Sign in to follow this  
Glalaksen

Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten

Recommended Posts

OppdrettsIndustrien har bedt om å få sette mer fisk enn det som er tillatt i merdene, samt fritak fra loven om å rapportere mengden lakselus, ifølge NRK.

Her kommer det også fram at Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, er innstilt på å lette opp, og være mer fleksible med hensyn til rapportering av lusetall.

Organisasjonene i Villaksalliansen: Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF-Norge, Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Redd Villaksen, er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn.

 

Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2020/03/koronakrise-villaks-og-sjoorret

 

Felles brev "Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten" til Nærings og Fiskeridepartementet v/Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Organisasjonene Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF Verdens naturfond (WWF), Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Reddvillaksen er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn når man nå iler til med hastetiltak i kjølvannet av koronakrisen.

De har sendt et brev til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, der de påpeker problematikken.

 

 

Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten

 

Link:

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Koronakrisen-kan-bli-dramatisk-for-villaksen-og-sjoorreten.aspx

 

Felles brev "Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten" til Nærings og Fiskeridepartementet v/Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Redusert kontroll av lakselus under koronakrisen kan føre til alvorlige konsekvenser for villaksen, advarer miljøorganisasjoner.

 

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF):

NJFF: Hastetiltak for oppdretts­næringen kan få lang­varige negative følger for villaksen

 

Link:

https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2020/03/njff-hastetiltak-oppdrettsnaeringen-kan-fa-langvarige-negative-folger-villaksen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dispensasjonssøknader om MTB på lokalitetsnivå og søknader om endring av driftsplan knyttet til koronavirus.

 

Fiskeridirektoratet:

MTB på lokalitetsnivå og driftsplaner

 

Link:

https://fiskeridirektoratet.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0420/MTB-paa-lokalitetsnivaa-og-driftsplaner

 

 

Tiltak som settes i verk for å håndtere koronautbruddet kan skape utfordringer oppdrettsnæringen.

I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse.

Mattilsynet vil behandle dispensasjonssøknader raskt, effektivt og enhetlig ved behov, men forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen.

 

Mattilsynet:

Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket under koronautbruddet

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/dispensasjoner_fra_fiskehelseregelverket_under_koronautbruddet.38408

 

 

Tiltak som settes i verk for å håndtere koronautbruddet kan skape utfordringer oppdrettsnæringen.

I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse.

Mattilsynet vil behandle dispensasjonssøknader raskt og effektivt ved behov, men forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen.

 

Mattilsynet:

Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket under koronautbruddet

 

Link (pressemelding):

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/dispensasjoner-fra-fiskehelseregelverket-under-koronautbruddet?publisherId=10773547&releaseId=17883253

 

 

#DenNorskeOppdrettsMafiaen

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this