Jump to content
Fiskersiden

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)


Recommended Posts

Regjeringen Stoltenberg II / Miljøverndepartementet

 

 

Regjeringen fastsetter i dag en kvalitetsnorm for ville laksebestander i Norge

 

Kvalitetsnormen er et måleinstrument som sier noe om hvordan det står til med de enkelte laksebestandene.

Normen er også retningsgivende for når forvaltningen fatter beslutninger som berører villaksen.

Villaksen er den første arten som får en slik kvalitetsnorm, med hjemmel i naturmangfoldloven.

 

Link (artikkelen er fra september 2013):

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2013/regjeringen-fastsetter-i-dag-en-kvalitet/id735948/

 

 

Miljøverndepartementet foreslår at det vedtas en kvalitetsnorm for villaksbestandene i Norge.

 

Regjeringen Stoltenberg II / Miljøverndepartementet:

Høring - Kvalitetsnorm for villaks

 

Link (artikkelen er fra januar 2013):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kvalitetsnorm-for-villaks/id712208/

 

 

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag til kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks, som vil bli hjemlet i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 13.

 

Regjeringen Stoltenberg II / Miljøverndepartementet:

Kongeleg resolusjon - Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link (artikkelen er fra september 2013):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atl/id735945/

 

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

Link to comment
Share on other sites

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks.

Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse

 

Link (artikkelen er fra april 2017):

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse

 

Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway" kan du lese her.

 

 

Hjemmeside til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)

 

Link:

https://www.vitenskapsradet.no/

 

PS:

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)Facebook.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)Twitter.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Den 13.8.2020 at 7.28, Glalaksen skrev:

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks.

Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse

 

Link (artikkelen er fra april 2017):

https://www.ninAa.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse

 

Artikkelen "The major threats totlantic salmon in Norway" kan du lese her.

 

 

 

Myndighetene i Kongeriket Norge har hatt - og har fortsatt påfallende lite fokus på trusselfaktoren "Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet".

 

Brev vedrørende "Oversendelse av utkast til tiltaksplan for ville bestander av atlantisk laks" fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet kan du lese her.

"Tiltaksplan etter kvalitetsnorm for ville bestander av atlantiske laks" kan du lese her.

"Tiltaksplaner utarbeidet som vassdragsvise faktaark" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Landsmøtet 2018 i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

 

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF):

NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

 

Link (artikkelen er fra desember 2018):

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Resolusjonsforslag-Oppdrett-villaks.aspx

 

Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2018 til Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) "Krav om samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Den 30.9.2020 at 8.06, Glalaksen skrev:

 

 

Myndighetene i Kongeriket Norge har hatt - og har fortsatt påfallende lite fokus på trusselfaktoren "Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet".

 

Brev vedrørende "Oversendelse av utkast til tiltaksplan for ville bestander av atlantisk laks" fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet kan du lese her.

"Tiltaksplan etter kvalitetsnorm for ville bestander av atlantiske laks" kan du lese her.

"Tiltaksplaner utarbeidet som vassdragsvise faktaark" kan du lese her.

 

 

 

Lukkede oppdrettsanlegg, merking av oppdrettslaks og redusert sjølaksefiske blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnorm.

 

Nationen:

Ny plan for villaks - Miljødirektoratet peker på lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks

 

Link (artikkelen er fra november 2019):

https://www.nationen.no/nyhet/ny-plan-for-villaks-miljodirektoratet-peker-pa-lukkede-oppdrettsanlegg-og-merking-av-oppdrettslaks/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.