver.no/nb/content/bli-medlem-i-dag
 2. Norske Lakseelver Medlemsmøte 24. - 25. oktober 2018 i Stjørdal Norske Lakseelver ønsker alle våre medlemselver velkommen til det årlige evaleringsmøtet i Trondheim (Stjørdal). Link: https://lakseelver.no/nb/events/medlemsmote
 3. Veterinærinstituttet (VI) Storskalaforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris I disse dager gjennomfører forskere fra Veterinærinstituttet, NIVA og NINA et storskala feltforsøk i Batnfjordelva hvor små doser med klor testes mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Målet er å få nok kunnskap til å vurdere om denne skånsomme metoden kan benyttes i de gjenstående infiserte vassdragene i Drammensregionen og Drivaregionen. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/storskalaforsok-med-klor-mot-gyrodactylus-salaris
 4. NRK Møre og Romsdal Tester klor til bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i Driva-regionen. Link (innslaget starter ca 2:50 ut i sendinga): https://www.nrk.no/mr/sja-18.50-sendinga_--1.14207045 Les også: Veterinærinstituttet (VI): Storskalaforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/74782-storskalaforsøk-med-klor-mot-gyrodactylus-salaris/
 5. Havforskningsinstituttet (HI) Villfisk bekrefter lusemodellen Forskerne har sammenlignet antall lus på villfisk med resultatene fra lusemodellen. Svaret var tydelig: modellen forteller når og hvor villfisk får lakselus. Link: http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/september/villfisk-bekrefter-lusemodellen Artikkelen "Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system—From physics to fish" kan du lese her.
 6. NRK Trøndelag Lusegift farligere enn antatt – over 120.000 tonn dumpet i havet de siste årene Ny forskning viser at det mest brukte lusemiddelet i oppdrettsnæringen er langt farligere for reker og miljø enn det vi hittil har trodd. Funnene er alarmerende, og myndighetene bør vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid, mener forskere. Link: https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning-viser-at-lusegiften-hydrogenperoksid-er-langt-farligere-for-miljoet-enn-antatt-1.14196994
 7. I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det internasjonale villaksåret. Miljødirektoratet leder Norges delegasjon i NASCO og har det overordnede ansvaret for markeringen i Norge. Miljødirektoratet: Villaksåret 2019 Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Villaksaret-2019/
 8. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Utryddelsesaksjoner har redusert trusselen fra gyro Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke suksessfulle utryddelsesaksjoner ført til at trusselen er betydelig redusert. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4581/Utryddelsesaksjoner-har-redusert-trusselen-fra-gyro Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke utryddelsesaksjoner gitt full uttelling, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nedgradert trusselen. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Fra katastrofe til suksess Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4580/Fra-katastrofe-til-suksess
 9. Glalaksen

  Redd Villaksen: Støtt oss

  Kopierer fra Facebook-sida til Redd Villaksen (sitat fra 05.09.2018): "Reddvillaksen har i mange år deltatt økonomisk i et internasjonalt spleiselag som sørger for at flere norske og andre lands lakser overlever på sine oppvekst- og vandringsområder. Vi betaler rett og slett de som har rettigheter for ikke å fiske. Nå ber vi norske sportsfiskere og elveeiere å bidra mer. Dette kan ikke bare henge på 6 frivilige sjeler i Oslo, noen elveiere og utstyreleverandører, som har støttet i alle år. Laksen fra ca Lofotenog sørover vandrer i retning vest mot Island/Færøyene, og laksen nordpå stikker i mer nordlig retning. Etter at Orri Vigfusson, som startet oppleie i 1991, døde for 1 år siden, var det viktig for oss å fotsette hans livsverk. Vi samlet alle organisasjonene på et møte i London og måtte trå til med 750.000 kroner for at ballen skulle begynne å rulle igjen. Ingen vet eksakt hvor mange lakseliv som spares gjennom ordningen, men det er mange. Kanskje så mange som 12-15 millioner gjennom årene, hvorav opp mot 50 % har norsk herkomst. Vi tar rett og slett ikke sjansen på å slutte med dette. Oppleien har skjedd i samarbeide med organisasjoner i andre land som tenker som oss. Laksefisket hadde vært stusselig i mange norske elver med svak bestand uten oppleieordningen, langt flere elver hadde vært stengt. For å fortsette i de neste 11 årene trenger vi støtte. Vi er forpliktet til 400.000 kroner per år. Vi mener norske laksefiskere og eleveiere som har stor nytte av dette burde bidra mer. Mange støtter, men det er jammen mange som bare fisker også. Vil du fiske i årene som kommer bør du bidra aktivt. Sjølaksefiskerne bidrar ikke med noe som helst og bare høster av den fisken som er kjøpt fri." Les også: ASF and NASF sign 12 year salmon agreement with Greenland fishermen - Parties also extend Faroe Islands conservation deal Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/74428-asf-and-nasf-sign-12-year-salmon-agreement-with-greenland-fishermen-parties-also-extend-faroe-islands-conservation-deal/
 10. Redd Villaksen Støtt oss Norge, som er verdens største enkeltforvalter av Atlantisk laks, har allerede utryddet laksen i seksti vassdrag. Villaksen er alvorlig truet, og vi behøver alle økonomiske bidrag vi kan få! Link: https://reddvillaksen.no/stott-oss/
 11. Kvart år vert fiskarar på Færøyene og Grønland betalt for å ikkje fiske etter laks. Betalinga kjem frå ihuga villaksforkjemparar i mellom anna Noreg. NRK Sogn og Fjordane: Brukar 750.000 kroner på å betale fiskarar for ikkje å fiske Link: https://www.nrk.no/sognogfjordane/fekk-forlenga-uvanleg-avtale-1.14193550
 12. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Etterlyser informasjon om utrangerte demninger Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. Norsk institutt for naturforskning (NINA) trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bruk. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4575/Etterlyser-informasjon-om-utrangerte-demninger
 13. Mange villaks kommer aldri tilbake til elven – hva skjer med dem i havet? Det vet vi lite om i dag. Store merkeforsøk og laksetråling skal bidra til å gi forskerne svar. I dag er det kickstart for det nye forskningsprosjektet. Havforskningsinstituttet (HI): Hva skjer med villaksen i havet? Link: http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/august/hva-skjer-med-villaksen-i-havet
 14. Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Skal avsløre villaksens liv i havet Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4400/Skal-avslore-villaksens-liv-i-havet
 15. Det er fornuftig å ha en sunn skepsis til "røverhistoriene" den norske oppdrettsmafiaen serverer. I en artikkel i Sunnmørsposten fra juni 2016 kan vi lese at det pågår et arbeid med å reetablere laks i Ramstaddalselva og Vikelva i Sykkylven på Sunnmøre. Ramstaddalselva og Vikelva har ikke lenger stedegen laks som kan benyttes ved reetableringa. Prosjektet har en kostnadsramme på 500.000 kroner, og Marine Harvest ASA og SalMar ASA bidrar økonomisk. La oss i det følgende se nærmere på Ramstaddalselva. Ramstaddalselva Ramstaddalselva er ei lita flomelv som renner ut i Storfjorden på Sunnmøre. Rådgivende Biologer AS skriver i sin rapport "Fiskebiologiske undersøkelser i Ramstaddalselva, Sykkylven 2013" av mars 2014 følgende (sitat): - "Antall gytelaks i Ramstaddalselva, og de lave tetthetene av ungfisk indikerer at det nå ikke er noen egen bestand av laks i vassdraget." - "Antall sjøaure er enda lavere enn antall gytelaks og innlandsaure ser ut til å utgjøre en betydelig andel av auren i elven. Den lave sjøoverlevelsen på aure de siste årene har trolig forsterket denne fordelingen." Jan Melseth (leder i Sunnmøre elveigarlag), Ramstaddal elvfiskelag, Marine Harvest ASA, SalMar ASA uttalte i artikkelen i Sunnmørsposten fra juni 2016 følgende: - i Ramstaddalselva var det ukjente årsaker som tok knekken på laksen Jan Melseth (leder i Sunnmøre elveigarlag), Ramstaddal elvfiskelag, Marine Harvest ASA og SalMar ASA unlater å informere offentligheten om at det tidligere lå et oppdrettsanlegg i Søvikbukta, ca 2 km fra munningen av Ramstaddalselva. Oppdrettsanlegget i Søvikbukta lå i utvandringsruta for laksesmolt fra Ramstaddalselva, innvandringsruta for voksen laks på vei til Ramstaddalselva, og trolig i beiteområdet til sjøørret fra Ramstaddalselva. Offentligheten har krav på følgende informasjon og dokumentasjon om oppdrettsanlegget i Søvikbukta: - hvor lenge var det aitivitet på oppdrettslokaliteten (fra måned/år til måned/år) - var det oppdrettslaks eller regnbueørret på oppdrettslokaliteten - samtlige tilsynsrapporter fra Mattilsynet vedrørende oppdrettslokaliteten (herunder vedrørende lakselus) - hvilke sykdommer hadde oppdrettslaksen eller regnbueørreten på oppdrettslokaliteten - hvorfor ble oppdrettslokaliteten i Søvikbukta avviklet (herunder all korrespondanse til - og fra offentlige instanser) Forventer at styret i Sunnmøre elveeigarlag, styret i Ramstaddal elvfiskelag, Marine Harvest ASA og SalMar ASA svarer på følgende spørsmål: - har lakselus, infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet og rømt oppdrettsfisk hatt bestandsregulerende effekt på stamma av laks i Ramstaddalselva? - har lakselus, infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet og rømt oppdrettsfisk hatt bestandsregulerende effekt på sjøørret i Ramstaddalselva? Du får en "teaser" på Fjordlaks Aqua AS (nå Hofseth Aqua AS) sin oppdrettslokalitet i Søvikbukta her og her. PS 1 Er Jan Melseth, leder i Sunnmøre elveeigarlag, rettighetshaver i Ramstaddalselva? Sitter Jan Melseth, leder i Sunnmøre elveeigarlag, i styret i Ramstaddal elvefiskelag? PS 2: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Nærings- og fiskeridepartementet har pr d.d. en eierandel på 7,1 % i Marine Harvest ASA og 6,58 % i SalMar ASA.