Jump to content
Fiskersiden

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag


Recommended Posts

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN)

 

 

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

 

 

Glede og forventning

 

CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen.

Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

 

Link:

http://www.cedren.no/News/Article/tabid/3599/ArticleId/2231/Glede-og-forventning.aspx

 

 

Boka tar for seg hvordan man utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.

Samlet sett presenterer boka et konkret program for metodikk, verktøy og løsninger for å diagnostisere, designe og iverksette tiltak som optimaliserer både kraft- og lakseproduksjon.

Boka er skrevet for de som utfører analyser og utredninger i regulerte vassdrag, samt forvaltning og kraftprodusenter.

 

"Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag" kan du lese her.

 

"Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag" kan du bestille her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Prosjektet EnviDORR, populært kalt “Mer laks og mer kraft”, nådde høsten 2013 sitt overordnede mål da “Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag” ble publisert.

Håndboka er en oppskrift for hvordan man kan utrede, utvikle og gjen­nomføre tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Mer laks og mer kraft - EnviDORR

 

Link:

http://www.cedren.no/Prosjekter/EnviDORR

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Miljødesign er en metode for å forbedre forholdene for fisk og annet dyreliv i elven samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig.

Vi har laget en film som oppsummerer miljødesign på tre minutter.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Miljødesign på tre minutter

 

Link:

http://www.cedren.no/Nyheter/Article/ArticleId/4168/Miljodesign-pa-tre-minutter

 

 

All kraftproduksjon påvirker naturen, spørsmålet er hvordan og hvor mye.

Forskningssenteret CEDREN, som er et forskningssenter for fornybar energi (FME), forsker på hvordan produksjon av fornybar energi, som vannkraft og vindkraft kan spille på lag med naturen.

Miljødesign er en metode for å forbedre forholdene for fisk og annet dyreliv i elven samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig. 

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Video - En liten film om miljødesign

 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=V6zHhefBvYM

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Høstens videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

En ny generasjon miljødesignere

 

Link:

http://www.cedren.no/News/Article/ArticleId/4332

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

CEDREN har utviklet begrepet miljødesign av fornybar energi, og i høst ble det første etter- og videreutdanningskurset i "Miljødesign for regulerte vassdrag" arrangert på NTNU.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Verdens første kull med miljødesignere er uteksaminert

 

Link:

http://www.cedren.no/Nyheter/Article/ArticleId/4369/Laerer-a-ta-vare-pa-bade-villaks-og-kraftproduksjon

 

 

Forskere har utviklet en metode som tar vare på villaksen og samtidig bevarer kraftproduksjonen i norske vassdrag.

Nå blir metoden satt ut i praksis gjennom en ny utdanning.

 

Gemini:

Verdens første miljødesignere er uteksaminert

 

Link:

https://gemini.no/2017/11/pa-skolebenken-a-redde-villaksen/

 

 

Forskere har utviklet en metode for å ta vare på villaksen, samtidig som man bevarer kraftproduksjonen i norske vassdrag.

Nå blir metoden satt ut i praksis.

 

Gemini:

Video - Verdens første miljødesignere uteksaminert

 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=PkKf8jU8vzQ

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Etter suksessen i fjor, blir det nå nytt kurs i miljødesign i regulerte vassdrag.

 

Norwegian Research Center For Hydropower Technology (HydroCen):

Ny mulighet for kurs i miljødesign

 

Link:

https://hydrocen.blog/2018/06/11/ny-mulighet-for-kurs-i-miljodesign/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.