Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver: Video - Trafikklyssystemet for oppdrett og hva det gjør med villaksen

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Video - Trafikklyssystemet for oppdrett og hva det gjør med villaksen

 

Trafikklyssystemet for oppdrett regulerer hvilke soner hvor lakseoppdrett kan vokse, hvor den må stanses og hvor den må minkes.

Videoen viser hvordan dette vil utvikle seg over tid.

 

Link:

https://www.facebook.com/NorskeLakseelver/videos/197739177947214/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak.

Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen.

 

Norske Lakseelver:

Rødfargen mangler i vest - Ingen nåde for villaksen i Hardanger

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/trafikklys-i-alle-farger

 

 

Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019.

Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold". 

 

Norske Lakseelver:

Andre samfunnsmessige interesser

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/andre-samfunnsmessige-interesser

 

 

Fiskeriministeren vedtok 4. februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett.

Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner.

Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.

 

Norske Lakseelver:

Lakselus - Finn tre feil ved trafikklysvedtaket

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/finn-tre-feil-ved-trafikklysvedtaket

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

For å estimere belastninga vill atlantisk laks (Salmo salar) opplever grunna påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) frå oppdrettsanlegg i løpet av utvandringa som postsmolt, er det køyrt ein modell som fører virtuelle postsmolt (VPS) frå elv til hav.

Vandringsmodellen er kopla til den berekna konsentrasjonen av smittsame lakselus (kopepodittar) om påslaget av lakselus på modellfisken er kalibrert til å treffe det observerte nivået på trålt villfisk.

Modellen er køyrt for alle lakseførande elver i Noreg med gytande biomasse over 10 kg, og estimerer antal lus på fisken.

Ved å anta tolegrenser for kor mykje lus fisken kan ha før den døyr, er det estimert dødelegheit grunna påslag av lakselus elv for elv.

Det er gjort ei vurdering av den totale dødelegheita for kvart produksjonsområde, både med og utan å vurdere gytande biomasse i dei ulike elvene. 

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Utvandring av virtuell postsmolt 2018/2019

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-55

 

 

For å beregne hvor i fjordene og langs kysten der er så mye lakselus i vannmassene at det vil gjøre skade på ville laksefisker som svømmer gjennom eller oppholder seg i området har vi utviklet en metode som regner om fra luselarver i vannmassene til lus på fisk som står i smoltbur.

Resultatene er presenter som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier.

I de områdene der det finnes smoltburdata for 2019 er resultatene sammenlignet, og det er i stor grad overenstemmelse mellom de to datasettene.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-52

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this