Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4357
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen, i elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler. Miljødirektoratet: Her er de nye reglene for laksefiske Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/her-er-de-nye-reglenefor-laksefiske/
 2. Noen ganger nytter det å sloss. Sportsfiskernes varselrop har nådd fram, og nå starter arbeidet med å snu en negativ utvikling for våre truede storørretstammer. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Storørreten skal berges Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Stororreten-skal-berges.aspx
 3. Mange av dei over 400 villaksbestandane i Noreg er trua og står i fare for å bli skatta for hardt. Det vert difor ikkje lenger tillate å fiske villaks i kystområda sør for Finnmark. I Finnmark vert fiske med krokgarn stansa. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Innstrammingar i sjølaksefisket i 2021 Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstrammingar-i-sjolaksefisket-i-2021/id2837264/ Brev "Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag fra 2021" fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet
 4. Årets fangster av laks i Øst-Finnmark vekker grunn til bekymring. Både sjølaksefisket og elvefisket leverer svake tall, og trenden er tydelig. Norske Lakseelver: God grunn til bekymring i Finnmark Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/god-grunn-til-bekymring-i-finnmark
 5. Av Styret i Namsenvassdraget elveierlag Beklagelig at sjølaksefiskerne i Namsenfjorden får fortsette som før Link: https://www.namdalsavisa.no/beklagelig-at-sjolaksfiskerne-i-namsenfjorden-far-fortsette-som-for/o/5-121-910679
 6. Miljødirektoratet Her er de nye reglene for laksefiske Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen, i elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/her-er-de-nye-reglenefor-laksefiske/
 7. Havforskningsinstituttet (HI) Trafikklys: Dette er kunnskapsgrunnlaget vårt Kunnskapsgrunnlaget vårt bygger på overvakingsdata, modellar og analyser. I denne nyheitsoppsummeringa kan du lese meir om kunnskapen bak trafikklysmodellen. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/mars/trafikklys-dette-er-kunnskapsgrunnlaget-vart
 8. Av Sveinung Rotevatn (V) - Klima- og miljøminister i Regjeringa Solberg - Laksefisket må vere berekraftig Link: https://www.intrafish.no/kommentarer/-laksefisket-ma-vere-berekraftig/2-1-980645
 9. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Digitalt seminar Status og tiltak i sjøørretbekkene i Verdal Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Stiklestad skole, Verdal kommune, Inn-Trøndelag vannområde, Verdalselva fellesforvaltning og Verdal jeger- og fiskerforening inviterer alle bekke- og sjøørretinteresserte til gratis, digitalt seminar onsdag 24. mars kl 19-21. Forskning fra NMBU viser at de om lag 40 sjøørretbekkene i Verdal maksimalt produserer 20% sammenlignet med årene etter krigen og før
 10. pH-status nr. 1 - 2021 Link: https://issuu.com/printkonsult/docs/ph-status_1_2021_web Link (PDF): https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-Status 2021-1.pdf PS: Du kan melde deg på som digitalt abonnent på pH-status her.
 11. Sjølaksefiske med kilenot og krokgarn I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" fra 2017 kan vi lese (sitat): "I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill lak
 12. Når det fanges nesten like mange laks i Vestre Jakobselv som i Tana, er det grunn til å rope et kraftig varsko. Norske Lakseelver: Mot laksekollaps i Øst-Finnmark Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/mot-laksekollaps-i-ost-finnmark
 13. Hele 1881 personer har til nå sendt e-post til næringsminister Iselin Nybø (V) og bedt henne om å stanse planene om gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Naturvernforbundet: E-post-storm mot gruvedumping i Førdefjorden Link (artikkelen er fra 11. januar 2021): https://naturvernforbundet.no/fordefjorden/e-post-storm-mot-gruvedumping-i-fordefjorden-article41311-4261.html
 14. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 15. Sunnmøre Live / Indre bane Karl Oskar Fjørtoft i samtale med Reidar Vågnes. – Vi må bygge så mange utviklingsmiljø som mulig "Det er alt for mye oppdrettslaks i fotballen i dag" sier Reidar Vågnes. Fotballmentoren snakker om hva som skal til for at Sunnmøre skal kunne prestere på toppnivå igjen, med et AaFK i eliteserien, og enten Hødd eller Brattvåg i OBOS-ligaen. Link: https://slive.no/vi-ma-bygge-sa-mange-utviklingsmiljo-som-mulig/15308
 16. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Video Villaksen - Norges Levende Arvesølv Filmen ble laget i forbindelse med Villaksens år 2019. Link: https://vimeo.com/322190277
 17. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sett behov for en avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. De har derfor kommet med en ny veileder. Norske Lakseelver: Ny veileder om kantvegetasjon Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/ny-veileder-om-kantvegetasjon "Veileder - Kantvegetasjon langs vassdrag" fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan du lese her.
 18. Norske Lakseelver Lag nettside for elva di En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv. Styret i Norske Lakseelver (NL) har nå vedtatt at etablering av nettside skal være gratis for alle medlemmene. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/nettside-din-elv-i-lakseportalen
 19. Havforskningsinstituttet (HI) Så godt smitta lakselusa i ulike temperaturar Laks i ti graders vatn fekk dobbelt så mange lus som laks i tre graders vatn, viser eit nytt labforsøk. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/mars/sa-godt-smitta-lakselusa-i-ulike-temperaturar Artikkelen "The effect of temperature on ability of Lepeophtheirus salmonis to infect and persist on Atlantic salmon" kan du lese her.
 20. På "stammespråket" til oppdrettsmafiasyndikatet Norges Sjømatråd AS (heleid av den norske stat v/Regjeringen Solberg v/Nærings- og fiskeridepartementet) og resten av den norske oppdrettsmafiaen kalles den fremmede arten regnbueørret for fjordørret. #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 21. Veterinærinstituttet (VI) Fiskehelserapporten gir årlig status for fiskehelse- og velferd: Utfordringene fortsatt like store i oppdrettsnæringen Utfordringene innen velferd og sykdom hos laksen har ikke bedret seg i norsk oppdrett. Dette kommer fram i Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet som ble presentert i dag. – Når innsatsen ikke gir effekt, er det på tide at vi tenker helt nytt, sier avdelingsdirektør Edgar Brun. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/fiskehelserapporten-gir-arlig-status-for-fiskehelse-og-velferd-utford
 22. Redd Villaksens digitale villaksauksjon er nå over. Tusen takk til alle som bidro og la inn bud, og gratulerer til alle de heldige som har sikret seg laksefiske til sommeren gjennom auksjonen. Norske Lakseelver: Villaksauksjonen på nett Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/villaksauksjonen-i-gang Både nye og gamle valdeiere og budgivere var med på å bidra til arbeidet for laks og sjøørret gjennom årets auksjon av laksefiske hos Reddvillaksen. Norske Lakseelver: Nettauksjon ga nesten en halv million L
 23. PS: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet står oppført som eier (aksjonær) i flere oppdrettsmafiasyndikat som har oppdrettslokaliteter i Canada. #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 24. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.