Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4476
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører
 2. Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver: "Aksept for lus i trafikklyssyst. for oppdrett. Nederst: fra 1. skisse til Stortinget. Øverst: fra St.mld 16. Ingen oppl. om endring gitt!" Link: https://twitter.com/SterudErik/status/920764510188818432
 3. Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden. Norske Lakseelver: Struper hardangerlaksen Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/struper-hardangerlaksen "Hvorfor det haster slik med Genbank Hardanger" fra Norske Lakseelver kan du lese her. Du kan følge Genbank Hardangerfjord på Facebook. Link: https://www.facebook.com/genbank1hardanger/
 4. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Villaksen taper igjen Norske Lakseelver og NJFF mener regjeringens budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, spesielt i Hardangerfjorden. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Villaksen-taper-igjen.aspx
 5. Dagbladet omtalte hans hemmelige e-poster til fiskeriministeren. Forskere føler seg sjikanert av ham. Andre mener han har litt rett og kaller ham "sannhetssøker". Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 6 : Møt Frode Reppe, oppdrettslobbyisten. - Jeg hater at ting er urettferdig. Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-6-lakselobbyisten-frode-reppe
 6. Av Trygve Poppe, professor emeritus ved NMBU Veterinærhøgskolen og ekspertrådgiver på fiskehelse Elendig fiskevelferd I lakseoppdrett tillater vi tapstall vi aldri ville akseptert i noen annen husdyrproduksjon. Link: https://morgenbladet.no/2017/10/elendig-dyrevelferd
 7. Kunnskap om bestandstilstanden er viktig i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye. Målet er å bevare og gjennoppbygge laksebestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet. Miljødirektoratet arbeider kontinuerlig med å oppdatere tilstanden for disse artene i vassdragene, slik at den kan brukes som et grunnlag i lakseforvaltningen. Miljødirektoratet: Bestandstilstanden for laks, sjøørret og sjørøye Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bestandstilstanden-for-laks-sjoorret
 8. Av Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet Lakselus hindrer bærekraftig vekst Havforskningsinstituttet har utviklet modeller som grunnlag for kart over lakselusas utbredelse. Link: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kAVkB/Lakselus-hindrer-barekraftig-vekst--Sissel-Rogne
 9. En norskledet studie hevder at oppdrettslaks er bra for gravide. Få fikk med seg at laksen i studien var spesiallaget for å ha lite fremmedstoffer og mye omega-3. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 5 : Studier på positive helseeffekter av laks gjøres på "skreddersydd" laks Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-5-gravide-fikk-laks
 10. Ber statsministeren garantere at e-poster til statsrådene blir journalført. Dagbladet: Ap krever svar fra Erna om e-poster til Frp-Sandberg Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/ap-krever-svar-fra-erna-om-e-poster-til-frp-sandberg/68759417
 11. Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen har fått en «Frankenstein-effekt» som påvirker mange av artene i innsjøen. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Liten fisk fører til store endringer i Storsjøen Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4343/Liten-fisk-forer-til-store-endringer-i-Storsjoen Rapporten "Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekter av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle" kan du laste ned her.
 12. – Bra samsvar mellom vurderingen av lusepåvirkning i 2016 og oppdrettsintensiteten i produksjonsområdene. Fiskeridirektoratet: Produksjonsområdene: Samsvar i vurdering for 2016 Link: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2017/1017/Samsvar-i-ny-vurdering
 13. SafePass har som mål å finne de beste løsningene for fiskevandringer i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): SafePass Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/SafePass
 14. I fjor ble det fisket så mye leppefisk at det kom sterke innstramninger. Men hvorfor er leppefisk så ettertraktet, og er den truet? Forskning.no: Hvorfor er leppefisken så populær? Link: http://forskning.no/hav-og-fiske-havforskning-naeringsliv/2017/08/hvorfor-er-leppefisken-blitt-sa-populaer
 15. Statsminister Erna Solberg (H) får nå fiskeriministerens epost-sak i fanget. Ap-representant Ingrid Heggø vil vite hva Solberg mener om Sandbergs opptreden i saken, og statsministeren må svare skriftlig innen en uke. Fiskeribladet: Sandbergs epostsak havner på Ernas bord Link: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=55892
 16. Les også: Miljødirektoratet: Gyrodactylus salaris - skal lete etter løsning for Drammenselva Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/70662-miljødirektoratet-gyrodactylus-salaris-skal-lete-etter-løsning-for-drammenselva/
 17. Vi er stolte av laksen og sjøørreten i Norge, og vi liker å tro at norsk natur består av urørt natur og vann. Dette stemmer dessverre ikke. Kun et fåtall norske småvassdrag er slik de opprinnelig var fra naturens side, der de tidligere uhindret slynget seg nedover gjennom skog og dal på vei mot våre innsjøer, fjorder og hav. Vi har riktignok vann og vassdrag i våre fjellområder og vidder som fortsatt er tilnærmet intakte, men etter hvert som vi beveger oss ned mot lavlandet og kysten, har våre fotavtrykk satt sine spor. Dette har redusert leveområdene for laksefisk, og for
 18. Grunnloven § 112 blir populært kalt Grunnlovens miljøparagraf. Store norske leksikon: Grunnlovens miljøparagraf Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf
 19. Etter over en over 20 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris har Mattilsynet friskmeldt ni av ti elver i Vefsnaregionen. Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet ledet og gjennomført de omfattende prosjektene for å bekjempe parasitten, friskmelde elvene og reetablere fisken. Veterinærinstituttet (VI): Slik ble elvene i Vefsnaregionen fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link: https://www.vetinst.no/nyheter/slik-ble-elvene-i-vefsnaregionen-fri-for-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris
 20. Sandberg innrømmer at lobbyister kan ha fått hans private epostadresse likevel. Nå kan epostpraksisen bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Dagbladet: Epostsaken: Vil kalle Per Sandberg inn på teppet: - Det er en skandale Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-kalle-per-sandberg-inn-pa-teppet---det-er-en-skandale/68751455
 21. Historien om da et norsk virus bidro til at Chiles oppdrettsindustri kollapset – og hvordan stipendiat Siri Vike nesten ble knust som forsker da hun oppdaget det. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 4 : En forskers mareritt Link: http://harvest.as/artikkel/et-forskermareritt
 22. SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og vil se på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): SusWater - Vannforvaltning i regulerte elver med kraftproduksjon Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/SusWater Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.
 23. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Hvor har laksen i havet sin opprinnelse? Nå kjenner vi slektskapet mellom laksebestandene i Øst-Atlanteren, takket være samarbeid mellom 33 forskere fra 13 land. Det gir nye muligheter for å forstå laksens liv i havet. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4342?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev Artikkelen "A microsatellite baseline for genetic stock identification of European Atlantic salmon (Salmo salar L.)" kan du lese her.
 24. Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017. Regjeringen: Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kommer-reglene-for-trafikklyssystemet/id2573185/
 25. Uni Research Miljø (LFI) Vi har de elvene vi fortjener Miljøet i elver og bekker er under press, men kan utformes slik at planter og fisk får gode livsvilkår. Ny håndbok viser hvordan. Link: http://uni.no/nb/news/2017/09/29/vi-har-de-elvene-vi-fortjener/ "Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker" kan du lese her.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.