Sign in to follow this  
Glalaksen

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 — Miljøeffekter av lakse- og regnbueørretoppdrett

Recommended Posts

Havforskningsinstituttet (HI)

 

 

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

 

— Miljøeffekter av lakseoppdrett

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/fisken-og-havet-2019-5

 

"Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 — Miljøeffekter av lakseoppdrett" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks.

Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse

 

Link (artikkelen er fra april 2017):

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse

 

I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er trusselfaktorene fra den norske oppdrettsindustrien for våre stammer av laks

 

-  rømt oppdrettslaks

-  lakselus

-  infeksjoner knyttet til oppdettsaktivitet 

 

 

I tillegg kommer trusselfaktorene fra den norske oppdrettsindustrien for våre stammer av

 

sjøørret

-  sjørøye

 

 

Vi må heller ikke glemme miljøeffektene fra den norske oppdrettsindustrien når det gjelder oppdrett av

 

regnbueørret

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har Havforskningsinstituttet (HI) nevnt miljøeffektene av den norske oppdrettsindustrien sine fiskesperrer i vassdrag i sin rapport "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 — Miljøeffekter av lakseoppdrett"?

Hvor finner vi en samlet oversikt over alle fiskesperrene til den norske oppdrettsindustrien i vassdrag i Kongeriket Norge?

 

Disse fiskesperrene utrydder sjøørreten

 

Link (artikkelen er fra september 2012):

https://www.tv2.no/a/3866202/

 

PS:

Tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) - nå Sjømat Norge.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this