Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  4697
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

11253 profile views

Glalaksen's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter Rare

Recent Badges

177

Reputation

 1. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Villaksens videre skjebne Lakselus og rømt oppdrettslaks er de to største truslene for villaks. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) mener Regjeringen må sette lukkede oppdrettsanlegg som forutsetning for eventuell vekst i næringen. Link: https://www.njff.no/aktuelt/villaksens-videre-skjebne
 2. Havforskningsinstituttet (HI) Kan forbetre trafikklyssystemet Evalueringa av kunnskapen i trafikklyssystemet inneheld 15 punkt som på sikt kan gje forbetringar av systemet. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/januar/evaluering-trafikklyssystemet
 3. Fjord kommune Stranda kommune Sykkylven kommune Varsel om oppstart og høyring av planprogram – Felles sjøarealplan for Storfjorden på Sunnmøre for Fjord -, Stranda - og Sykkylven kommune Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 varslast det om oppstart av planarbeid for ein felles sjøarealplan for Storfjorden på Sunnmøre for Fjord -, Stranda - og Sykkylven kommune, samstundes vert forslag til planprogram lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Sjøarealplan for Fjord -, Stranda - og Sykkylven kommune utarbeides som kommunale arealplaner (tre kommunedelplaner) og krever konsekvensutredning og planprogram. Forslag til planprogram beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen. Planprogrammet beskriver også formålet med planarbeidet, rammer og styringssignaler, og redegjør for prosess og medvirkning i planarbeidet. Fastsatt planprogram skal avklare hva som skal utredes i konsekvensutredningen. Sjå varselbrev for meir informasjon om føremålet med planarbeidet og korleis du kan medverke. Frist for å kome med merknad er 14. februar 2022. Folkemøter Det inviteres til folkemøte som avholdes den 25.01.2022 kl. 19.00 – 21.00 på Rådhuset i Valldal og kommunehuset i Stordal i Fjord kommune, Storfjord kulturhus i Stranda kommune og i vestibylen på Kulturhuset i Sykkylven kommune. Det presiseres at fysisk oppmøte på folkemøte gjennomføres så lenge det er i tråd med gjeldende smittevernrestriksjoner, og at alternativt vil hele folkemøte foregå digitalt. Informasjon om dette legges ut på kommunenes hjemmesider i forkant av møtet. Det er også mulig å delta via Teams, og egen link til møtet legges ut på kommunenes hjemmesider. Velkommen! Link - Fjord kommune: https://www.fjord.kommune.no/aktuelt/varsel-om-oppstart-og-hoyring-av-planprogram-felles-sjoarealplan-for-fjord-stranda-og-sykkylven-kommune.66356.aspx Link - Stranda kommune: https://www.stranda.kommune.no/nyheiter-pa-framsida-aktuelt/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-felles-sjoarealplan-for-fjord-stranda-og-sykkylven-kommunar.11830.aspx Link - Sykkylven kommune: https://www.sykkylven.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar/ "Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram: «Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune»" kan du lese her. "Planprogram for felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune - Forslag til planprogram 28.10.2021" kan du lese her.
 4. Av Simen Sætre - Forfatter Kjetil Østli - Forfatter Lakseeventyret: En historie om korttenkthet Link: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/y4KgLR/lakseeventyret-en-historie-om-korttenkthet Les også: Bok: Den nye fisken - Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/78049-bok-den-nye-fisken-om-temmingen-av-laksen-og-alt-det-forunderlige-som-fulgte/
 5. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og 10 andre organisasjoner ber statsministeren gripe inn og stanse diskusjonene om å bygge ut vernede vassdrag slik enkelte i Arbeiderpartiet har foreslått. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Vern er vern! Link: https://www.njff.no/aktuelt/vern-er-vern Ap truer med å åpne for å bygge ut verna vassdrag for å få mer strøm. Det får oss i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til å se rødt! Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Vil ikke bygge ut vernede vassdrag Link: https://www.njff.no/aktuelt/vil-bygge-ut-vernede-vassdrag
 6. Felles opprop fra Torfinn Evensen - Generalsekretær Norske Lakseelver Truls Gulowsen - Leder Naturvernforbundet Jens Olav Flekke - Leder Reddvillaksen Dag Terje Solvang - Generalsekretær Den norske turistforening Kjetil Aa. Solbakken - Generalsekretær Birdlife Norge Anja Bakken Riise - Leder Framtiden i våre hender Eldar Berli - Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskeforbund Bente Lier - Generalsekretær Norsk Friluftsliv Gina Gylver - Leder Natur og Ungdom Christian Steel - Generalsekretær Sabima Karoline Andaur - Generalsekretær WWF Norge Åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre: Stå opp for vassdragsvernet! I et felles opprop ber nå 12 miljø- og friluftslivsorganisasjoner statsministeren legge debatten om utbygging av vernede vassdrag død. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vern må bety vern! Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/apent-brev-til-statsminister-jonas-gahr-store-sta-opp-vassdragsvernet
 7. Norske Lakseelver Lusedødelighet 2021 Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 8. Tellingene av lakselus på vill laksefisk viser at det også i fjor var stor variasjon i lusepåslag på utvandrende laks. Nytt av året var at vi innførte fokusområder med utvidet overvåking og prøvetaking av sjøørret. Havforskningsinstituttet (HI): Observerte stor variasjon i lakselus også i 2021 Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/januar/observerte-stor-variasjon-i-lakselus-ogsa-i-2021 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021 - Med foreløpige data fra fokusområder" kan du lese her.
 9. Av John Olav Egeland Lakseoppdrett: Tid for et opprør Link: https://www.dagbladet.no/meninger/tid-for-et-oppror/74984235
 10. Ap truer med å åpne for å bygge ut verna vassdrag for å få mer strøm. Det får oss i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til å se rødt! Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Vil bygge ut vernede vassdrag Link: https://www.njff.no/aktuelt/vil-bygge-ut-vernede-vassdrag
 11. Norske Lakseelver Vern om verna vassdrag Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/vern-om-verna-vassdrag Se også: Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Fakta om lakseelva II - Alt du må vite om laksen Video - Kraftverk i elva Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken. Link (video i artikkelen): https://lakseelver.no/nb/news/2021/04/kraftverk-og-laks
 12. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Laksens personlighet påvirker vandringsruten ved elvekraftverk Viste du at laksen også har personlighet? Noen er forsiktige, og andre er modigere og har større utforskertrang. Ny forskning viser at laksens personlighet avgjør hvilken vandringsrute den bruker i møte med et elvekraftverk. Link: https://www.niva.no/nyheter/laksens-personlighet-pavirker-vandringsruten-ved-elvekraftverk Artikkelen "Hydropower-induced selection of behavioural traits in Atlantic salmon (Salmo salar)" kan du lese her.
 13. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ved transport av laks fra Klarälven til Trysilelva og Femundselva Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2835014 Rapporten "Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ved transport av laks fra Klarälven til Trysilelva og Femundselva" kan du laste ned som PDF på siden det linkes til.
 14. Oppstrøms Bakevjen og Oppstrøms med samarbeid om økt fokus på villaks Podcasten Bakevjen trenger kanskje ingen introduksjon for Oppstrøms’ lesere. Nå slår vi sammen kreftene for å hjelpe å sette søkelys på laks og sjøørret. Link: https://opstrms.com/bakevjen-og-oppstroms-med-samarbeid-om-okt-fokus-pa-villaks/
 15. Aura Avis Legger ned en enorm innsats for Drivaregionen: - En veldig god investering I 2022 og 2023 skal Drivaregionen med elvene Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva kjemisk behandles for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Deretter må laksestammen i Driva og de andre elvene i regionen reetableres, en langvarig prosess som fortsatt vil pågå i mer enn et tiår. Mange bidrar og legger ned en enorm innsats i dette. Men den vil være verdt det - på alle måter. Link: https://www.auraavis.no/legger-ned-en-enorm-innsats-for-drivaregionen-en-veldig-god-investering/s/5-5-329154 Les også: Drivaregionen Link: https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.