Jump to content
Fiskersiden

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Miljøstatus

 

 

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

 

I Norge har vi 52 Nasjonale Laksevassdrag og 29 Nasjonale Laksefjorder.

Stortinget har opprettet ordningen med Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse.

 

Link:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/

 

 

Om vern av villaksen og ferdigstilling av Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder.

 

St.prp. nr. 32 (2006-2007)

 

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II).

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i.

I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.

 

Norske Lakseelver:

Nasjonale Laksefjorder og Nasjonale Laksevassdrag

 

Link (artikkelen er fra mai 2015):

http://lakseelver.no/news-2015/nasjonale-laksefjorder-og-laksevassdrag

 

Link to comment
Share on other sites

Hva var intensjonene med verneregimet Nasjonale Laksevassdag og Nasjonale Laksefjorder?

Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander.

Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohn sitt innlegg fra villakskonferansen i Alta i februar 2016.

 

Norske Lakseelver:

Lovens bokstav må følges

 

Link (artikkelen er fra februar 2016):

http://lakseelver.no/news-2016/lovens-bokstav-ma-folges

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.