Glalaksen

Members
 • Content Count

  3863
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

174 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

9100 profile views
 1. Les også: Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76047-miljødirektoratet-regulering-av-fiske-etter-laks-sjøørret-og-sjørøye-fra-2021/
 2. Environmental policy and innovation in Norwegian fish farming: Resolving the sea lice problem? Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19309686 Artikkelen "Environmental policy and innovation in Norwegian fish farming: Resolving the sea lice problem?" kan du laste ned på siden det linkes til.
 3. Dispensasjonssøknader om MTB på lokalitetsnivå og søknader om endring av driftsplan knyttet til koronavirus. Fiskeridirektoratet: MTB på lokalitetsnivå og driftsplaner Link: https://fiskeridirektoratet.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0420/MTB-paa-lokalitetsnivaa-og-driftsplaner Tiltak som settes i verk for å håndtere koronautbruddet kan skape utfordringer oppdrettsnæringen. I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse. Mattilsynet vil behandle dispensasjonssøknader raskt, effektivt og enhetlig ved behov, men forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen. Mattilsynet: Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket under koronautbruddet Link: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/dispensasjoner_fra_fiskehelseregelverket_under_koronautbruddet.38408 #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 4. Redusert kontroll av lakselus under koronakrisen kan føre til alvorlige konsekvenser for villaksen, advarer miljøorganisasjoner. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): NJFF: Hastetiltak for oppdretts­næringen kan få lang­varige negative følger for villaksen Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2020/03/njff-hastetiltak-oppdrettsnaeringen-kan-fa-langvarige-negative-folger-villaksen
 5. Fiskeriministeren vedtok 4. februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger. Norske Lakseelver: Lakselus - Finn tre feil ved trafikklysvedtaket Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/finn-tre-feil-ved-trafikklysvedtaket
 6. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2019 Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2648690 Rapporten "Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2019" kan du laste ned på siden det linkes til.
 7. Norske Lakseelver Norske Lakseelvers nettmøter og kurs våren 2020 Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/norske-lakseelvers-nettmoter-og-kurs-varen-2020
 8. Miljødirektoratet Kritiske samfunnsfunksjoner innen vassdragskalking Miljødirektoratet har vurdert hvilke deler av verdikjeden for vassdragskalking som er en kritisk samfunnsfunksjon. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/april-2020/kritiske-samfunnsfunksjoner-innen-vassdragskalking/
 9. Norske Lakseelver Fiske på blanda bestander må stoppes Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes
 10. Domestication leads to increased predation susceptibility Link: https://www.nature.com/articles/s41598-020-58661-9 Artikkelen "Domestication leads to increased predation susceptibility" kan du laste ned på siden det linkes til.
 11. Norske Lakseelver Sjølaksefisket og råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har akkurat levert kunnskapsgrunnlaget for sjølaksefiskets beskatning til Miljødirektoratet. Dette er det faglige grunnlaget for direktoratet når det nå skal vedtas nye fiskereguleringer for perioden 2021-2026. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/03/sjolaksefisket-og-rad-fra-vrl
 12. Av Sveinung Rotevatn - Klima- og miljøminister i regjeringen Solberg Villaksforvaltninga – ein balansekunst Link: https://forskersonen.no/debattinnlegg-hav-og-fiske-meninger/villaksforvaltninga--ein-balansekunst/1661253
 13. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i dag gitt råd om beskatning av laks i sjølaksefiske. Miljødirektoratet: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt nye beskatningsråd Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/vrl-har-gitt-nye-beskatningsrad/
 14. Organisasjonene Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF Verdens naturfond (WWF), Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Reddvillaksen er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn når man nå iler til med hastetiltak i kjølvannet av koronakrisen. De har sendt et brev til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, der de påpeker problematikken. Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Koronakrisen-kan-bli-dramatisk-for-villaksen-og-sjoorreten.aspx Felles brev "Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten" til Nærings og Fiskeridepartementet v/Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kan du lese her.
 15. OppdrettsIndustrien har bedt om å få sette mer fisk enn det som er tillatt i merdene, samt fritak fra loven om å rapportere mengden lakselus, ifølge NRK. Her kommer det også fram at Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, er innstilt på å lette opp, og være mer fleksible med hensyn til rapportering av lusetall. Organisasjonene i Villaksalliansen: Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF-Norge, Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Redd Villaksen, er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn. Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/03/koronakrise-villaks-og-sjoorret Felles brev "Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten" til Nærings og Fiskeridepartementet v/Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kan du lese her.