Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag


Recommended Posts

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN)

 

 

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

 

 

Glede og forventning

 

CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen.

Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

 

Link (artikkelen er fra september 2013):

http://www.cedren.no/News/Article/tabid/3599/ArticleId/2231/Glede-og-forventning.aspx

 

 

Boka tar for seg hvordan man utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.

Samlet sett presenterer boka et konkret program for metodikk, verktøy og løsninger for å diagnostisere, designe og iverksette tiltak som optimaliserer både kraft- og lakseproduksjon.

Boka er skrevet for de som utfører analyser og utredninger i regulerte vassdrag, samt forvaltning og kraftprodusenter.

 

"Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag" kan du lese her.

 

Link to post
Share on other sites

Miljødesign er en metode for å forbedre forholdene for fisk og annet dyreliv i elven samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig.

Vi har laget en film som oppsummerer miljødesign på tre minutter.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Miljødesign på tre minutter

 

Link (artikkelen er fra oktober 2016):

http://www.cedren.no/Nyheter/Article/ArticleId/4168/Miljodesign-pa-tre-minutter

 

 

All kraftproduksjon påvirker naturen, spørsmålet er hvordan og hvor mye.

Forskningssenteret CEDREN, som er et forskningssenter for fornybar energi (FME), forsker på hvordan produksjon av fornybar energi, som vannkraft og vindkraft kan spille på lag med naturen.

Miljødesign er en metode for å forbedre forholdene for fisk og annet dyreliv i elven samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig. 

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Video - En liten film om miljødesign

 

Link (videoen er fra oktober 2016):

https://www.youtube.com/watch?v=V6zHhefBvYM

 

Link to post
Share on other sites

Prosjektet EnviDORR, populært kalt “Mer laks og mer kraft”, nådde høsten 2013 sitt overordnede mål da “Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag” ble publisert.

Håndboka er en oppskrift for hvordan man kan utrede, utvikle og gjen­nomføre tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

EnviDORR - Mer laks og mer kraft

 

Link:

http://www.cedren.no/Prosjekter/EnviDORR

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...