faust

Medlemmer
 • Innholdsteller

  127
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  9

faust last won the day on December 13 2017

faust had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

44 Excellent

Om faust

 • Rang
  Medlem
 • Bursdag 21. mars 1978

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Nedbør er en meteorologisk betegnelse for vann som treffer jordens overflate.

Nylige profilbesøk

986 profilvisninger
 1. Om lag tre meter lang og glitrende svart med en rosa, kjøttfull åpning, ser det ut som inngangen til en fremmed fra en dårlig skrekkfilm. Faktisk er det en gigantisk skiporm. Oppdaget i leire av ved en grunn lagune i Filippinene, har en levende skapning av artene aldri blitt beskrevet tidligere - selv om eksistensen har vært kjent i mer enn 200 år takket være fossiler av de baseballbatformede rørene som omslutter skapningen. Videre arbeid avslørte at skapningen er avhengig av bakterier i gjellene som bruker hydrogensulfid i vannet som energikilde. Denne energien brukes da til å snu karbondioksid til næringsstoffer til skipsmaskene. Oppdagelsen legger lys på utviklingen av symbiotiske forhold mellom svoveloksiderende organismer og andre skapninger og baker opp muligheten for at sunket tre kan ha spilt en rolle i hvordan slike arter endte på steder som dyphavshydrotermiske ventiler.
 2. Legger ut informasjon om fredete arter pr. dags dato for de som lurer. Blålange er den siste. Totalfredet Det er forbudt å fiske (alle har lenke til forskriften): blålange brugde hummer med utvendig rogn (lovdata.no) makrellstørje pigghå håbrann silkehai ål (ikke havål) Original artikkel
 3. Navman 6500 - Ingen gps

  Hei, Sluttet å motta gps for ca. 4 måneder sider. Har målt over grønn og rød som gir 8v. Målt over gul og hvit (nmea?) som ligger fast på 5v. Antar det er fordi det ikke er noe trafikk. Ohmet gjennom plugg. 1 fra topp mot klokke. 1 går til ingenting. 2 til rød 3 til ingenting 4 til brun 5 til gul. 6 til grønn 7 til hvit 12.3 vdc til power for display Ser heller ingen satellitter på skjermen. Kabling har jeg fulgt etter manualen. Før jeg kjøper ny. Noen tips?
 4. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix - Vi ønsker en slutt på det ulovlige fisket. Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn (SNO) til NRK. Så langt i år er 197 garn beslaglagt i nord, mot 199 på samme tid i fjor. Antall anmeldelser er doblet, med tolv anmeldelser så langt i år. Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten. – Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn. Til sammenligning er det bare fire anmeldelser i resten av landet. Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet, og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske. Publikum som har kunnskap om tjuvfiske av laks blir bedt om å varsle på tipstjenesten Ulovligegarn.no – Vi ser at det er grovere, større og lengre redskaper og lenker som brukes. Det er i en del tilfeller vanskelig å se at fisket bare er til eget bruk, sier Johnsen. Original artikkel
 5. Etter litt venting og god gammeldags googling, så ser arten ut til å være en "Typhlonus nasus ". Skal man tro Wikipedia er dette den eneste i sin slekt.
 6. Nå som Alien : Covenant er på kino kan det passe med et monster. På 4000 meters dyp fant havforskerne endelig den ansiktsløse fisken de har lett etter siden 1873. Den "ansiktsløse" fisken du ser på bildet er et svært sjeldent syn. Noe av det spesielle med denne fisken er at den lever på 4km~ dyp, har øyne, "nese" og munn mot bunnen, så man ikke ser dem. Sist denne fisken ble sett var i 1873. Da ble den dradd opp av et britisk skip utenfor Papua Ny-Guinea. Nå har jeg ikke funnet noe vitenskapelig navn på denne skapningen. Kanskje noen kan hjelpe med det? (chestburster kan man forhåpentligvis utelukke.) Original artikkel
 7. Hvilke ferskvannsarter har man på vestlandet? Dette har blitt ett interessant innlegg, ihvertfall for min egen del som, "nybegynner", og uvitende om hva som befinner seg i nærområdet. Takker for alle gode tips om arter og steder, både via her og fb. Hittil er det nevnte arter å finne på vestlandet, "Abbor,gjedde,hork,karpe,karuss,lagesild,laks,røye,sik,stingsild,sørv,vederbuk,ål,ørekyte og ørret", noen andre? Oppfordrer de som har fått arten(e) å legge ut bilder for lettere identifikasjon for andre. Det vil bli satt pris på.
 8. Nå kommer det frem i ny forskning at det er nedgang av bergnebb i områder hvor fiske er tillatt og samtidig er det også nedgang av torsk i samme områder. " Et annet interessant funn var at vekstrate hos bergnebb er negativt korrelert med tetthet av torsk, en topp-predator i kyst-økosystemet. Dette viser den nære koblingen mellom leppefisk og andre økosystemkomponenter, og hvorfor det er viktig å unngå et overfiske på leppefisk i norske farvann. " - Kim Halvorsen Forundrer meg ikke om det vil senere vise at det også er andre konsekvenser med hissig fiske av leppefisk. Link til kildeartikkel - Havforskingsinstituttet
 9. Som personlig fan av serien River Monsters ser jeg frem til en ny og siste sesong. Serien har en helt grei underholdningsfaktor og drar samtidig med seg lokalhistorie og noen lokale metoder for fiske. Det hele blir sendt på Animal Planet 23 April. Link til kildeartikkel
 10. (Legger denne under miljø) Nordlaks Oppdrett AS meldte tirsdag 10. januar fra til Fiskeridirektoratet om rømming av regnbueørret ved deres lokalitet Storfjell i Vågan kommune i Nordland. Hendelsen skjedde i forbindelse med lasting av slaktefisk fra merd til brønnbåt. Opptelling etter utslakt viser at det har rømt om lag 5 000 fisk med en snittvekt på 3.6 kg. Fiskeridirektoratet var onsdag på tilsyn hos selskapet og har gitt Nordlaks Oppdrett AS pålegg om å utvide området hvor de skal drive gjenfangstfiske. Selskapet har så langt fanget rundt 30 fisk ved lokaliteten. Fiskeridirektoratet ønsker tips Vi oppfordrer folk til å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral, tlf 03415. Gjeldende fiskeregler i området må følges. Original artikkel
 11. Da har jeg fått hjelp av stranger78. Det er en Taenioides anguillaris - Eel worm goby. Taenioides anguillaris
 12. Bare til å gjøre som med avkroking av conger. Noen fingre i munnen og så skitle den forsiktig på buken... ;-) Muligheten for at det er noe nytt er vel også tilstede?
 13. Fant denne saken på nettet. Ser ut som noe fra Hollywood. Noen som vet art? Dypvannsfisk (monster?) tatt i Malaysia
 14. Makrellrådet går opp med 22 prosent og kolmule-rådet med 73 prosent. For nvg-sild er det gitt et råd som er mer enn dobbelt så høyt som det forrige. Silderådet øker fordi bruk av ny metodikk har resultert i en oppjustering av bestanden. Det er også slik at høstingsregelen tillater betydelig høyere fiskedødsrate og økning i kvotene når bestanden er estimert å være høyere. Marie Hauge Publisert: 30.09.2016 Kvoterådet for nvg-sild er på 646 075 tonn som er 104 prosent høyere enn rådet som ble gitt for 2016. Ny metodikk ga nytt bestandsestimat – Det er ikke slik at trenden har snudd for nvg-silda. Bestanden er fremdeles for nedadgående å regne. Når kvoterådet likevel går opp, skyldes det metoderevisjonen på nvg-sild som er gjort i år. Her har vi kunnet vektlegge sikrere data, og det medførte et nytt, høyere estimat for bestanden. Når vi i tillegg har en høstingsregel hvor fiskedødeligheten er sterkt avhengig av bestandsnivået, øker rådet sammenlignet med det vi gav for 2016 – da det gamle estimatet lå til grunn, forklarer Katja Enberg. Hun er leder for program Norskehavet på Havforskningsinstituttet, og leder for tiden ICES-arbeidsgruppen som gir råd på nvg-sild, makrell og de andre pelagiske bestandene. Makrellen ser ut til å stabilisere seg Etter noen rekordår for makrellen, har bestandsøkningen flatet noe ut de to siste årene. Like fullt er makrellbestanden på nærmere 4,6 millioner tonn. Anbefalingen for 2017 er på 944 302 tonn. – Økningen i kvoterådet baserer seg på at indeksen fra tråltoktet i De nordiske hav fra 2016 er høyere og mer på nivå med indeksen i 2014 enn den i 2015, sier Katja Enberg. God tilvekst til kolmulebestanden Rekrutteringen til kolmula har vært god de fem–seks siste årene. Bestanden har økt jamt og trutt siden 2010, og er ventet å ligge på ca. 6,8 tonn i 2017. Årets råd er på 1 342 330 tonn, som er 73 prosent høyere enn 2016-rådet. – Kvoterådet reflekterer den gode utviklingen kolmula har hatt siden 2010 – spesielt de store årsklassene 2013 og 2014. Toktindeksen er også betydelig høyere i 2016 enn i 2015, og i tillegg er fiskedødsraten for maksimalt langtidsutbytte oppjustert. I sum bidrar dette til å øke kvoten, sier Katja Enberg. Usikkerhet i bestandsestimeringen De tre bestandene er i god forfatning, selv om trendene er litt forskjellige. Katja Enberg minner om at endringene i kvotene fra år til år reflekterer usikkerheten knyttet til bestandsestimeringen. – Vi har i år gjennomført metoderevisjoner på både sild og kolmule, og alle de tre artene er nå beregnet med moderne statistiske beregningsmodeller. Etter planen skal forvaltningsplanen og referansepunktene for sild revurderes i løpet av året, mens makrell skal gjennom en metoderevisjon i 2017. Da blir en av hovedoppgavene å inkludere merke-gjenfangst-dataene i bestandsberegningen. Vi håper det vil redusere usikkerheten og variasjonen i estimatene fra år til år. Original artikkel
 15. Har hatt Daiwa Sealine X treme Interline 30-50lbs med Penn Squall 60LD en god stund og har vært særdeles fornøyd. For å mate nysgjerrigheten, hvor stor fisk tåler dette oppsettet? (Multilinen husker jeg ikke hva var. "Den er rød...?". Men, om denne var optimal.) Sitter veldig pris på svar her.