Jump to content
Fiskersiden

Evaluering av kultivering i Ørstaelva på Sunnmøre


Recommended Posts

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

 

Evaluering av kultivering i Ørstaelva

 

I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Ørstaelva til stamlaksforeldre brukt i gyteårene 2010, 2012, 2013 og 2014.

Andelen utsatt laks varierte fra svært lavt (1 – 2 %) i gyteårene 2012 og 2014 til henholdsvis 16 % og 12 % i gyteårene 2010 og 2013.

I de gyteårene med lavest tilslag har ikke kultiveringen bidratt til den totale bestanden i Ørstaelva.

Dette tilsier at laksen som har opphav i de evaluerte gyteårene for det meste var naturlig produsert, men at kultivering har gitt et beskjedent bidrag til bestanden i de årene da tilslaget var moderat.

Stamfiskens størrelse (lengde og vekt) og frekvensen av to forskjellige varianter (alleler) i genet Vgll3 som har stor betydning for alder ved kjønnsmodning (som igjen kan overføres til størrelse), ble sammenliknet med tilsvarende informasjon for individer fanget under sportsfiske i årene 2015 – 2020.

Resultatene fra denne analysen viste at stamfisken i disse fangstårene var signifikant større enn det som er gjennomsnittet i sportsfiskefangstene, og at stamfisken hadde tilsvarende høyere frekvens av genet som er assosiert med høy sjøalder og høy vekt, sammenliknet med individer fanget under sportsfisket.

Dette kan tilsi at stamfisken samlet inn i årene 2015 – 2020 ikke har vært et tilfeldig utvalg av bestanden, slik forvaltningen anbefaler.

En slik kunstig seleksjon i kultivering er ikke understøttet av forvaltningens anbefalinger, og kan føre til utsettinger av individer som er dårligere tilpasset det elvespesifikke miljøet. 

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2761572

 

Rapporten "Evaluering av kultivering i Ørstaelva" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

 

Les også:

 

Miljødirektoratet:

Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk - Stamlakskontroll

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/68663-miljødirektoratet-retningslinjer-for-utsetting-av-anadrom-fisk-stamlakskontroll/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.