Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Villaksen og naturavtalen


Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Villaksen og naturavtalen

 

Om Norge skal oppfylle naturavtalen, er vi nødt til å ta villaksens utfordringer på alvor og foreta politiske prioriteringer som sikrer at bestandene oppnår kravene i kvalitetsnormen.

Det er ingen andre nasjoner som kan ta ansvaret for denne unike arten i like stor grad som oss. 

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2023/05/villaksen-og-naturavtalen

 

 

En ny internasjonal avtale for å redde og bevare naturen er nådd.

 

FN-Sambandet:

FNs naturavtale

 

Link:

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/miljoe-og-klima/fns-naturavtale

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Simuleringsmodellen, prosedyrene for rådgiving, resultatene for perioden 2005-11 og konsekvensene av forvaltning etter gytebestandsmål  er beskrevet i en fagfellevurdert artikkel i tidsskriftet Environmental Conservation.

Artikkelen er en viktig del av kvalitetssikringen av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sitt arbeid. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Gytebestandsmål - Metoden for å vurdere oppnåelse av gytebestandsmål publisert internasjonalt

 

Link (artikkelen er fra november 2013):

https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4060/Internasjonal-publisering

 

Artikkelen "Reference point based management of Norwegian Atlantic salmon populations" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.