Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4476
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Lakselusmodellen til Havforskningsinstituttet viser kvifor det var mykje lus på vill laksesmolt i Sognefjorden i vår: I slutten av mai var straumen retta inn fjorden og transporterte dermed lakseluslarvar innover i fjorden slik at smittepresset auka. Havforskningsinstituttet (HI): Bevegelsen til vatnet forklarer høge lusenivå i Sognefjorden Link: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/juni/bevegelsen_til_vatnet_forklarer_hoge_luseniva_i_sognefjorden/nb-no
 2. Dagens Næringsliv Ny rapport: Lakselus dreper én av ti villaks Lakselus tar livet av en av ti villaks. Det betyr 50.000 færre villaks tilbake til elvene, viser ny rapport. Link: https://www.dn.no/nyheter/2017/06/28/0900/Fiske/ny-rapport-lakselus-dreper-en-av-ti-villaks
 3. Morgenbladet Helseforskning gjøres med «skreddersydd» laks Norskledet studie hevder at oppdrettslaks er bra for gravide. Få fikk med seg at laksen i studien var spesiallaget for å ha lite fremmedstoffer og mye omega-3. Link: https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/06/helseforskning-gjores-med-skreddersydd-laks
 4. Sokndalselva Elv med særpreg Sokndalselva er en sjarmerende elv med variert landskap og 15 km lakseførende strekk. Vassdraget består av fire hovedgreiner som alle har større og mindre kulper. Norske Lakseelver / Sokndal Elveeierlag: Hjemmeside for Sokndalselva Link: https://lakseelver.no/nb/elver/sokndalselva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 5. Vossavassdraget Storlaks mellom fjell og fjord Anadrom del av Vossavassdraget som starter ved Bolstadfjorden i vest utgjer ein strekning på meir enn 35 kilometer austover og inn i Hordaland fylke. Norske Lakseelver / Vossavassdraget forvaltingslag SA: Hjemmeside for Vossavassdraget Link: https://lakseelver.no/nb/elver/vossovassdraget PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 6. – Fire dagar stopp er det ein kan strekke seg til i nødsfall, seier biolog Egil Lund om det uferdige fangsthuset i Driva. Når alt er på plass i august har det gått over ein månad. NRK Møre og Romsdal: Kritisk til uferdig fiskesperre Link: https://www.nrk.no/mr/fiskesperra-i-driva-er-framleis-ikkje-ferdig-1.13580772
 7. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i perioden 2010 til 2014 Nye analyser viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Fortsatt er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot norsk villaks. Det viser rapporten om status for norske laksebestander i 2017 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Link: http://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4294/Lakselus-kan-ha-gitt-50-000-faerre-villaks-hvert-ar-i-perioden-201
 8. Norske Lakseelver: Arrangementskalenderen Hva skjer - i juli 2017?
 9. Fiskesperra i Driva er offisielt åpnet, men fremdeles er den ikke helt ferdig. Ordføreren har mottatt flere bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen, som føler seg overkjørt i prosessen. NRK Møre og Romsdal: Åpnet fiskesperra: – Mangler én måneds arbeid Link: https://www.nrk.no/mr/apnet-omstridt-fiskesperre-i-driva-_-enda-ikke-helt-ferdig-1.13577164
 10. Fiskesperra i laksevassdraget Driva ble i dag åpnet av statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde. Den er Norges største fysiske sperre i kampen for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Driva og fra Norge. Miljødirektoratet: Norges største fiskesperre står ferdig i Driva Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2017/juni-2017/norges-storste-fiskesperre-star-ferdig-i-driva/ Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde stod for den offisielle åpninga av fiskesperra
 11. Redd Villaksen Situasjonen i elvene Link: http://reddvillaksen.no/situasjonen-i-elvene/
 12. Ragnhild Brennslett er nåværende leder i Norske Lakseelver. Hun er første kvinne i lederstolen, og overtok vervet etter Nils Pettersen på landsmøtete i Drammen i 2016. Norske Lakseelver: Brenner for Rana og villaksen Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/brenner-rana-og-villaksen
 13. Lokale grunneigarar føler seg overkøyrt i fiskeesperre-saka. Dei meiner byggeprosessen starta i feil rekkefølgje, og ber om at feilen blir retta opp. NRK Møre og Romsdal: Elveeigarlaget krev at fiskesperra blir opna Link: https://www.nrk.no/mr/elveeigarlaget-krev-at-fiskesperra-blir-opna-1.13571880
 14. I 2010 overtok Nils Pettersen styreledervervet i Norske Lakseelver etter Åge Wold. Erfaringene fra omorganiseringsarbeidet i Lakselv i Porsanger kom godt med i jobben. Norske Lakseelver: En engasjert finnmarking Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/en-engasjert-finnmarking
 15. Morgenbladet Et forskermareritt Historien om da Chiles oppdrettsindustri ble ruinert av et norsk virus – og hvordan stipendiat Siri Vike nesten ble knust som forsker da hun oppdaget det. Link: https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/06/et-forskermareritt
 16. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS et felles ansvar for evaluering av tiltak som utføres i Vefsna, i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøaure, etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget. Oppdraget har en varighet på fem år (2014-2018), og dette er den tredje årsrapporten fra prosjektet. Arbeidet omfatter: 1) analyse av rognutlegging inkludert kartlegging av overlevelse av utlagt rogn, 2) ungfiskundersøkelser på utvalgte stasjoner i v
 17. Ekspertane seier store delar av fiskesperra i lakseelva Driva bør byggast på nytt. Miljødirektoratet meiner enkle justeringar kan redde prosjektet til 60 millionar. NRK Møre og Romsdal: Ekspertar går hardt ut mot prestisjeprosjektet Link: https://www.nrk.no/mr/ekspertar-gar-hardt-ut-mot-prestisjeprosjektet-1.13571084 NRK Møre og Romsdal: Slakter laksesperre til 60 million kroner Link: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99062217/22-06-2017#t=53s
 18. Åge Wold var andre mann i lederstolen i Norske Lakseelver. Han har markert seg som en talefør og utholdende forkjemper for villaks og sjøørret. Norske Lakseelver: Månas forkjemper Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/manas-forkjemper
 19. Av Jarle Steinkjer, prosjektleder, fiskeseksjonen Miljødirektoratet. Fiskesperra i Driva – behov for justeringer etter driftserfaring Slik vi ser det har konstruksjon og bygging av sperra gått svært bra. Entreprenørene og alle som har vært involvert i prosjektet har gjort en svært god jobb og fremdriften har vært etter planen. Link: http://www.driva.no/meninger/2017/06/21/Fiskesperra-i-Driva-–-behov-for-justeringer-etter-driftserfaring-14909394.ece
 20. 23.juni 2017 kl 10:00 starter fiskekortsalget på gul sone i Ranaelva. Norske Lakseelver: Fiskekortsalget starter 23. juni Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/fiskekortsalget-starter-23-juni
 21. I løpet av de 25 årene Norske Lakseelver har eksistert, har organisasjonen hatt fire markerte ledere. Bjørn Moe fra Suldal var første leder, og satt fra 1992 til 2000. Norske Lakseelver: Lakselederen fra Suldal Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/lakselederen-fra-suldal
 22. Inneholdet i fanen "Fiske" har blitt oppdatert! Drivaregionen.no: Fiske Link: https://www.drivaregionen.no/Fiske/
 23. Norske Lakseelver Norske Lakseelver 25 år Fra starten i 1992, har det skjedd mye både organisatorisk og for villaksen i Norge. Gamle problemer er nedkjempet, mens nye har oppstått. Tidligere daglig leder, Finn Erlend Ødegård, var sentral i arbeidet fra 1995 til 2008, og gir her sine betraktinger om tiden. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/norske-lakseelver-25-ar
 24. "Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level."
 25. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Mye lakselus på vill laksefisk fra Hardanger til Sunnmøre De siste ukene har det vært så mye lakselus på villfisken at det sannsynligvis vil medføre dødelighet for både vill laksesmolt og sjøørret i Hordaland, Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal. Det viser de foreløpige resultatene fra vårens overvåking av lakselus langs kysten. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4284/Mye-lakselus-fra-Hardanger-til-Sunnmore Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill lak
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.