Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4476
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla i Vefsn kommune og Ranelva, Leirelva, Dagsvikelva og Nylandselva i Leirfjord kommune er friskmeldt fra Gyrodactylus salaris fra og med 27.9.2017. Norske Lakseelver: Vefsna er offisielt frisk Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/vefsna-er-offisielt-frisk
 2. Mattilsynet friskmelder ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Reetableringen av laksestammen er godt i gang, og sommeren 2018 åpnes det for et begrenset fiske. Miljødirektoratet: Friskmelder ni elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/September-2017/Friskmelder-ni-elver-i-Vefsnaregionen-for-Gyrodactylus-salaris/ Vefsna og åtte mindre elver i området er endeli
 3. Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Arne Hjeltnes dobbeltroller i programmet «Rå fisk og sylskarpe knivar» var problematiske. TV 2-programlederen forstår ikke kritikken. Dagens Næringsliv: – Jeg hadde forventet at det var litt mer saklig saksbehandling Link: https://www.dn.no/etterBors/2017/09/27/1535/Medier/-jeg-hadde-forventet-at-det-var-litt-mer-saklig-saksbehandling Lyver Arne Hjeltnes, -er han desinformert, eller velger han å bevisst se bort fra allmenn tilgjengelig kunnskap? SalmonCamera: "Gamle myter", PFU og en
 4. Det nye FoU-prosjektet skal komme fram til metoder som både ivaretar bedre flomsikring, og bedre miljøtilstand i vassdrag. Uni Research Miljø (LFI): Store flommer øker behovet for miljøvennlig flomsikring Link (video i artikkelen): http://uni.no/nb/news/2017/04/03/store-flommer-oker-behov-miljovennlig-flomsikring/
 5. Utvalget mener de mange rollene til Hjeltnes er problematisk - og synes dokumentaren også minner om «ukritisk formidling av PR-stoff». Medier24: Gladlakstur til Japan var brudd på god presseskikk: Nok en gang er TV 2 felt i PFU for dobbeltrollene til Arne Hjeltnes Link: https://www.medier24.no/artikler/gladlakstur-til-japan-var-brudd-pa-god-presseskikk-nok-en-gang-er-tv-2-felt-i-pfu-for-dobbeltrollene-til-arne-hjeltnes/408281
 6. Link: https://www.facebook.com/thedodosite/videos/1025322534269088/ Ømme oppdrettstær hos Mr LTPoppe? Sjømat Norge mener laksekritiske forskere kan sammenlignes med klimafornektere og vaksinemotstandere. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 3 : Sjømatbransjen slår tilbake: - Kostrådsfornektere! Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-3-bransjen-slar-tilbake
 7. Grunnloven § 112 blir populært kalt Grunnlovens miljøparagraf. Store norske leksikon: Grunnlovens miljøparagraf Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf
 8. "Twyla is so loved. This coast that she lived and fought for with all of her heart is now a lonelier place for her passing. She left us too soon." Twyla's memorial fund for Ruby Link: https://www.gofundme.com/for-the-future-of-ruby-lynn-ross
 9. Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Mye lakselus på vill laksefisk i vest, lite lakselus på vill laksefisk i nord Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4334/Mye-lakselus-i-vest-lite-i-nord Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017" kan du lese her.
 10. Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover. I forhold til i fjor er det noe mindre lus på utvandrende laks på sørlige deler av Vestlandet. I Sogn er det observert betydelig mer enn i fjor, mens det i Nord-Norge er jevnt over lite lus også i år. Overvåkingen viser også at det er mye lus på sjøørret mange steder, spesielt på Vestlandet. Havforskningsinstituttet (HI): Mye lakselus på vill laksefisk i vest, lite lakselus på vill laksefisk i nord
 11. Her er forskerne som har lagt seg ut med feil fiende. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 2 : De forbannede lakseforskerne - del II Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-forskere-under-press-2
 12. SalmonCamera Faglig uenighet eller mafiatilstander? Link: http://salmoncamera.com/news/2017/6/9/faglig-uenighet-eller-mafiatilstander Her er forskerne som har lagt seg ut med feil fiende. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 1 : De forbannede lakseforskerne - del I Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-forskere-under-press
 13. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal i høst teste ut klorbehandling som metode for å bekjempe lakseparasitten G. salaris. Link: https://www.niva.no/nyheter/klorforsoek-i-lierelva- Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal teste ut klor
 14. The Georgia Straight B.C. environmental documentary maker and wild salmon advocate Twyla Roscovich dies The B.C. environmental community is mourning the loss of one of its most skillful documentary filmmakers. Link: https://www.straight.com/news/967931/bc-environmental-documentary-producer-and-wild-salmon-advocate-twyla-roscovich-dies
 15. Introduksjon av Gyrodactylus salaris til Norge Gyrodactylus salaris er ikke naturlig utbredt i Norge. Parasitten er innført til landet fra Sverige via fire kjente spredningsveier (Johnsen med flere 1999). Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet. Spredningsvei - I Parasitten ble for første gang innført med lakseunger fra Sverige til Akvaforsk (nå Nofima) sin forskningsstasjon på Sunndalsøra i 1973. Herfra ble parasitten spredt til en rekke vassdrag på Vestlandet
 16. Morgenbladet – Tålmodigheten vår er over: Norske oppdrettsselskaper må dra herfra. Nå! Høvdingen som okkuperer et Marine Harvest-oppdrettsanlegg i Canada har en klar melding til det norske selskapet: – Dere ødelegger livene våre. Link: https://morgenbladet.no/2017/09/norske-oppdrettsselkaper-ma-dra-herfra-na "Oppdrettsnasjonen Norge - den siste kolonimakt"
 17. Høstens videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): En ny generasjon miljødesignere Link: http://www.cedren.no/News/Article/ArticleId/4332
 18. Redd Villaksen Gullaksen 2017 - Nominering av kandidater Styret i Reddvillaksen har vedtatt å innføre en pris kalt «Gullaksen». Prisen skal deles ut på Villaksauksjonen 9. november til en person eller forening som har gjort en stor innsats over tid for å redde villaksen. Link: http://reddvillaksen.no/gullaksen-2017-nominering-av-kandidater/ Les også: Norske Lakseelver: Gullaksen 2016 - Gullpris til villaksentusiaster Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/72944-nor
 19. Søgne og Songdalselva Unik og uregulert - Flott flomelv Søgne- og Songdalselva hadde før forsuringen startet, et godt fiske etter laks og sjøaure. Den opprinnelige laksestammen døde ut, men sjøauren overlevde forsuringen og elva ble etter hvert kjent som ei svært god elv for fiske etter sjøaure. Mange års kalking av sidebekkene, og generelt bedre vannkvalitet, har ført til at elva i dag produserer laks. De siste årene er det tatt flere storlaks i elva, og det blir nå tatt mer laks enn sjøaure, målt i antall kilo. Elva er biotopisk unik, den er
 20. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser Prosessen rundt innføring av EUs vanndirektiv i regulerte elver har hatt en sterk grad av sentral styring til tross for omfattende lokalt arbeid, og har betydelig forbedringspotensial. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4331/Sterk-sentral-styring-i-vannplanarbeidet-i-regulerte-elver-ga-darlige-planprosesser Rapporten "Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell
 21. Store norske leksikon Grunnlovens miljøparagraf Grunnloven § 112 blir populært kalt Grunnlovens miljøparagraf. Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf
 22. In many Norwegian rivers, spawning stocks are surveyed for escaped farmed salmon with surveillance fishing by rod and reel after the recreational angling season. However, the benefits of surveillance fishing depend on the ability of wild salmon to return to the spawning stock. To evaluate the impacts of surveillance fishing, we captured, radio-tagged and released wild Atlantic salmon Salmo salar in the River Lakselva, Norway, in a surveillance fishery occurring just prior to the spawning period. Among 39 salmon captured, 36 wild fish were tagged and released, whereas 3 were not
 23. Maternal inheritance influences homing and growth of hybrid offspring between wild and farmed Atlantic salmon The occurrence of domesticated organisms in nature is a major biological issue. Many can survive and reproduce with wild conspecifics, but little is known about the ecology of the hybrid offspring. Here, we investigated recapture, homing and growth of the released offspring of farmed (domesticated) and wild Atlantic salmon Salmo salaras well as their crosses. The fish were hatchery-reared for 1 yr and released as smolts in the River Imsa, Norway, the home river of
 24. Utenlandskabler truer ikke bare industrien, kommuner og folk flest: I en fersk rapport fra Multiconsult slås det fast at såkalt effektkjøring, en måte å drifte vannkraftverk på som vil kunne øke som følge av flere kraftkabler til utlandet, gir betydelige negative miljøkonsekvenser. Fiskedød er én av skadevirkningene, og flere dyrearter kan få dårligere livsvilkår. Industri Energi: Utenlandskabler kan gi fiskedød og en rekke negative naturkonsekvenser Link: https://www.industrienergi.no/nyheter/rapport-utenlandskabler-gi-svaert-negative-miljokonsekven
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.