Jump to content
Fiskersiden

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse


Recommended Posts

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

 

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse

 

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks.

Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse

 

Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway" kan du lese her.

 

 

Hjemmeside til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

 

Link:

http://www.vitenskapsradet.no/

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

The major threats to Atlantic salmon in Norway

 

 

Atlantic salmon (Salmo salar) is an economically and culturally important species.

Norway has more than 400 watercourses with Atlantic salmon and supports a large proportion of the world’s wild Atlantic salmon.

Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level.

Long-distance migrations between freshwater and ocean habitats expose Atlantic salmon to multiple threats, and a number of anthropogenic factors have contributed to the decline of Atlantic salmon during the last decades.

Knowledge on the relative importance of the different anthropogenic factors is vital for prioritizing management measures.

We developed a semi-quantitative 2D classification system to rank the different anthropogenic factors and used this to assess the major threats to Norwegian Atlantic salmon.

Escaped farmed salmon and salmon lice from fish farms were identified as expanding population threats, with escaped farmed salmon being the largest current threat. These two factors affect populations to the extent that they may be critically endangered or lost, with a large likelihood of causing further reductions and losses in the future.

The introduced parasite Gyrodactylus salaris, freshwater acidification, hydropower regulation and other habitat alterations were identified as stabilized population threats, which have contributed to populations becoming critically endangered or lost, but with a low likelihood of causing further loss.

Other impacts were identified as less influential, either as stabilized or expanding factors that cause loss in terms of number of returning adults, but not to the extent that populations become threatened.

Management based on population specific reference points (conservation limits) has reduced exploitation in Norway, and overexploitation was therefore no longer regarded an important impact factor.

The classification system may be used as a template for ranking of anthropogenic impact factors in other countries and as a support for national and international conservation efforts.

 

Link:

https://academic.oup.com/icesjms/article/doi/10.1093/icesjms/fsx020/3061737/The-major-threats-to-Atlantic-salmon-in-Norway?rss=1

 

Link to post
Share on other sites
Den 15.5.2017 at 6.27, Glalaksen skrev:

 

Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level.

 

 

 

Kongeriket Norges Grunnlov

 

 

Kapittel E: Menneskerettigheter

 

 

§ 112

 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

 

 

#BestandsNivå

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Kunnskap om bestandstilstanden er viktig i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye. 

Målet er å bevare og gjennoppbygge laksebestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet.

Miljødirektoratet arbeider kontinuerlig med å oppdatere tilstanden for disse artene i vassdragene, slik at den kan brukes som et grunnlag i lakseforvaltningen.

 

Miljødirektoratet:

Bestandstilstanden for laks, sjøørret og sjørøye

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bestandstilstanden-for-laks-sjoorret-og-sjoroye/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

I Lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye.

Velg "Din elv" og studer faktasiden for elva du vil vite mer om.

 

Miljødirektoratet:

Lakseregisteret

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Lakseregisteret1/

 

 

Lakseregisteret

 

Link:

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.