sarepta

Medlemmer
 • Innholdsteller

  1 596
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  25

sarepta last won the day on January 30

sarepta had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

245 Excellent

Om sarepta

 • Rang
  Seniorbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 1. Trålfrie Øresund en drøm..

  Litt rart når man må vise til USA hva angår vern. Men sannheten er at de tenker i baner vi ikke vil tenke i. Etter mange år med nedgang i fisket rundt Florida hørte man ikke lenger på pratet om naturlige svingninger men satte i gang og reduserte fangstene med 60% for alle pluss en rekke restriksjoner på redskapsbruk og noe så enkelt som sterk restriksjon på å ta med seg trofèfisk. Etter noen år hadde man et helt annet og rikere fiske for alle, også for yrkesfiskerne som gikk til domstol for å få fortsette som før. Vi har ikke tatt med hele Oslofjorden nettopp fordi vi vet at det i byråkratiet er svært lite interesse for å vise hva et vern kan føre til. Noen mener at man ikke kan vise til Øresund fordi trålforbudet ikke kom som en del av forvaltningen men fordi man ville unngå kollisjoner. Friluftsfjorden!
 2. Stadig noen som er innom og det er jo fint for ellers opplever jeg mindre og mindre interesse for saken og at de som en gang var litt med har gått i dvale. Kan kanskje håpe på at de våkner etter hvert. Er medlem av naturvernforbundet og krangler med lokallaget fordi de etter min mening svartmaler tilstanden til fjorden i vårt område (Horten) og de har gått bort fra å ville ha vern. Naturvernforbundet sentralt er taus, naturvern som man ikke ser er hvis ikke noe å jobbe for. Men jeg vet at vern også under vann er naturvern og jeg vet at vern ikke trenger å være noe man tar seg råd til. Rapporten fra Øresund som ligger på artikler & eksterne nyheter her på fiskersiden ble til et kort leserbrev. Økonomi og økologi De fleste tror at naturvern er noe man tar seg råd til. At vern går ut over noen eller noe, at man taper penger. Mange vil ikke snakke om naturvern fordi det for dem er det motsatte av næring. Næring og næringsliv gir penger og arbeid. Men så enkelt er det heldigvis ikke og vi kan få det bevist rett utenfor stuedøra vår hvis vi vil. Men viljen til å vise at naturvern kan være lønnsomt er ikke alltid påtrengende hverken hos miljøvernere eller miljøpolitikere. Jeg har skrevet om vern i deler av Oslofjorden i mange år og ett av mine første innlegg kalte jeg " Penger,miljø,helse og en fjord full av fisk". Mitt eksempel på at vern kan være lønnsomt var trålfrie Øresund, og det er minst like aktuelt i dag. Nylig kom det en rapport som så på inntektene fra dette relativt lille området, midt i Nordens tettest befolkede område. I løpet av et år genererer sportsfisket ca 500 millioner Svenske kroner. I tillegg kommer den samfunnsøkonomiske delen i form av folkehelse,ernæring, glede og hygge. Ting som politikerne er opptatt av når de vedtar verneområder på land. Øresund er ikke bare en god inntektskilde det er også et rikt område for både fisk og sjøfugl. Man har store og bærekraftige fiskebestander og man har et artsmangfold større enn det den beste artsfiskeren i Norge kan vise til. Man er heller ikke redd for å gå inn med reguleringer når man ser at en av de populære artene beskattes for hardt. De har bevist at økonomi og økologi kan gå hånd i hånd år etter år. Hvorfor vil vi ikke ha det samme i Norges tettest befolkede område? Er vi så stokk konservative at vi mener restriksjoner i redskapsbruk vil være et overgrep og yrkesforbud? Ha en fin dag!! Friluftsfjorden:
 3. Lenge siden sist, men drømmen om vern i deler av Oslofjorden pluss Drammensfjorden lever i beste velgående hos meg, og når det dukker opp artikler som denne kan man ikke gi opp selv om de aller fleste ikke vil ha eller se resultater av et vern her. Ikke engang såkalte miljøvernere vil det.. https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6120 Friluftsfjorden!!
 4. Ja. Det går an å få det til

  Det er mange eldre som ikke vil se de positive effektene av vern for det viser at de ikke har fulgt med i timen. Vern rundt om i verden viser at det er veien å gå. Det å fiske bestander ned mot kollaps er like lurt som å gjøre det samme med bestander på land og artene i havet er mer avhengig av hverandre enn det artene på land er. Det er ikke mange år siden man gikk bort fra enbestandsforvaltning. Det er bare å stå på videre for det er som sagt endel unge forskere som er utålmodige og mange har sett hvor bra vern fungerer i utlandet.. Takk for info Martin det blir fort et leserbrev eller ti av så mye bra stoff. Friluftsfjorden
 5. Ja. Det går an å få det til

  Ikke uventa, men likevel gledelige resultater. Det som etterhvert vil vise seg er at områdene rundt vil få tilført "overskuddsfisk" . Det vet man allerede fra andre land, ja man vet allerede det meste så hvor viktig det er å finne opp hjulet nok en gang kan man lure på. Håper de vil forske på hvordan det går når man kun tillater fiske med stang,håndsnøre eller teiner. Gjerne et sted hvor det ikke fiskes mye, og et sted hvor det fiskes mye. Da er vår Friluftsfjord blant landets desidert beste steder Friluftsfjorden!.
 6. havets sølv

  Fin rapport. Sild er god mat. En kamerat dro sild på rosa flue i Drasund for en uke siden. Friluftsfjorden!
 7. Det har ikke blitt så mange leserinnlegg den siste tiden men selv om sportsfiskerne og sportsfiskeklubbene rundt fjorden viser tilnærmet null interesse for vern er det faktisk politikere som gjør det. At avisa Gjengangeren i Horten og Venstres representant fra Vestfold viser interesse er bra. Det er ikke tilfeldig at det skjer for Venstre i Vestfold har snakket om vern siden 2009. Jeg skjønner ikke at NJFF, alle havfiskeklubbene og ikke minst alle sportsfiskerne langs fjorden velger å støtte dagens forvaltning og fordeling. Det vi oppfatter som stokk konservative replubikanske politikere i USA verner store områder for å beholde et bærekraftig og lønnsomt fiske. Steder i Main hvor havabboren er viktig vernes ved at yrkesfiskerne ikke får sette garn nærmere enn tre km fra land. Her godtar vi at de settes i fjæresteinene. Ha en fin dag.. Da NM i havfiske ble arrangert utenfor Holmestrand for to uker siden var største torsk på 1,2 kg, og det aller meste av fisken som ble tatt var makrell. 120 av landets beste fiskere var til stede. Helgens pigghåfestival på samme sted ga nesten ikke fisk. Man skulle tro at det ville få alarmklokkene til å ringe , ikke minst hos dem som opplever svart hav, men de er like stille som klokkene. At stedegen fisk sliter og har gjort det lenge er ingen nyhet, men mens fiskerne ikke vil engasjere seg er det heldigvis noen politikere som tenker på livet i fjorden. Venstre som nå er på banen med forslag om vern håper naturligvis å få med flere, og alle som påstår at de er opptatt av miljø bør melde seg på. Det er ikke bare marint søppel som er en miljøutfordring. En av landets mest produktive fjorder uten stedegen fisk og problemer med manglende bunnvegetasjon og bunndyr bør trigge ikke bare miljøpolitikere men også miljøvernere. Miljøorganisasjonene er dessverre tause som Stillehavsøsters, og ikke alle har sponsorer å ta hensyn til. Eddy Robertsen i Horten Venstre snakket varmt om det vi kaller Friluftsfjorden før valget i 2013, og den bør Venstre jobbe videre for. Et verneområde og pilotprosjekt midt i landets tettest befolkede område trenger vi. Det vil ta havressursloven på ordet og dele ressursene mest mulig rettferdig på fellesskapet og ikke som i dag på noen få utvalgte. Rettferdig fordeling er ikke skadelig hverken for økonomi eller økologi, tvert imot. Hvorfor kan det da være så viktig å tviholde på urettferdigheten?
 8. Garnforbud i fjorden?

  Alle jeg har lest rapporter fra og snakket med og som har fått en havabbor på stang eller håndsnøre er enig i at dette er noe de vil huske. En sterk fighter. Men havabboren er en stimfisk som spesielt på vinteren er samlet og stasjonær. Den er derfor spesielt utsatt for garnfiske i likhet med endel annen fisk. Er det da naturlig at man i et så tett befolket område hvor sportsfiskerne er i stort flertall og legger igjen desidert mest penger skal være lov å sette garn? Skal vi ikke heller slå ring rundt fisken i stedet for rundt noen få garnfiskere? Jeg har sett argumenter som at garnfiskerne er en utdøende art, at de unge ikke gidder å sette garn. Det har blitt sagt i tiår uten at arten har forsvunnet. Vi som sportsfisker har også svin på skogen men så lenge andre kan bruke garn er det vanskeligere å argumentere for restriksjoner og måtehold. Det finnes noen politikere, mange flere enn for fire år siden, som vil ha bort både garn,trål og lysfiske fra fjorden så det er håp i hengende snøre. Friluftsfjorden!
 9. Hvilket parti skal jeg stemme på?

  Mellom 2005 og 2013 forsøkte jeg å få gehør for et verneområde i deler av Oslofjorden pluss Drammensfjorden både hos AP og mest hos SV som styrte miljøverndep.. Null respons men da de var ute av kontorene var det et par høyt oppe i SV som var inne og likte Friluftsfjorden på facebook. I 2009 og 2013 hadde Venstre vern som sak, men fronta den feil. I år er det SV langs fjorden som vil ha vern, det samme men litt mindre område vil Venstre ha, mdg var på seiltur og snakket om en markalov for fjorden. SV har bl annet Arne Nævra på topp i Buskerud og på topp i Vestfold har man en med sterkt engasjement for friluftslivet. Uansett sperregrenser og små partier er det bra at noen vil snakke om vern blant helse,forsvar,skole,innvandring og andre viktigere saker. Må legge til at i verneområdet vi snakker om skal det kun fiskes med stang,håndsnøre eller teiner og man bør pålegge restriksjoner som for eks å sette tilbake all torsk inntil bestanden er stor nok til å kunne beskattes. Vi snakker om et område med svært lite stedegen fisk. Når noen sier at det vil ikke fritidsfiskerne (garnfiskerne) godta så kan jeg fortelle at en byråkrat fra fiskeridirektoratet som hadde vært med på å skrive havressursloven poengterte at ressursene i havet tilhører fellesskapet IKKE yrkes- og fritidsfiskerne eller deres organisasjoner. Rundt Friluftsfjorden utgjør fellesskapet ca 1,5 mill. mennesker. Friluftsfjorden!
 10. Hvilket parti skal jeg stemme på?

  Fornuftig skrevet. Områder med vern rundt tett befolkede fjorder/ deler av fjorder og for eks tidsbegrenset tid på plasser fisken gyter kan i tillegg til å hjelpe fisken også være med på å bevisstgjøre folk og vise at å innføre vern ikke er noe man tar seg råd til, men noe som er lønnsomt for alle. Friluftsfjorden!
 11. 12 år på stedet hvil?

  Noe nytt har tross alt skjedd opp mot valget. SV vil ha et verneområde ut til Larkollen/Slagentangen pluss Drammensfjorden hvor kun fiske med håndsnøre,stang eller teiner er lov. På facebooksiden til Friluftsfjorden ligger et intervju med Ingar Heum om pilotprosjektet. Venstre i Vestfold vil ha et stort verneområde sør i Friluftsfjorden, og mdg vil ha en markalov for fjorden. Man kan avfeie det med bare småpartier og lite konkret men det er tross alt noen som snakker om fjorden. De store partiene vil ikke mene noe men også de vet at noen vil ha forandring. At de store støtter de store og det bestående er ikke noe nytt. Uansett bare å prøve på nytt for så lenge de ikke vil fortelle hvorfor dagens fordeling av ressursene er ok og rettferdig sier det meg at de har et forklaringsproblem. Da er det lettest å holde munn. Friluftsfjorden!
 12. Sverdfisk I Oslofjord

  Hvor gamle er bildene?
 13. Ørret og abbor på bettet!!

  Fikk endelig sett videoen og nok en gang meget bra. Vi er heldig som har mulighet til å fiske i fine vann ikke langt fra der vi bor, og drikke vannet uten å få problemer.. Mygg og knott er ulempe for oss, men fiskemat. Senere blir det bær og sopp å høste. Fortsatt god sommer og skitt fiske. Friluftsfjorden!
 14. De siste par åra har pelamiden dukket opp i Oslofjorden utpå sommeren, men hittil har jeg ikke registrert noen fangster. Andre som har hørt eller sett noe til den? Friluftsfjorden!
 15. havabbor fiskeplasser

  ,