Glalaksen

Members
 • Content Count

  4042
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

175 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

9712 profile views
 1. Regnbueørret er en fiskeart i laksefamilien. Den tilhører en slekt som kalles stillehavslaks (Oncorhynchus), og har en biologi som likner mye på vår mer kjente ørret. Store norske leksikon: Regnbueørret Link: https://snl.no/regnbueørret * Regnbueørret
 2. Store norske leksikon Stillehavslaks Stillehavslaks er en fiskeslekt i laksefamilien. Link: https://snl.no/stillehavslaks
 3. Changes in growth and migration patterns of sea trout before and after the introduction of Atlantic salmon farming Link: https://academic.oup.com/icesjms/advance-article/doi/10.1093/icesjms/fsaa125/5907601 Artikkelen "Changes in growth and migration patterns of sea trout before and after the introduction of Atlantic salmon farming" kan du laste ned på siden det linkes til.
 4. Havforskningsinstituttet (HI) Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter Link: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-21 Rapporten "Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter" kan du laste ned på siden det linkes til. * Regnbueørret
 5. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver. På tide å bytte forvalter av laksen Link: https://www.intrafish.no/kommentarer/pa-tide-a-bytte-forvalter-av-laksen/2-1-873668
 6. Les også: Regjeringen Solberg: Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77065-regjeringen-solberg-bekjempelse-av-fremmede-skadelige-organismer-tiltaksplan-2020-2025/ * Fremmede skadelige organismer
 7. Miljødirektoratet starter utvikling av automatisk miljøovervåking i vann. Den nye teknologien kan revolusjonere bekjempelsen av skadelige arter. Miljødirektoratet: Ny teknologi skal varsle om skadelige arter Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/august-2020/ny-teknologi-skal-varsle-om-skadelige-arter/ * Skadelige arter
 8. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet Regjeringa styrker kampen mot framande skadelege artar Framande artar brer stadig om seg i Noreg og skadar naturmangfald, friluftsliv, naturbaserte næringar og økonomi. For å stogge denne utviklinga legg regjeringa no fram ein tiltaksplan. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-styrker-kampen-mot-framande-skadelege-artar/id2725188/ * Framande skadelege artar "Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025" kan du laste ned her.
 9. Vurder den norske oppdrettsindustrien sin oppdrett av den fremmede arten Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge i lys av det Ellen Hambro (direktør for Miljødirektoratet) sier i innledningen til presentasjonen av risikovurderingen vedrørende den fremmede arten pukkellaks fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som du kan se nedenfor. Opptak av Pukkellaksseminar 15. januar 2020 Link (Ellen Hambro sin innledning - første 5 minutt av sendingen): https://vimeo.com/event/20546/videos/384957180
 10. Miljødirektoratet Ny teknologi skal varsle om skadelige arter Miljødirektoratet starter utvikling av automatisk miljøovervåking i vann. Den nye teknologien kan revolusjonere bekjempelsen av skadelige arter. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/august-2020/ny-teknologi-skal-varsle-om-skadelige-arter/ * Skadelige arter
 11. Brown envelopes #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 12. Artsdatabanken Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss Link: https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669 Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko". Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38). Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan les
 13. Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Link (artikkelen er fra mars 2015): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/ Regjeringen Bondevik / Nærings- og fiskeridepartementet: Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) - Om lov om akvakult