Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  4983
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

12132 profile views

Glalaksen's Achievements

Proficient

Proficient (10/14)

 • Very Popular Rare
 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare

Recent Badges

178

Reputation

 1. Norske Lakseelver Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Nyhetsbrev 30. september 2022 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/343524/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 2. Nå kan du enkelt sjekke tilstand og påvirkninger for sjøørreten i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Slik står det til i din sjøørretelv Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5208/Slik-st-229-r-det-til-i-din-sj-248-248-rretelv I vår kartløsning kan du se hvordan det står til i hvert enkelt vassdrag. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Kartløsning - Slik står det til i din sjøørretelv Link: https://nina.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=376b94218a0f4d0b967dbc620b89313a
 3. Reddvillaksen.no Velkommen til villaksauksjonen onsdag 9. november 2022! Endelig! Det er med stor glede vi igjen inviterer til ny auksjon til inntekt for bevaring av våre dyrebare bestander av villaks og sjøørret. Vi serverer mat, drikke og god stemning. Auksjonen overføres direkte på nettet, man kan by fra salen, delta med forhåndsbud eller ringe inn bud. Link: https://reddvillaksen.no/auksjonsobjekter/
 4. Les også: Risikovurdering av pukkellaks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76061-risikovurdering-av-pukkellaks/
 5. Les også: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Risikovurdering av pukkellaks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76061-risikovurdering-av-pukkellaks/
 6. Det kom åtte ganger mer pukkellaks til Norge i 2021 enn i 2019, og hele 17 ganger mer enn i 2017. Fortsetter pila oppover i 2023? Norsk institutt for naturforskning (NINA): Pukkellakseksplosjon i 2021 Link: https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/pukkellakseksplosjon-i-2021 Rapporten "Pukkellaks i Norge 2021" kan du laste ned her.
 7. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Vil hjelpe sliten laks tilbake til havet De mystiske vinterstøingene er viktige for å sikre laksestammen i dårlige år – nå skal forskerne endelig finne ut hvordan de skal komme seg forbi hindringer i elva. Målet er å få dem trygt forbi vannkraftverk og ut i havet så de kan overleve til en ny gytesesong. Link: https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/vil-hjelpe-sliten-laks-tilbake-til-havet
 8. Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning Link: https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map
 9. Resultater fra den årlige gytebestandsovervåkingen publiseres i en elektronisk kartløsning. Velg fylke og elv i nedtrekksmenyen, eller klikk på kartet for å se antallet laks og ørret som er registrert for din elv. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret Link: https://bestand.nina.no/#/
 10. Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter. Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks. Kvalitetsnormen fastsetter grenseverdier for kvaliteten til villaksbestander basert på bestandenes reproduksjon, høstingspotensial og genetiske integritet, jf. vedlegg I, II og III. Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109
 11. Arten er vurdert til nær truet NT for Norsk rødliste for arter 2021. Kategorien kommer av reduksjon i populasjonsstørrelse. Artsdatabanken: Norsk rødliste for arter 2021 - Laks Salmo salar Linnaeus, 1758 Link: https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/8149
 12. Fiskedød og ødelagte elver truer bærekraft-statusen for norsk vannkraft. Nå kjemper kraftbransjen for at også tørre elver skal kalles grønne. NRK: Vil grønnstemple tørrlagte elver Link: https://www.nrk.no/klima/eu-regler-mot-gronnvasking-kan-ramme-norsk-vannkraft-1.16083432
 13. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Fakta om lakseelva V - Alt du må vite om laksen Video - Rødlista og lokal forvaltning Villaksen er på rødlista. Da er det ekstra viktig med en god forvaltning. Her er en liten video som forklarer oppgavene. Link (video i artikkelen): https://lakseelver.no/nb/news/2022/09/hvordan-forvalte-en-laks-pa-rodlista
 14. Færre laks kom tilbake fra havet til elvene i 2021 enn noen gang tidligere. Grunnet redusert fiske var det likevel nok laks som deltok i gytingen. Miljødirektoratet: Strenge begrensninger i laksefiske gav gode resultater Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/september-2022/strenge-begrensninger-i-laksefiske-gav-gode-resultater/
 15. Norske Lakseelver Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Nyhetsbrev 16. september 2022 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/341374/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.