Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4267
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

176 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

10271 profile views
 1. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Sjøørretriket Prosjektets hovedmål er å styrke sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerrak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Sjoorretriket.aspx
 2. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 3. SalmonCamera Villaks fryser fast i isen I elven Skjoma sør for Narvik, ser vi et grelt eksempel på hvordan enkelte kraftverk tillater seg å operere når det ikke ligger miljøforpliktelser i konsesjonsvilkårene. Link: http://salmoncamera.com/news/2021/2/25/villaks-fryser-fast-i-isen
 4. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 5. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 6. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laks og sjøørret i småvassdragene trues Rømt oppdrettslaks truer villaks og sjøørret – også i mindre kystvassdrag. Genetiske analyser viser til dels ekstremt høy grad av oppdrettsopphav, tilnærmet det en skulle kunne forvente om alle individer var avkom etter rømt oppdrettslaks. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/de-sma-laksestammene-trues Rapporten "Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks?" kan du laste ned her.
 7. Havforskningsinstituttet (HI) Tema: Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap I Norge reguleres vekst innen lakseoppdrett etter reglene i trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapen som brukes. Link: https://www.hi.no/hi/temasider/akvakultur/trafikklyssystemet-hi-sin-kunnskap
 8. Havforskningsinstituttet (HI) Ny risikorapport om norsk fiskeoppdrett Havforskningsinstituttet sin årlige Risikorapport norsk fiskeoppdrett viser små endringer i risiko innen de fleste områdene som er med i rapporten. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/februar/ny-risikorapport-om-norsk-fiskeoppdrett Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering" kan du laste ned her. Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus" kan du laste ned her.
 9. Hvordan kan WWF (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå") ASC-sertifisere Hofseth Aqua AS sin oppdrett av den fremmede arten regnbueørret i sjø? Til orientering: Aquaculture Stewardship Council (ASC): Partners and supporters
 10. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Gratis webinar Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement NMBU arrangerer dagsseminar om fiskeforvaltning fredag den 5. mars 2021. Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering, og årets tema er "Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement". Link: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/42256
 11. PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 12. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 13. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 16. februar 2021 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/265039/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn
 14. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 15. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.