Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver: Kultiveringstiltak i elver og bekker

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Kultiveringstiltak i elver og bekker

 

Norske Lakseelver har fått tillatelse fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) til å publisere Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker på lakseelver.no.

Dette vil være et praktisk online bibliotek over gode kultiveringstiltak som kan gjøres i elver og bekker.

Du finner informasjon på hvert enkelt faktaark om hvilke faktaark som er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin tiltakshåndbok. 

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/sok?search_api_views_fulltext=mal for&f[0]=field_main_category%3A305

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et åpent vassdrag kan igjen bli habitat og vandringsvei for fisk.

Dette vil som regel medføre en betydelig bedring av økologisk tilstand og minske flomfare.

 

Norske Lakseelver:

Gjenåpning av bekker og elver

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/gjenapning-av-bekker-og-elver

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fjerning eller reduksjon av terskler og demninger gjenskaper den naturlige gradienten i terrenget og kan bidra til vesentlig bedre habitategenskaper.

 

Norske Lakseelver:

Fjerning av terskler og demninger

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/fjerning-av-terskler-og-deminger

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ved planlegging velges en utforming som gir varige naturtypiske habitater som vedlikeholdes av naturens egne prosesser.

 

Norske Lakseelver:

Reetablering av naturtypisk elvemorfologi

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/reetablering-av-naturtypisk-elvemorfologi-1

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

En rekke viktige fiskehabitater ligger ikke i elvens hovedseng, men langs bredden og i elvesletten.

En forbindelse mellom hovedløp-sideløp- elveslette er nødvendig for at fisken skal få tilgang til habitatene.

 

Norske Lakseelver:

Tilkoble elveslette, flomsone, sideløp og kroksjøer

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/tilkoble-elveslette-flomsone-sidelop-og-kroksjoer

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kantvegetasjon langs bekker og elver gir skjul og er kilde til organisk materiale, og er med dette en viktig del av næringskjeden.

 

Norske Lakseelver:

Bevare og reetablere kantvegetasjon

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/bevare-og-reetablere-kantvegetasjon

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utlegg av gytegrus er et vanlig tiltak i mange elver.

Ny forskning viser at egnede gyteområder bør ha ca 20% grus.

Over dette flater effekten ut, og blir andelen over 40% synker produksjonverdien av området.

 

Norske Lakseelver:

Utlegg av gytegrus

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/utlegg-av-gytegrus

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Brukes på strekninger der det er mangel på skjul og morfologisk variasjon eller der stein har blitt fjernet.

 

Norske Lakseelver:

Steinutlegg

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/steinutlegg

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this