Miljødirektoratet: Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021 – phstatus.no


Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021

 

Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfald.

Kalking er eit viktig tiltak for å redusere effektane av sur nedbør.

Denne rapporten gir føringar og prioriteringar for kalkingsverksemda i perioden 2016 - 2021.

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/februar-2016/plan-for-kalking-av-vassdrag-i-noreg-20162021/

 

 

Rapporten "Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021" kan du lese her.

 

 

Miljødirektoratet:

Kalking av vann og vassdrag

 

Forsuring av vann og vassdrag er et av de mest alvorlige miljøproblemene i Norge, og sur nedbør truer naturmangfoldet i norske ferskvann.

Over 15 000 bestander av fisk har dødd ut eller er påvirket av forsuringen.

Kalking er et viktig tiltak for å redusere skadene.

 

Link:

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vannforvaltning/Kalking-av-vann-og-vassdrag/

 

 

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF):

pH-status

 

Bladet pH-status gis ut av Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og utkommer med 4 nummer i året.

Tema for bladet er kalking og forsuring.

Disse emnene blir belyst gjennom fagartikler og reportasjer.

 

Link:

http://www.njff.no/fiske/Sider/pH-status.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 2 months later...
 • 5 months later...
 • 2 months later...
 • 4 months later...
 • 7 months later...

Kalking har bedret vannkvaliteten slik at laksebestandene i 22 vassdrag nå er berget eller reetablert.

Overvåkingen viser samtidig at det fortsatt er tilfeller av skadelig forsuring, og at kalkingen derfor må forbedres og dels økes.

 

Miljødirektoratet:

Må justere kalkingsstrategien i lakseelver

 

Link:

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/November-2017/Ma-justere-kalkingsstrategien-i-lakseelver/

 

Rapporten "Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2016" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • 3 months later...
 • 1 month later...

I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 22 forsurede vassdrag som kalkes. 

Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene.

 

Miljødirektoratet:

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2017

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/november-2018/kalking-i-laksevassdrag-skadet-av-sur-nedbor--tiltaksovervaking-i-2017/

 

Rapporten "Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2017" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 4 months later...
 • 3 months later...

I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 23 forsurede vassdrag som kalkes. 

Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene.

 

Miljødirektoratet:

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2018

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/desember-2019/kalking-i-laksevassdrag-skadet-av-sur-nedbor/

 

Rapporten "Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2018" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 2 months later...
 • 4 months later...
 • 3 weeks later...

I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 23 forsurede vassdrag som kalkes.

Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene.

 

Miljødirektoratet:

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2019

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/september-2020/kalking-i-laksevassdrag-skadet-av-sur-nedbor--tiltaksovervaking-i-2019/

 

Rapporten "Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2019" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...