Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 668
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  11

Glalaksen last won the day on December 28 2016

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

125 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker
 • Bursdag

Contact Methods

 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

3 748 profilvisninger
 1. Av Georg Fr. Rieber Mohn Med Grunnloven § 112 har vi som arbeider for vern av den ville laksen, sannsynligvis fått et nytt rettslig våpen Link: http://www.altaposten.no/meninger/2017/02/23/–-Ingen-positive-virkninger-14302366.ece#.WK-07PE1-uo.facebook
 2. pH-status nr. 1 - 2017 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-status 2017-1.pdf
 3. pH-status nr. 4 - 2016 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-status 2016-4.pdf
 4. WWF Oppdrettsnæringen må løse miljøproblemer før den kan vokse mer Regjeringen vil femdoble produksjonen av oppdrettslaks innen 2050. Da må to sentrale miljøutfordringer håndteres først: Rømt oppdrettslaks forårsaker negative genetiske endringer hos villaksen og konkurrerer om mat og plass, og smitte fra lakselus gir dårlig fiskevelferd og overlevelse hos både oppdrettslaks og villaks. Link: http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/nyhetssaker/?uNewsID=52905 PS: Det er påfallende stille fra WWF når det gjelder trusselfaktoren "Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet"... Figur fra rapporten til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram. Bakgrunnsfargen illustrerer alvorlighetsgrad (mørk farge mest alvorlig). Fargene på punktene symboliserer god kunnskap og lav usikkerhet om utvikling (grønn), moderat kunnskap og moderat usikkerhet om utvikling (gul) og dårlig kunnskap og stor usikkerhet om utvikling (rød).
 5. Norske Lakseelver Rognkjeks mot lakselus Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud (fagsjef i Norske Lakseelver), svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017. Link: https://lakseelver.no/news-2017/rognkjeks-mot-lakselus PS: Gyri Teien Haugland (forsker ved UIB) sin kronikk "Rognkjeksen er en superhelt" i Aftenposten 13. februar 2017 finner du til høyre i artikkelen det linkes til.
 6. Kopierer fra Facebook-sida til Redd Villaksen (sitat fra 04.02.2017): "NASFs leieordninger av linerettigheter i farvannene rundt Færøyene og Grønland redder millioner av norsk og britisk villaks hvert år. Reddvillaksen bidrar med betydelige midler - 400.000 hvert år - til kampen for redde den norske villaksen som har sine oppvekstområder rundt Færøyene. NASFs leieordninger av linerettigheter i farvannene rundt Færøyene og Grønland redder millioner av norsk og britisk villaks hvert år. Dette er et initiativ altfor få i Norge er klar over, men som er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder og vandringsruter også for norsk laks. Mange norske elver vil bli stengt dersom leieordningen opphører. Det er derfor naturlig at NASF også bidrar til det færøyske samfunnet når det rammes av naturkatastofer." Redd Villaksen NASF and other organizations raising funds in support of the Faroe Islands after storms Link: http://www.reddvillaksen.no/2017/02/nasf-and-other-organizations-raising-funds-in-support-to-the-faroe-islands-after-storms/
 7. Store rømminger kan ha negativ påvirkning på villfisk. Innslaget av rømt laks i vassdragene har gått ned over en lengre periode, det er likevel behov for økt oppmerksomhet og nye tiltak for å motvirke rømming. Fiskeridirektoratet har utarbeidet et forslag til en strategi mot rømming. Regjeringen: Forslag til strategi mot rømming Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-strategi-mot-romming/id2525043/ Høringsbrev Høringsnotat Norske Lakseelver sitt høringssvar kan du laste ned her. Alle "Hørinssvar" kan du laste ned her.
 8. Kopierer fra Facebook-sida til Redd Villaksen (sitat fra 27.01.2017): "Lakseinnsiget er halvert! Med tanke på at tidligere "døde" Sørlandselver igjen er med i totalstatistikken er nedgangen katastrofal. Hvordan hadde det egentlig stått til dersom ikke NASF og Reddvillaksen årlig siden 1991 hadde kjøpt opp fiskerettighetene i laksens oppvekstområder og vandringsruter fra Færøiske linefiskere? 12 -15 millioner gytelaks er på denne måten spart, hvorav ca 60 % er norsk laks tilhørende elver fra Nordland til svenskegrensa. Vi synes det er urimelig at sjølaksefiskere er med å høste godene av dette oppkjøpet uten kvoter og restriksjoner på kjønn. De betaler ingen ting og bør ikke få lov å holde på. Hvor lenge vi kommer til å være villige til å stille med så store beløp årlig er også et åpent spørsmål? Kanskje må det bli en totalkollaps til, med alle elver stengt, før myndighetene er villig til å ta grep som monner. Hvis ingen betaler så blir linene satt ut igjen fra januar 2018." Norske Lakseelver: Villaksfangsten mer enn halvert på tretti år Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Utviklingen er urovekkende, påpeker organisasjonen Norske Lakseelver. Link: http://lakseelver.no/news-2017/villaksfangsten-mer-enn-halvert-pa-tretti-ar
 9. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus på vill laksefisk i 2016 Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4212/Bade-lakselusmodell-og-feltdata-viser-at-det-var-mye-lus-i-2016 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016" kan du lese her.
 10. Fra artikkelen: Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver samarbeider Sitat fra styreleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Runar Rugtvedt: ”NJFF ser viktigheten av godt organiserte laksevassdrag for å kunne jobbe for livskraftige bestander av både laks og sjøørret. Gjennom ny lokal organisering vil stengte elver kunne åpnes for fiske, og flere fiskere vil kunne få mulighet til å prøve fiskelykken. Som leder av NJFF oppfordrer jeg til et godt samarbeid mellom rettighetshavere og sportsfiskere om en framtidsrettet fiskeforvaltning med godt organiserte elver. Sammen ønsker vi flere laksefiskere velkommen til elvene!”
 11. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus på vill laksefisk i 2016 Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4212/Bade-lakselusmodell-og-feltdata-viser-at-det-var-mye-lus-i-2016 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016" kan du lese her.
 12. Norske Lakseelver Villaksfangsten mer enn halvert på tretti år Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Utviklingen er urovekkende, påpeker organisasjonen Norske Lakseelver. Link: http://lakseelver.no/news-2017/villaksfangsten-mer-enn-halvert-pa-tretti-ar
 13. Statistisk sentralbyrå (SSB) Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye - fangststatistikk 2016 Mindre laksefiske i elvane I alt blei det fiska 180 300 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i 2016. Det er 17 200, eller 9 prosent, færre fisk enn året før. Av desse fiskane blei 79 prosent avliva og 21 prosent sleppte levande ut igjen. Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar/2017-01-27 Tabellar Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar/2017-01-27?fane=tabell#content Om statistikken Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar/2017-01-27?fane=om#content Fangststatistikkene for elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye tidligere år Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar?fane=arkiv#content
 14. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Lakselus-oppgang i 2016 Havforskningsinstituttet fastslår i en ny rapport at det var mer lakselus langs kysten i 2016 enn i 2015 da smolten svømte til havs. Det er sannsynlig at villaksen ble negativt påvirka i store deler av Vestlandet og Midt-Norge. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Lakselus-oppgang-i-2016.aspx