Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4476
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 2. Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement Link: https://academic.oup.com/icesjms/advance-article/doi/10.1093/icesjms/fsaa235/6050573?guestAccessKey=19abdc3f-a60e-4d67-a4c0-0ebc67e8fc79&fbclid=IwAR0CIoHiegIhd8J4Cct2yG7OBU3aM4BtNgL-32sgqIoe7Fe7zOQaTSuoj8Y Artikkelen "Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement" kan du laste ned på siden det linkes til.
 3. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB) Elvefiske - Laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks - Fangststatistikk 2020 1 av 4 elvefisk sleppte ut igjen etter fangst Laksefiskarane tok opp 175 400 fisk frå dei norske elvane i 2020. Det er ein auke på 6 prosent frå året før. Fang og slepp auka med 27 prosent frå 2019 og utgjorde 24 prosent av den totale fangsten i 2020. Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/1-av-4-elvefisk-sleppte-ut-igjen-etter-fangst Tabeller
 5. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 6. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 7. We looked at potential competition between salmon and mackerel or herring, in a new publication. There was no evidence to support the hypothesis that lower marine survival for salmon in recent years can be explained by competition with herring or mackerel. SeaSalar - Atlantic Salmon at Sea: Do salmon post-smolts compete for food with mackerel or herring? Link: https://www.seasalar.no/NewsArticle/ArticleId/5137/Do-salmon-post-smolts-compete-for-food-with-mackerel-or-herring Artikkelen "Feeding interactions between Atlantic salmon (Salmo salar L
 8. Forskning.no / Framsenteret Er pukkellaksen et problem eller en ressurs? Vi mennesker har satt dem på svartelista, men en rekke dyr ser nytten i at de svømmer opp norske elver. Pukkellaksen er kanskje ikke den verstingen vi trodde. Link: https://forskning.no/fisk-framsenteret-miljoovervakning/er-pukkellaksen-et-problem-eller-en-ressurs/1783969 Artikkelen "Evidence of energy and nutrient transfer from invasive pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) spawners to juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) in
 9. Ny rapport foreslår tiltak mot fremmede fiskearter i Telemarkskanalen, på Hardangervidda og i kommunene Asker, Moss og Nesodden. Miljødirektoratet: Fremmede fiskearter truer ferskvann Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/fremmedefiskeartertruerferskvann/ Rapporten "Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge" kan du laste ned her.
 10. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 11. Rådgivende Biologer Drivtellinger av sjøørret på Sunnmøre høsten 2019 Link: https://www.radgivende-biologer.no/rapporter/ar-2020/drivtellinger-av-sjoorret-pa-sunnmore-hosten-2019/ Rapporten "Drivtellinger av sjøørret på Sunnmøre høsten 2019" kan du lese her.
 12. Av Ingrid Askeland Johnsen - Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) Stor variasjon i smittefaren for laks fra ulike elver Link: https://www.dn.no/forskningviser-at-/oppdrett/laks/villaks/innlegg-stor-variasjon-i-smittefaren-for-laks-fra-ulike-elver/2-1-940069
 13. Av Pål Mugaas - kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver Sigurd Hytterød - fagansvarlig oppdrett i Norske Lakseelver Bare nye, strenge krav til oppdretterne kan berge laksegenene Link: https://www.dn.no/innlegg/villaks/natur/miljo/innlegg-bare-nye-strenge-krav-til-oppdretterne-kan-berge-laksegenene/2-1-943307
 14. PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 15. Sabima Videoer Naturrestaurering - En serie foredrag om restaurering av vassdragsnatur Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdX8wLvZwmPGd1nhJWBzddnkGQhUp7ver
 16. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 3/2020 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_03_2020_web_singlepage Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 17. Av Pål Mugaas - kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver Sigurd Hytterød - fagansvarlig oppdrett i Norske Lakseelver Laksegener og fortvilelse Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/01/laksegener-og-fortvilelse
 18. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag, viser ny rapport. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/article/villaksen-i-namsen-er-genetisk-pavirket-av-romt-oppdrettslaks Rapporten "Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – Oppdatert status 2020" kan du laste ned her.
 19. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Nye medlemmer i Vitenskapsrådet Fire av medlemmene i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning takkes nå av, mens fire nye tar fatt på arbeidet sammen med resten av Vitenskapsrådet. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5134/Nye-medlemmer-i-Vitenskapsr-229-det
 20. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75971-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/&tab=comments#comment-804362
 21. Av Silje Ask Lundberg - Leder i Naturvernforbundet Therese Hugstmyr Woie - Leder, Natur og Ungdom Anne-Line Thingnes Førsund - Styremedlem i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane Ada Amilia Skjensvold - Leder i Vestland Natur og Ungdom Redd Førdefjorden og lokale næringar, Nybø Link: https://www.nationen.no/debatt/motkultur/redd-fordefjorden-og-lokale-naeringar-nybo/
 22. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 23. Les også: Norske Lakseelver: Tre viktige revisjonssaker på Kongens bord Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76684-norske-lakseelver-tre-viktige-revisjonssaker-på-kongens-bord/&tab=comments#comment-804454
 24. Bli med og si nei til gruvedumping i Førdefjorden! Dumping av opptil 35 millioner tonn med gruveavfall vil ramme livet i Førdefjorden hardt. Send e-post til næringsminister Iselin Nybø og fortell henne hva du mener om saken. Naturvernforbundet: Si NEI til gruvedumping i Førdefjorden! Link: https://naturvernforbundet.no/gruvedumping/
 25. I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Nå har Naturvernforbundet, Natur og ungdom og 11 andre miljø- og næringsorganisasjoner* klaget på vedtaket og krevd bedre beslutningsgrunnlag. Natur og ungdom sendte inn klage på vedtaket den 12. august 2020. Felles klage er nå sendt inn av Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, WWF Norge, Norske Lakseelver, Nausta Elveeierlag, Sabima, Framtiden i våre hender, Norges Kystfiskarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbu
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.