Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  4613
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

11106 profile views

Glalaksen's Achievements

Collaborator

Collaborator (7/14)

 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter Rare

Recent Badges

177

Reputation

 1. Norske Lakseelver Anmelder Mowi for gjentatte rømninger Tålmodigheten til elveeierlaget i Kvina og organisasjonen Norske Lakseelver er slutt. Mandag anmeldte de Mowi for brudd på naturmangfoldloven og akvakulturloven. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/10/anmelder-mowi-gjentatte-romninger
 2. Prosjekt Gyrofri Sluttkonferansen til prosjektet Gyrofri er vel gjennomført! Prosjekt Gyrofri avholdt sluttkonferanse 21. - 22. september 2021. Forskning og forvaltning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i fylkene Vestfold og Telemark og Viken, samt svensk forskning og forvaltning var samlet for å drøfte situasjonen med bakgrunn i nytt kunnskapsgrunnlag etablert gjennom prosjekt Gyrofri. Link (program, deltakerliste og foredrag fra konferansen finner du nederst på siden det linkes til): https://gyrofri.no/sluttkonferansen-prosjektet-gyrofri-vel-gjennomfort/
 3. Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris i Selvikelva i Sande kommune. Dette er første gang parasitten er påvist i denne elva. Veterinærinstituttet (VI): Ny påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link (artikkelen er fra desember 2019): https://www.vetinst.no/nyheter/ny-pavisning-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris
 4. Vassdragene i Skibotn kan ikke friskmeldes helt ennå. Derfor avlyses markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark: Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå Link: https://www.statsforvalteren.no/nn/troms-finnmark/nyheter/2021/10/pressemelding-skibotnvassdragene/
 5. Prøvefiske i Skibotn-vassdragene er utsatt til 2021. Resultater fra Veterinærinstituttets analyser av bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris og reetableringen kan du lese her. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark: Siste nytt om gyroprosjektet i Skibotn Link (artikkelen er fra juni 2020): https://www.statsforvalteren.no/nn/troms-finnmark/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/gyro-skibotn-sistenytt/
 6. Norske Lakseelver Tema Gyro - Infosamling om Drammensregionen - 6. desember 2021 i Drammen Norske Lakseelver inviterer til samling i Drammen med tema GYRO. Vi håper at alle forvaltningslag i laks- og sjøørretvassdrag i elver på Østlandet kommer denne kvelden. Link: https://lakseelver.no/nb/events/tema-gyro-infosamling-om-drammensregionen
 7. Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 15. oktober 2021 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/296002/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 8. Norske Lakseelver Vil den nye regjeringen styrke villaksen? Regjeringserklæringen inneholder en del punkter av relevans for villaksen. Noe bra, en del ikke så bra. Her er våre vurderinger. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/10/vil-den-nye-regjeringen-styrke-villaksen
 9. Årets ungfiskundersøkelser i Driva bekrefter at klorbehandling har god effekt på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Laksen klorer seg fast i Driva Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/laksen-klorer-seg-fast-i-driva
 10. Havforskningsinstituttet (HI) Behov for fleire førebyggande tiltak mot lakselus i oppdrett For å sikre at påverknaden på vill laksesmolt held seg innanfor fastsette grenser i trafikklyssystemet, må ein stor del av anlegga ha mykje mindre lus per fisk enn den lovbestemte maksgrensa. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/oktober/behov-for-fleire-forebyggande-tiltak-mot-lakselus Artikkelen "The development of a sustainability assessment indicator and its response to management changes as derived from salmon lice dispersal modelling" kan du lese her.
 11. Da har høsten meldt sin ankomst, og Camp Villaks er over for i år. Totalt 6 camper ble gjennomført i år, som er et godt resultat med tanke på pandemien som herjet i landet. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver: Et annerledes, men minnerikt Camp Villaks år Link: https://www.njff.no/aktuelt/et-annerledes-men-minnerikt-camp-villaks-ar
 12. Miljødirektoratet og Statsforvalteren Digitalt seminar om elvemusling Miljødirektoratet i samarbeid om Statsforvalteren arrangerer webinar om elvemusling. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2021/oktober-2021/digitalt-elvemuslingseminar/ Miljødirektoratet i samarbeid om Statsforvalteren arrangerer digitalt seminar om elvemusling. Elvemuslingseminar 2021 Link (program og påmelding): https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/november-2021/elvemuslingsseminar/
 13. pH-status nr. 3 - 2021 Link: https://issuu.com/printkonsult/docs/ph-status_3_2021 Link (PDF): https://www.njff.no/fiske/fisketiltak/ph-status/pH-Status_3_2021.pdf/_/attachment/inline/acc577a1-f339-4be5-bf16-5dbcda20830f:504db365daae76f57da22e844c9e32544c7a74e3/pH-Status_3_2021.pdf PS: Du kan melde deg på som digitalt abonnent på pH-status her.
 14. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Den unike bleka er tilbake - ny rapport med anbefalte tiltak Forskere i NORCE LFI har vært med på å redde bleka, i tett samarbeid med forvaltning, regulant og lokale krefter. Link (video i artikkelen): https://www.norceresearch.no/nyheter/den-unike-bleka-er-tilbake-ny-rapport-med-anbefalte-tiltak Rapporten "Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak" kan du laste ned her.
 15. Norske Lakseelver Spørreundersøkelse - Fiskeoppsynsordningen 2021 Hei! Takk for at du vil ta denne korte undersøkelsen om fiskeoppsynsordningen for sesongen 2021. Det tar ca. 5 minutter, og det hjelper oss i vårt arbeid med gode tilbakemeldinger! Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnQ98uoB5ezh_4nMxLbm94MrJmpL8mWy-mn1ZzalW6gOzbg/viewform?fbzx=4063861976872734041
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.