Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4403
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Produksjonsområde 6 (PO 6) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 6. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-6-2018-2020
 2. Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Link (artikkelen er fra mars 2015): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/
 3. Elvemuslingen går sterkt tilbake på grunn av oss mennesker. For å redde den sårbare arten er det ikke nok å sette inn tiltak akkurat der muslingene står, vi må vurdere tilstanden i hele nedbørfeltet. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Hele nedbørfeltet påvirker elvemuslingen Link: https://www.nina.no/Aktuelt/article/hele-nedborfeltet-pavirker-elvemuslingen Rapporten "Elvemuslingens leveområde - Hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling?" kan du laste ned her.
 4. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 5. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Møre og Romsdal (PO 5) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 5 (PO 5) i Møre og Romsdal. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-more-og-romsdal-2018-2020
 6. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 7. The unintentional release of domesticated salmon poses a significant risk to wild Atlantic salmon populations. In their latest research, Mahlum and colleagues use a hierarchical species distribution model to determine the spread and potential impact of domesticated salmon, following escape events in aquaculture facilities. Where do escaped farmed salmon go after unintentional release from aquaculture facilities? Link: https://appliedecologistsblog.com/2020/12/10/where-do-escaped-farmed-salmon-go-after-unintentional-release-from-aquaculture-facilities/
 8. Salmon on the lam: Drivers of escaped farmed fish abundance in rivers Link: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13804 Artikkelen "Salmon on the lam: Drivers of escaped farmed fish abundance in rivers" kan du lese her.
 9. PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 10. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 11. desember 2020 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/257500/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn
 11. Norske Lakseelver Ranaelva friskmeldt etter å vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris En gladmelding på fredag. Mattilsynet har nå friskmeldt Ranaelva og Tverråga for parasitten Gyrodactylus salaris. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/ranaelva-friskmeldt
 12. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Rogaland (PO 2) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Rogaland. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne ville ha gult. Nå er det rødt. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-rogaland-2018-2020
 13. Estimated salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) induced mortality of Atlantic salmon (Salmo salar) during post-smolt migration in Norway. The dataset contains river specific annual estimated mortality from 2012. Estimated salmon lice induced mortality of Atlantic salmon Link (get data - juster kolonnebredden i tabellene i Excel for å få mer tekst): http://metadata.nmdc.no/metadata-api/landingpage/a23be3156e255e6d5650dc2393a7b791
 14. Norske Lakseelver Lusedødelighet på Vestlandet (PO 3 og PO 4) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver på Vestlandet i PO 3 og PO 4. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-pa-vestlandet-2018-2020
 15. På strekningen Rogaland – Trøndelag ble det observert mye lakselus på villaks og sjøørret i år. Det var også godt samsvar mellom modellberegningene av hvor mye luselarver det er i vannmassene og observasjonene på villfisk. Havforskningsinstituttet (HI): Mye lus langs store deler av Vestlandet i 2020 Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/desember/mye-lus-langs-store-deler-av-vestlandet-i-2020 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet" kan du laste ned her.
 16. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 17. Havforskningsinstituttet (HI) Estimated salmon lice induced mortality of Atlantic salmon Estimated salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) induced mortality of Atlantic salmon (Salmo salar) during post-smolt migration in Norway. The dataset contains river specific annual estimated mortality from 2012. Link (get data - juster kolonnebredden i tabellene i Excel for å få mer tekst): http://metadata.nmdc.no/metadata-api/landingpage/a23be3156e255e6d5650dc2393a7b791
 18. Les også: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning: Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75940-vitenskapelig-råd-for-lakseforvaltning-klassifisering-av-tilstanden-til-430-norske-sjøørretbestander/
 19. Les også: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning: Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75940-vitenskapelig-råd-for-lakseforvaltning-klassifisering-av-tilstanden-til-430-norske-sjøørretbestander/
 20. Havforskningsinstituttet (HI) Tallfester lusedødelighet på villaks fra elvene Nå kan vi beregne hvor mye villaks fra hver elv som dør som følge av lakselus. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/desember/tallfester-lusedodelighet-pa-villaks-fra-elvene Artikkelen "Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway" kan du lese - og laste ned her.
 21. Av Torstein Rognes - Daglig leder Gaula Fiskeforvaltning Et hjertesukk om sjøørreten fra lokal fiskeforvaltning Link: https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/12/01/Et-hjertesukk-om-sjøørreten-fra-lokal-fiskeforvaltning-23062292.ece
 22. Les også: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning: Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75940-vitenskapelig-råd-for-lakseforvaltning-klassifisering-av-tilstanden-til-430-norske-sjøørretbestander/
 23. Sommeren 2020 har bydd på mange fine Villaksdager, fra Otra i sør til Sandfjordelva i Finnmark i nord. Selv om det har medført endel ekstra arbeid å arrangere i år på grunn av Covid-19, klarte ildsjeler i elvene å skape 13 Villaksdager i 12 vassdrag denne sesongen. Norske Lakseelver: Oppsummering av Villaksens Dag i 2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/oppsummering-av-villaksens-dag-i-2020
 24. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/
 25. Les også: Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76047-miljødirektoratet-regulering-av-fiske-etter-laks-sjøørret-og-sjørøye-fra-2021/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.