Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 050
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  24

Glalaksen last won the day on December 2

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

166 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Contact Methods

 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

5 522 profilvisninger
 1. Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake. Norske Lakseelver: Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-forslag-om-produksjonsokning-trukket-tilbake Norske Lakseelver sitt "Høringssvar fra Norske Lakseelver vedrørende Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018" kan du lese her.
 2. Har du fått pukkellaks i sommer?

  I 2017 har pukkellaks dukket opp i elver langs hele Norskekysten og i andre Europeiske land. Hvor kommer disse fisken fra, hvorfor er det så mange nettopp i år og hvilke konsekvenser kan det få? Norske Lakseelver: Pukkellaksåret 2017 Av Peder Fiske, Henrik Hårdensson Berntsen, Eva B. Thorstad, Torbjørn Forseth og Ingebrigt Uglem Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/pukkellaksaret-2017
 3. Det kommer mindre sur nedbør, men vi må fortsatt kalke for å holde liv i vassdragene. Nå forbedres innsatsen. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Kalking for laksen på Sør- og Vestlandet Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Kalkingen-for-laksen-pa-Sor--og-Vestlandet-kan-forbedres.aspx I budsjett for 2018 er det ikke satt av øremerkede midler til Genbank Hardanger. Det følger imidlertid et verbalvedtak med budsjettavtalen. "Stortinget ber regjeringen sikre at det innsamlede genmaterialet for laksefisk i Hardanger blir tatt vare på inntil videre, og brukes som virkemiddel for å bevare det genetiske mangfoldet i lakse- og ørretbestandene." Dette er bra, men det må følges opp med øremerkede midler slik at lagringskapasiteten ved Ims kan utvides og innsamling av genmateriale i form av levende fisk kan fortsette. Begge deler er like viktig. Bygge- og anleggsperioden tar tid, så midler må øremerkes og Miljødirektoratet må gis klar beskjed om å prioritere dette svært viktige arbeidet. Norske Lakseelver: Hvorfor det haster slik med Genbank Hardanger Link: https://drive.google.com/file/d/134pUFrebJXZGXG2EL8Q8gTM9h9qvydTF/view
 4. Redd Villaksen Reddvillaksens julelotteri 2017 – fra 5. desember med trekning 23. desember 2017 Link: http://reddvillaksen.no/julelotteri/
 5. Av Morten Strøksnes Fisk råtner fra hodet og ned Link: https://morgenbladet.no/ideer/2017/11/fisk-ratner-fra-hodet-og-ned
 6. Styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har ansatt Geir Andreassen som ny administrerende direktør. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Sjømat Norge (tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)), og har i mange år vært en sentral aktør i næringen. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF): Geir Andreassen ny adm. dir. i FHF Link (artikkelen er fra juni 2013): http://www.fhf.no/nyheter/2013/juni/17062013/geir-andreassen-ny-adm-dir-i-fhf/ La oss se nærmere på uttalelser fra Geir Andreassen (daværende administrerende direktør i Sjømat Norge) til oppdrettsportalen Kyst.no i oktober 2010. Linkene til artiklene i tråden nedenfor fungerer ikke (trolig på grunn av overgang til nye nettportaler). Men det som er kopiert inn av tektst i 1. og 2. posten i tråden nedenfor forteller oss om holdninger og verdi- og miljøsyn til Geir Andreassen (administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) / tidligere administrerende direktør i Sjømat Norge). Sjømat Norge ut av skapet Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/55831-fhl-ut-av-skapet/&_fromLogin=1
 7. Miljødirektoratet Må justere kalkingsstrategien i lakseelver Kalking har bedret vannkvaliteten slik at laksebestandene i 22 vassdrag nå er berget eller reetablert. Overvåkingen viser samtidig at det fortsatt er tilfeller av skadelig forsuring, og at kalkingen derfor må forbedres og dels økes. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/November-2017/Ma-justere-kalkingsstrategien-i-lakseelver/ Rapporten "Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2016" kan du laste ned her.
 8. Av Dagfinn Hatløy, Forbundsleder i Naturviterne Merete Nilsson, Leder i Samfunnsviterne Torill Moseng, President i Den norske veterinærforening Glade lakser best for Norge Link: https://morgenbladet.no/ideer/2017/11/glade-lakser-best-norge-0
 9. Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn. Regjeringen Solberg: Regjeringen skrur på trafikklyset Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/ PS: Elsker statsminister Erna Solberg (H) lakseoppdrettere høyere enn Grunnlovens miljøparagraf?
 10. - Regjeringen har en visjon om betydelig vekst i oppdrettsnæringen. Dersom vi skal få til dette må vi legge til rette for utvikling av ny teknologi. Utviklingstillatelser vil bidra til det teknologiløftet og omstillingen næringen trenger. Det kan bety store muligheter for norsk leverandørindustri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Regjeringen Solberg: Utviklingstillatelser - Nye konsesjoner skal utvikle framtidens oppdrett Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-konsesjoner-skal-utvikle-framtidens-oppdrett/id2462544/ Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. Fiskeridirektoratet: Utviklingstillatelser Link: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Utviklingstillatelser PS: Elsker statsminister Erna Solberg (H) lakseoppdrettere høyere enn Grunnlovens miljøparagraf?
 11. Av Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver Politisk råkjøring dreper villaksen Link: https://www.dagbladet.no/kultur/politisk-rakjoring-dreper-villaksen/68881296
 12. Norske Lakseelver – Krever at Stortinget instruerer Sandberg Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg Les også: Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen? Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-grunnlovens-§-112-villaksens-siste-skanse/
 13. Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald. Norske Lakseelver: – Krever at Stortinget instruerer Sandberg Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg Les også: Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen? Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-grunnlovens-§-112-villaksens-siste-skanse/
 14. I mars 2015 uttalte statsminister Erna Solberg (H) følgende til NRK (sitat): "– Derfor må jeg også innrømme: Jeg elsker både laks og lakseoppdrettere." Elsker statsminister Erna Solberg (H) lakseoppdrettere høyere enn Grunnlovens miljøparagraf? Les også: Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/72231-kongeriket-norges-grunnlov-kapittel-e-menneskerettigheter-–-§-112/
 15. Av Per Sandberg, fiskeriminister (Frp) Villaksen er trafikkonstabel Link: https://www.dagbladet.no/kultur/villaksen-er-trafikkonstabel/68863151 Les også: Stortinget: Riksrett Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73947-stortinget-riksrett/