Drømmefisken

- Vinn drømmereise til Alaska for to i Norges nye landsdekkende fiskekonkurranse! Premier for over 500.000 skal deles ut.

DU kan enkelt delta, uansett hvor i landet du bor og hvor mye du fisker. Månedlig premiering. Les mer her; https://goo.gl/3zSMUq 

Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 098
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  24

Glalaksen last won the day on December 2 2017

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

166 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

6 100 profilvisninger
 1. Norske Lakseelver Ingen gruvedumping i norske fjorder De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2018/ingen-gruvedumping-i-norske-fjorder
 2. Havforskningsinstituttet (HI) Rømt oppdrettslaks kan utslette villaksen Nå kan forskerne se hvor mye rømt oppdrettslaks påvirker egenskapene til de ville laksebestandene. Link: https://forskning.no/2018/04/naturen-prover-sta-imot-i-genetisk-pavirkning/produsert-og-finansiert-av Artikkelen "Modeling fitness changes in wild Atlantic salmon populations faced by spawning intrusion of domesticated escapees" kan du lese her. Artikkelen "Half a century of genetic interaction between farmed and wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions" kan du lese her.
 3. Havforskningsinstituttet (HI) Begrenset hvor mye lus Altafjorden tåler Nye resultater fra Altafjorden viser at selv om alle oppdrettsanleggene holder seg innenfor den lovbestemte grensen på hvor mange lakselus per fisk de kan ha i anlegget, kan utslippene bli så store at vill laksefisk skades. Link: http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/april/lus-altafjorden Artikkelen "Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord" kan du lese her.
 4. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vist at lakselus har ført til en reduksjon av mengden villaks på bestandsnivå i Norge. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Hvor mye påvirker lakselus villaksbestandene? Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4489/Hvor-mye-pavirker-lakselus-villaksbestandene
 5. Disse faktaarkene er hentet fra Uni Research Miljø (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Norske Lakseelver: Tiltak i elv Link: https://lakseelver.no/nb/sok?f[0]=type%3Aarticle&f[1]=&f[2]=field_main_category%3A305
 6. Norske Lakseelver: Norske Lakseelver 25 år

  NLs første ansatte, Finn Erlend Ødegaard, har fortalt om arbeidet fra starten i 1992 og fram til 2008. Her følger nåværende generalsekretær, Torfinn Evensen, opp med betraktninger rundt arbeidet fra 2008 til i dag. Norske Lakseelver: Norske Lakseelver 25 år - del II Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/norske-lakseelver-25-ar-del-ii
 7. Det ligger store feil i Havforskningsinstituttets forvaltningsrådgivning i dag. Det skriver tidligere HI-forsker Jens Christian Holst i et åpent brev til direktør i Havforskningsinstituttet Sissel Rogne. Dette åpne brevet er skrevet i nært samråd med sildeskipper Torfinn Gangstad fra Midsund, sildebas Jan Andreas Johansen fra Ålesund og Jan Melseth, formann i Sunnmøre Elveeigarlag. Tidligere HI-forsker med åpent brev til Sissel Rogne Link: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=55266 Brevet er også oversatt til engelsk, og har fått tittelen "It is time to cooperate, Sissel"
 8. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er trusselfaktorene for våre stammer av vill laks fra den norske oppdrettsindustrien - rømt oppdrettslaks - lakselus - infeksjoner knyttet til oppdettsaktivitet Dei siste 3 - 4 årene har styret i Sunnmøre elveeigarlag hatt en bevisst strategi; nemlig å dreie fokus bort fra trusselfaktorene rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til oppdettsaktivitet. Det har vært påfallende stille i media dei siste 3 - 4 årene fra styret i Sunnmøre elveeigarlag når det gjelder trusselfaktorene rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til oppdettsaktivitet. Det er også vært påfallende stille i media fra styret i Sunnmøre elveeigarlag dei siste 3 - 4 årene når det gjelder effekter av lakselus på sjøørret. Undertegnede har dei siste 3 - 4 årene kommer over styret i Sunnmøre elveeigarlag i mediene iLaks.no, Fiskeribladet.no, Intrafish.no, Sunnmørsposten, NRK Møre og Romsdal og Nytt i uka. Så langt undertegnede kan se har ikke redaksjonene i dei nevnte mediene opplyst om styremedlemmer i Sunnmøre elveeigarlag har mottatt - og mottar ytelser for sin "grønnvasking" av den norske oppdrettsindustrien. Noen sentrale spørsmål følger nedenfor: Styret i Sunnmøre elveeigarlag - hvem har vært - og er styremedlemmer i Sunnmøre elveeigarlag for årene 2015, 2016, 2017 og 2018? - i hvilke elver er styremedlemmene i Sunnmøre elveeigarlag rettighetshavere? - hvilke relasjoner er det mellom styremedlemmene i Sunnmøre elveeigarlag? Korrupsjonslignende tilstander - hvilke ytelser har elveeierlagene hvor styremedlemmene i Sunnmøre elveeigarlag er rettighetshavere mottatt direkte og indirekte (via f. eks. andre elveeierlag) fra den norske oppdrettsindustrien (herunder oppdrettsorganisasjonen Stiftelsen norsk villaksforvaltning)? - hvilke ytelser har styremedlemmene i Sunnmøre elveeigarlag mottatt direkte og indirekte (via f. eks. elveeierlag) fra den norske oppdrettsindustrien (herunder oppdrettsorganisasjonen Stiftelsen norsk villaksforvaltning)?
 9. Det er påfallende stille fra personer med tilknytning til den norske oppdrettsmafiaen når det gjelder den norske oppdrettsindustrien sine fiskeperrer i vassdrag. Artikkelen nedenfor er fra 2012. Hva er status for den norske oppdrettsindustrien sine fiskesperrer i vassdrag for hele landet i 2018? Strider den norske oppdrettsindustrien sine fiskesperrer i vassdrag mot Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112? TV2: Disse fiskesperrene utrydder sjøørreten Link: https://www.tv2.no/a/3866202/
 10. Du finner informasjon om det du nevner i artiklene nedenfor. Disse faktaarkene er hentet fra UNI Miljø LFI sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Norske Lakseelver: Tiltak i elv Link: https://lakseelver.no/nb/sok?f[0]=type%3Aarticle&f[1]=&f[2]=field_main_category%3A305 Kjell Rogn Utne fra Havforskningsinstituttet (HI) / Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) diskuterer her hvordan den totale byttedyrstilgangen, effekten av store bestander av planktonspisende fisk og storskala havstrømmer ­påvirker laksens vekst og overlevelse. Norske Lakseelver: Hva bestemmer laksens vekst i havet? Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/hva-bestemmer-laksens-vekst-i-havet
 11. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Hvor mye påvirker lakselus villaksbestandene? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vist at lakselus har ført til en reduksjon av mengden villaks på bestandsnivå i Norge. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4489/Hvor-mye-pavirker-lakselus-villaksbestandene
 12. Redd Villaksen Redd Villaksens lille grønne Samarbeidet med Norske Lakselver gir Reddvillaksen mulighet til å opptre på en faktabasert måte, her representert ved et nyttig informasjonshefte som er kalt Reddvillaksens lille grønne. Heftet er pedagogisk oppbygget og er ment for alle som ønsker å få en god totalforståelse av hvordan situasjonen er for villaks i Norge, hvor skoen trykker og hva som kan gjøres for å bedre dagens status. Link: https://reddvillaksen.no/den-lille-gronne/ We have made a publication in English about threat to wild salmon. Basic are studies and conditions related to Norway, but the problem is international. The more people that understand the basics, the more power we get. Redd Villaksen: Redd Villaksens basic facts about wild salmon Link: https://reddvillaksen.no/reddvillaksens-basic-facts-about-wild-salmon/
 13. Redd Villaksen Hva bruker vi pengene våre til? Om leie av fiskerettigheter i farvannene rundt Færøyene og Grønland Reddvillaksen.no får stadig spørsmål om hva vi bruker våre innsamlede midler til. I dette innlegget gir vi informasjon om vårt bidrag til årlig leie av færøyske fiskerettigheter. Link: https://reddvillaksen.no/hva-bruker-vi-pengene-vare-til/ Reddvillaksen.no får stadig spørsmål om hva vi bruker våre innsamlede midler til. I dette innlegget gir vi informasjon om hvorfor vi årlig bidrar med Kr. 350 00 til finansiering av Erik Steruds stilling som fagsjef i Norske Lakseelver, norske elveeieres organisasjon. Redd Villaksen: Om finansiering av Erik Steruds stilling som fagsjef i Norske Lakseelver Link: https://reddvillaksen.no/hva-bruker-vi-pengene-vare-til-sterud/
 14. Redd Villaksen Regarding NASF Salmon Summit 2018 Thank you to all who attended the 2018 Salmon Summit held in Reykjavik, Iceland on March 22 – 23. Approximately 60 representatives of over 30 NGOs, research institutions, and sustainable industry groups convened to discuss the state of North Atlantic salmon populations and to strategize a course for supporting remaining stocks. Link: https://reddvillaksen.no/regarding-nasf-salmon-summit-2018/ Her finner du alle foredragene fra Salmon Summit 2018 på Island. Redd Villaksen: Foredragene fra NASF Salmon Summit 2018 Link: https://reddvillaksen.no/foredragene-fra-nasf-salmon-summit-2018/
 15. Kjenner du igjen denne krabaten?

  Av Ingrid A. Johnsen og Mari S. Myksvoll - forskere i oseanografi på Havforskningsinstituttet. Kjenner du igjen denne krabaten? Link: https://forskning.no/blogg/havet/lakselus-ein-hjartelaus-parasitt