Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4357
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Norske Lakseelver Stopp i krokgarn Det viktigste i de nye fisketidsreguleringene for sjø og elv, er trolig at krokgarna forsvinner i Finnmark. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/stopp-i-krokgarn Les også: Miljødirektoratet: Her er de nye reglene for laksefiske Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77482-miljødirektoratet-her-er-de-nye-reglene for-laksefiske  /&tab=comments#comment-805833
 2. Nytt verktøy gir oss en titt inn i fremtiden: Hvordan ser fremtiden ut med og uten ulike tiltak for å begrense spredning av fremmede fiskearter i ferskvann? Norsk institutt for naturforskning (NINA): Slik kan vi begrense spredning av fremmed fisk i ferskvann Link: https://www.nina.no/Aktuelt/ArtMID/13688/ArticleID/209/ Rapporten "Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter." kan du las
 3. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Storørreten skal berges Noen ganger nytter det å sloss. Sportsfiskernes varselrop har nådd fram, og nå starter arbeidet med å snu en negativ utvikling for våre truede storørretstammer. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Stororreten-skal-berges.aspx
 4. Reddvillaksen.no Villaksauksjonen 2021 – Nettauksjon 10. - 25. mars 2021 I november skulle vi ha arrangert årets Villaksauksjon, den 16de i en ubrutt rekke. Et lyspunkt i høstmørket som med årene har blitt til en tradisjon og institusjon i seg selv. Et sted villaksvenner møtes, diskuterer, byr på fiske og produkter og hygger seg. Dette satt dessverre Covid-19 en effektiv stopper for. Som erstatning realiserer vi nå en digital auksjon for den som glapp. Link: https://reddvillaksen.no/auksjonsobjekter/ Villaksauksjonen 202
 5. Korona til tross - Camp Villaks 2020 ble en minnerik opplevelse for de 71 ungdommene som deltok på de fem campene. Norske Lakseelver: Camp Villaks 2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/camp-villaks-2020
 6. Lakseelva Surna får mer vann og riktigere temperatur etter revisjonen av Folla-Vindøla, men det er lagt små begrensninger på effektkjøringen. Norske Lakseelver: Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/viktig-forvaltningsprinsipp-vedtatt
 7. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Rømt oppdrettslaks truer småelver og bekker En ny rapport dokumenterer en sjokkerende høy innblanding av oppdrettsgener i laksebestandene i flere småelver. Dette er dårlig nytt for både laks og sjøaure. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Romt-oppdrettslaks-truer-smaelvene-og-bekkene-vare.aspx
 8. Reddvillaksen.no Video: Reddvillaksen.no besøker Rosareke.no Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qXmjPTxMXIA&feature=youtu.be PS 1: Reddvillaksen.no: Villaksauksjonen 2021 – nettauksjon 10. - 25. mars 2021 PS 2: Reddvillaksen.no Rosareke.no
 9. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 10. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Sjelden laks observert for første gang på 100 år Den sjeldne laksen bleke er observert i et nytt område i Otravassdraget. Det gir forskerne økt tro på at bestanden er på vei opp. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/sjelden-laks-observert-for-forste-gang-pa-100-ar
 11. Miljødirektoratet Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Miljøet i elver og bekker er under press, men kan utformes slik at planter og fisk får gode livsvilkår. Denne håndboken fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) viser hvordan. Link: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/september-2019/tiltakshandbok-for-bedre-fysisk-vannmiljo/ "Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver
 12. Miljødirektoratet Foreslår redningsplan for storørreten Innhente mer kunnskap, regulere fisket og motvirke skader fra vannkraftbygging er blant tiltakene Miljødirektoratet foreslår for å berge storørreten. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/januar-2021/foreslar-redningsplan-for-stororreten/ Miljødirektoratet oppnevnte 25. juni 2019 et arbeidsutvalg bestående av representanter for offentlig forvaltning, forskning og interesseorganisasjoner. Arbeidsutvalget har hatt i oppgave å utarbeide et utkast ti
 13. PS 1: Artikkelen det linkes til i første posten i denne tråden er fra september 2012. Hva er status for Kongeriket Norge i 2021? PS 2: I 2012: Fiskeri- og havbruksnærings landsforening (FHL) - endret navn til Sjømat Norge i 2015. I 2021: Sjømat Norge. PS 3: FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer.
 14. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Resultater fra feltundersøkelser og problemkartlegging av sidevassdrag til Orkla. Kunnskapsgrunnlag for beregning av tapt areal og tiltaksforslag for sjøørretbekker i Orkla. Sjøørreten har i lengre tid hatt en negativ bestandstrend i Trondheimsfjorden. Årsakene til de siste tiårenes dramatiske nedgang hos sjøørretbestanden er sammensatt og ikke fullt kartlagt, og må knyttes både til årsaker i sjø og i ferskvann. I denne rapporten presenteres en gjennomgang av feltundersøkelser, problemkartlegging, og biolo
 15. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Dårlige sidebekker stopper sjøørreten Å bevare det som er igjen av leveområdene er et av de beste tiltakene for å redde sjøørreten i Gaula. Link: https://storymaps.arcgis.com/stories/4d9aaa7a21c2450ab30204305bdba33f Rapporten "Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren." kan du laste ned her. Rapporten "Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen." k
 16. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Sjøørretriket Prosjektets hovedmål er å styrke sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerrak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Sjoorretriket.aspx
 17. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 18. SalmonCamera Villaks fryser fast i isen I elven Skjoma sør for Narvik, ser vi et grelt eksempel på hvordan enkelte kraftverk tillater seg å operere når det ikke ligger miljøforpliktelser i konsesjonsvilkårene. Link: http://salmoncamera.com/news/2021/2/25/villaks-fryser-fast-i-isen
 19. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 20. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 21. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laks og sjøørret i småvassdragene trues Rømt oppdrettslaks truer villaks og sjøørret – også i mindre kystvassdrag. Genetiske analyser viser til dels ekstremt høy grad av oppdrettsopphav, tilnærmet det en skulle kunne forvente om alle individer var avkom etter rømt oppdrettslaks. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/de-sma-laksestammene-trues Rapporten "Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks?" kan du laste ned her.
 22. Havforskningsinstituttet (HI) Tema: Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap I Norge reguleres vekst innen lakseoppdrett etter reglene i trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapen som brukes. Link: https://www.hi.no/hi/temasider/akvakultur/trafikklyssystemet-hi-sin-kunnskap
 23. Havforskningsinstituttet (HI) Ny risikorapport om norsk fiskeoppdrett Havforskningsinstituttet sin årlige Risikorapport norsk fiskeoppdrett viser små endringer i risiko innen de fleste områdene som er med i rapporten. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/februar/ny-risikorapport-om-norsk-fiskeoppdrett Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering" kan du laste ned her. Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus" kan du laste ned her.
 24. På "stammespråket" til oppdrettstrollfabrikken Hofseth Aqua AS og resten av den norske oppdrettsmafiaen kalles den fremmede arten regnbueørret for fjordørret. "Fjord Trout Born in lakes and rivers, this remarkably adaptable trout manages to thrive in the ocean as well. Here, in between the steep cliffs, the fjord trout thrives." #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 25. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Gratis webinar Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement NMBU arrangerer dagsseminar om fiskeforvaltning fredag den 5. mars 2021. Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering, og årets tema er "Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement". "Opptak av foredragene fra seminaret" kan du se her. "Informasjon om foredragsholderne" og "Presentasjoner fra semin
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.