Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4407
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75971-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/&tab=comments#comment-804362
 2. Av Silje Ask Lundberg - Leder i Naturvernforbundet Therese Hugstmyr Woie - Leder, Natur og Ungdom Anne-Line Thingnes Førsund - Styremedlem i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane Ada Amilia Skjensvold - Leder i Vestland Natur og Ungdom Redd Førdefjorden og lokale næringar, Nybø Link: https://www.nationen.no/debatt/motkultur/redd-fordefjorden-og-lokale-naeringar-nybo/
 3. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 4. Les også: Norske Lakseelver: Tre viktige revisjonssaker på Kongens bord Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76684-norske-lakseelver-tre-viktige-revisjonssaker-på-kongens-bord/&tab=comments#comment-804454
 5. Bli med og si nei til gruvedumping i Førdefjorden! Dumping av opptil 35 millioner tonn med gruveavfall vil ramme livet i Førdefjorden hardt. Send e-post til næringsminister Iselin Nybø og fortell henne hva du mener om saken. Naturvernforbundet: Si NEI til gruvedumping i Førdefjorden! Link: https://naturvernforbundet.no/gruvedumping/
 6. I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Nå har Naturvernforbundet, Natur og ungdom og 11 andre miljø- og næringsorganisasjoner* klaget på vedtaket og krevd bedre beslutningsgrunnlag. Natur og ungdom sendte inn klage på vedtaket den 12. august 2020. Felles klage er nå sendt inn av Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, WWF Norge, Norske Lakseelver, Nausta Elveeierlag, Sabima, Framtiden i våre hender, Norges Kystfiskarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbu
 7. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 2/2020 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_02-2020_issuu Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 8. Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk. Norske Lakseelver: Utbedring av kulverter Link: https://lakseelver.no/nb/news-2018/utbedring-av-kulverter "Frie fiskeveger - Utbedring av vandringshinder for fisk" fra Statens vegvesen kan du lese her.
 9. Av Maren Esmark - Generalsekretær i Naturvernforbundet Christian Steel - Generalsekretær i Sabima Siri Parmann - Fagsjef Norges Jeger- og Fiskerforbund Torfinn Evensen - Generalsekretær i Norske Lakseelver Vannkraft må ta større miljøhensyn Link: https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/vannkraft-ma-ta-storre-miljohensyn/
 10. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 10 (PO 10). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i gult av fiskeriministeren. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Produksjonsområde 10 (PO 10) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-10-2018-2020
 11. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75971-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/&tab=comments#comment-804362
 12. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 13. Av Matthew Raymond Smith - Director Sustainable Finance hos KPMG Norway EU diskriminerer ikke norsk vannkraft Link: https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/86PEEW/eu-diskriminerer-ikke-norsk-vannkraft
 14. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 15. Havforskningsinstituttet (HI) Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til trafikklyssystemet Produksjonsområdene 2 og 3 fra Ryfylke til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 4 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/desember/ny-vurdering-av-lakseluspavirkning-pa-vill-laksefisk-til-trafikklyssystemet
 16. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 7 (PO 7). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne ville ha gult. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Produksjonsområde 7 (PO 7) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-7-2018-2020
 17. enerWe - Gode miljøtilpasninger er hovedregelen, ikke unntaket Gjesteforsker og sjefsingeniør mener norske vannkraftverk trenger de foreslåtte kriteriene i de nye bærekraftsreglene fra EUs Green Deal. Link: https://enerwe.no/eu-klima-miljo/gode-miljotilpasninger-er-hovedregelen-ikke-unntaket/389731
 18. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 6 (PO 6). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Produksjonsområde 6 (PO 6) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-6-2018-2020
 19. Teknisk Ukeblad – Norske forskere er verdensledende på miljødesign. Nå har EU lyttet til oss – De gode miljøløsningene er mer unntaket enn hovedregelen i Norge i dag, sier NTNU-forsker Jo Halvard Halleraker. Link: https://www.tu.no/artikler/norske-forskere-er-verdensledende-pa-miljodesign-na-har-eu-lyttet/503976?key=0uZd5i4Q
 20. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 5 (PO 5) i Møre og Romsdal. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Møre og Romsdal (PO 5) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-more-og-romsdal-2018-2020
 21. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Temaoversikt Leter du etter et spesielt tema knyttet til villaks, sjøørret eller sjørøye? Her finner du en oversikt over i hvilke rapporter du finner tema som ikke er omtalt i alle rapportene. Link: https://vitenskapsradet.no/Temaoversikt
 22. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 18. desember 2020 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/258411/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn
 23. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Produksjonsområde 10 (PO 10) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 10 (PO 10). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i gult av fiskeriministeren. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-10-2018-2020
 24. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Produksjonsområde 7 (PO 7) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i PO 7. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne ville ha gult. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-7-2018-2020
 25. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver på Vestlandet i PO 3 og PO 4. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Norske Lakseelver: Lusedødelighet på Vestlandet (PO 3 og PO 4) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-pa-vestlandet-2018-2020
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.