Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver og NJFF mener regjeringens budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, spesielt i Hardangerfjorden

Recommended Posts

Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:

Statsbudsjettet 2018 (Prop. 1 S (2017-2018)).

 

Stortinget:

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag 26. oktober 2017

 

Link:

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10004085

 

 

Video fra den åpne høringen

 

Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver - ca 1:07.00 ut i sendingen.

Siri Parmann, fagsjef i Norges jeger og fiskerforbund - ca 1:12.00 ut i sendingen.

 

Link:

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal1/10/26/Hoeringssal1-20171026-082518.mp4&msid=282&dateid=10004085

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kommer mindre sur nedbør, men vi må fortsatt kalke for å holde liv i vassdragene.

Nå forbedres innsatsen.

 

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF):

Kalking for laksen på Sør- og Vestlandet

 

Link:

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Kalkingen-for-laksen-pa-Sor--og-Vestlandet-kan-forbedres.aspx

 

 

I budsjett for 2018 er det ikke satt av øremerkede midler til Genbank Hardanger. Det følger imidlertid et verbalvedtak med budsjettavtalen.

"Stortinget ber regjeringen sikre at det innsamlede genmaterialet for laksefisk i Hardanger blir tatt vare på inntil videre, og brukes som virkemiddel for å bevare det genetiske mangfoldet i lakse- og ørretbestandene."

Dette er bra, men det må følges opp med øremerkede midler slik at lagringskapasiteten ved Ims kan utvides og innsamling av genmateriale i form av levende fisk kan fortsette. Begge deler er like viktig. Bygge- og anleggsperioden tar tid, så midler må øremerkes og Miljødirektoratet må gis klar beskjed om å prioritere dette svært viktige arbeidet.

 

Norske Lakseelver:

Hvorfor det haster slik med Genbank Hardanger

 

Link:

https://drive.google.com/file/d/134pUFrebJXZGXG2EL8Q8gTM9h9qvydTF/view

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this