Jump to content
Fiskersiden

sarepta

Members
 • Posts

  1649
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  42

sarepta last won the day on July 5 2022

sarepta had the most liked content!

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

sarepta's Achievements

Rookie

Rookie (2/14)

 • Dedicated Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Very Popular Rare
 • Reacting Well Rare
 • Posting Machine Rare

Recent Badges

287

Reputation

 1. Vi har sett politikere dykke på det verste stedet i fjorden for å bevise det byråkratene og forskerne har fortalt dem er årsaken til lite fisk i fjorden, for mye nitrogen og avrenning fra landbruket. Når vi nå ser at det er mere fisk skyldes det ikke nedgang hverken i nitrogen eller avrenning. Hva det skyldes vet vel ingen men at mere mat hjelper vet de fleste og så kan man jo håpe at flere har satt tilbake torsk i forhold til tidligere. På stedet d e gjør sine tråltrekk tråles det med åpen reketrål og at de i tillegg til rekene får bl annet torsk er helt klart. Tenk om man kunne få et forbud mot dette pluss nei til lysfiske oggarnfiske. Skyting av mere sel og skarv for å få opp fiskebestandene slik vi ser i Øresund. Det koster svært lite i forhold til hva man får ut i form av sportsfiske. En artsrik og robust fjord klarer seg langt bedre enn dagens. Så får man gjerne gjøre noe med de andre tingene men alle vet at det tar tid.lang tid. Jeg snakker om Friluftsfjorden og ikke hele Oslofjorden.
 2. Noen av de første jeg hadde kontakt med da jeg begynte å skrive om Friluftsfjorden var Nina Jensen og Maren Esmark, begge på marin avd i WWF utdannet marinbiologer og ivrige dykkere. Generalsekretær dengang var Rasmus Hansson. "Nå har du satt igang tanker her. Kan man verne en fjord". Begge damene ble generalsekretårer Nina i WWF, Maren i Naturvernforbundet. Men jeg har ikke hørt noen av dem snakke om vern i fjorden. Rasmus har kanskje nevnt det og mdg stemte for verneområde da SV tok saken opp i 2018. Nå går lederen i naturvernforbundet ut og snakker om vern, nullfiskområder og nei til bunntråling. Det er positivt og gledelig og dagens generalsekretår i WWF har vårt leder for marin avdeling og tar i det minste med politikere ut for å se på elendigheten noen steder innerst i fjorden. At folk ellers i landet får inntrykk av at sånn er hele oslofjorden er synd for det er naturligvis ikke bare for mye nitrogen og avrenning fra landbruket som ødelegger fjorden. Fjorden rundt Horten hvor jeg holder til er ikke på topp men heller ikke mye forskjellig fra 30 år tilbake i tid. De som holder igjen er byråkrater og politikere på Tinget. De er redd for å redde fjorden. Synd at de har bukta og begge endene. Det må vi få gjort noe med og ingen andre enn vi selv kan få det til. Stå opp for fjorden og livet i den og rundt den. Friluftsfjorden!!
 3. Det er økonomisk og økologisk vinning i en helt annen forvaltning og det må vi få fram. Jeg viser til Øresund selv om jeg vet at forholdene der er helt andre enn her. Men ikke så ulik at man ikke kan sammenligne. Nå står fiskeriministeren og sier det samme som den forrige. Tråling er ikke noe problem for fjorden. det er det for mye nitrogen og avrenning fra landbruket som er. Hvermansen tror på det.
 4. Redd for å redde Oslofjorden! Det dukker stadig opp kreative løsninger for Oslofjordens problemer, og likheten for alle er at de tar lang tid å gjennomføre og koster mye. Eneste som er sikkert er at tråling ikke er noe problem noe dagens fiskeriminister har slått fast gang på gang. I likhet med politikere i den avgåtte regjeringen slår han fast at det er to ting som er årsak til problemene. Avrenning fra landbruket og for mye nitrogen i vannet. Basta. Vi som har pekt på bunntråling og lysfiske kan pakke sammen. Vi har ikke peiling. Men vi har ikke tenkt å pakke sammen og vi ser at stadig fler stiller spørsmål ved hvor rett ekspertene har for dette er ikke noe politikerne har funnet på, de bare viderefører det embetsverket pålegger dem å si. Embetsverket vil ikke se store og raske forandringer de vil dra ut prosessene så lenget som mulig. Raske forbedringer kan vise Hvermansen at dagens og gårdagens forvaltning har vært dårlig økonomi og økologi. Et verneområde i norges tettest befolkede område vil være en flott måte å vise flest mulig at vern fungerer. Det kan få folk til å skjerpe seg og bli engasjert på mange måter. Det kan få folk til å spørre seg om hvem som skal eie havet. Eierskapet skal være som i dag det slo Stortinget fast for noen år siden da SV foreslo å dele ressursene mest mulig rettferdig i et verneområd innerst i Oslofjorden. De skal fordeles urettferdig. Basta. At det nå er vanlig folks tur passer nok best i valgkamper og festtaler og da gjør det heller ingenting at man fortsetter å sette seg urealistiske mål for vern i havet. Det er dessverre i ferd med å bli en tradisjon uansett farge på regjeringen. Det er dessverre ikke bare her vi trenger verneområder men mange steder langs kysten.
 5. Jeg har aldri ment at man ikke skal ha yrkesfiske i fjorden men vern bare i de delene der det bor flest mennesker. Jeg satte grensen ved Horten/Moss og ikke fordi jeg bor i Horten. Men etter å ha snakket med Ingar Heum som har skrevet bok om fjorden flyttet vi yttergrensen til Larkollen/ Slagentangen. Andre lurer på hvorfor ikke til Færder men vi selv ikke jobbe for noe som helst. Når jeg nå, for å få spalteplass i VårtOslo måtte sette grensen ved Drøbak snakker vi om noen få yrkesfiskere vs 1,5 mill mennesker. Hvorfor skal de få yrkesfiskerne forfordeles? Det vil hverken de eller de som fortsatt vil ha det sånn snakke om. Både Ingar og jeg snakker om verdien av sportsfiske ikke minst folkehelsedelen, en del man alltid legger vekt på når det gjelder vern på land. Der har vi innfridd målene mens når det gjelder havet ligger vi langt etter men har som mål å verne 30% innen 2030. Da blir mesteparten på steder Hvermansen aldri oppsøker. Her kan de vise Hvermansen hva vern kan føre til og da nytter det ikke å la reketrålere med åpen trål få operere i fjorden og kalle det forskning. Men jeg spør meg stadig hvor er sportsfiskerne? Hvor er NJFF?
 6. For å få innlegget inn måtte jeg begrense meg til fjorden ut til Drøbak selv om jeg alltid har ment grensen for vern burde gå lenger ut. Da jeg i dag så på sjøørretvideoen til Runar Kabbe nevnte man at noen på 70 tallet ville lage norges beste ørretvann i indre Oslofjord, men de klarte det ikke dengang og etter å ha sett den tilnærma totale mangelen på interessen fra sportsfiskere, njff, oslofjordens friluftsråd, miljøorganisasjonene og de politiske partiene minus rødt,mdg og sv har til fjorden skulle det tilsi at man bare pakka sammen. Men er det ikke noen der ute som fortsatt ønsker seg et flott fiskevann og er villig til å bruke en time eller tre på å prøve igjen? Eller er man fornøyd med tingenes tilstand? Jeg ser jo at saker om typiske sportsfisker er blant de mest leste så hvorfor ikke vise at sportsfiskerne finnes i stort antall? Synes ikke unge folk lenger at det er gøy å provosere det bestående? Vil de heller bare jatte med? Ikke stille ubehagelige spørsmål? Godta det man blir fortalt? Jeg på snart 73 gjør det ikke. https://vartoslo.no/oslo-oslofjorden/fisken-i-oslofjorden-er-fisket-sonder-og-sammen/354519
 7. Da er innlegget på plass hos vårtoslo og kan kommenteres. Kanskje noen har lyst å kommentere og ikke minst med utfyllende tekst.
 8. Denne kommer i VårtOslo mens det jeg posta i går ikke gjør det. Det er bare å stjele hvis noen andre kunne tenke seg å poste noe. Kanskje man kjenner noen med tilgang for det er ikke lett å nå fram heller ikke til kjente fjes som skriver i aviser. Så forresten en fra WWF var ute og fortalte om at han og andre dykkere stadig oppdaget sløyd torsk på bunnen. Virket som han la skylden på de som ikke hadde fått med seg reglene for fiske som er oppslått på brygger ol. Jeg synes uansett det er rart at noen fisker for så sløye fisken og kaste den. Noen som har innspill?? Det dukker stadig opp nye kreative forklaringer på at fjorden, og dermed fisken sliter med å klare seg. At det er mange negative ting den utsettes for er helt klart men det finnes jo fisk der. Noen bruker tid og drivstoff på å tråle også innerst i fjorden. Tenk om det er årsaken og ikke for mye nitrogen eller medisinrester? Tenk om det vil hjelpe om fisken og ikke vi fikk spise rekene? Tenk om alt det andre som havner i en åpen trål kunne spises av fisken og ikke som man sier av våre nye landsmenn? Tenk om det en professor ved UiO sa om at tråling er verre enn oljeutslipp stemmer? Eller det lederen for UiO, marin stasjon i Drøbak sa for mange år siden " fjorden er fisket sønder og sammen". Det vi med sikkerhet vet er at den mest ødeleggende fiskemetoden er tråling og aller verst er bunntråling. Så hvorfor drive med det innenfor terskelen i en terskelfjord? Hvorfor la noen få mennesker ødelegge for så mange når havressursloven slår fast at de ville marine ressursene tilhører fellesskapet, deg og meg? Ut til Drøbak teller fellesskapet ca en million mennesker. Hvorfor ikke dele mest mulig likt ved at alle må fiske med håndsnøre eller stang? Samtidig kan man rette på andre ting og hjelpe fjorden ved å lage kunstige rev og kunstig tareskog. Ting vi vet fungerer både for fisk og hummer. Politikerne på Stortinget sier vi skal verne 30% av havområdene våre innen 2030. Hvorfor ikke starte på stedet hvor flest bor, og hvor de selv kan se at vern fungerer. Hittil har jeg måtte se det i USA, på Kuba og Australia og der fungerer det utmerket.
 9. Hvis disse organisasjonene tar kontakt med politikere hvorfor gjør de det i stillhet? Jeg har prøvd å få dem til å komme på banen for å vise at noen mener noe annet om dagens forvaltning men null respons. Man skulle tro at NJFF som skal representere sportsfiskerne ville gjøre noe for alle rundt fjorden, og i det minste for deler av fjorden men de heier på yrkesfiskere og fritidsfiskere. Men heller ikke sportsfiskerne vil gjøre noe og deres "Glimrende ide men den lar seg ikke gjennomføre" har jeg hørt fra dag en som var i 2005. Trodde glimrende ideer lot seg gjennomføre.
 10. Prøvde meg med denne i Avisa Oslo og håper de publiserer den. Tenk deg et flott fiskevann omkranset av norges tettest befolkede område. Utopi? Nei på ingen måte men det krever at man setter fellesskapet, som etter havressursloven, eier de ville ressursene i havet i sentrum. Det er ingen enkel sak. Jeg tenker på Oslofjorden ut til Drøbak. Et område forbeholdt sportsfiske med stang eller håndsnøre, teinefiske etter gjeldende regler. Dette vernet er ikke noe man tar seg råd til, det er med dagens forvaltning man tar seg råd til noe som er økologisk og økonomisk ødeleggende. Det har man skjønt en rekke steder i verden og vi trenger ikke å dra lenger enn til trålfrie Øresund for å se hvor økologisk og økonomisk lønnsomt et vern er. Bare på svensk side genererer det hundrevis av millioner kroner hvert år samtidig som man har masse fisk av svært mange arter. Det er ikke for ingenting at danske trålerer stadig prøver å komme inn der. Ikke bare for å få masse fisk men også for å ødelegge et godt eksempel på hva vern fører til. Det vil ta noen år å få opp fiskebestandene i vårt område, men de vil som i alle områder man ha vernet vokse. Å pålegge sportsfiskerne restriksjoner må til. Man må klare å se framover og tenke på de som kommer etter. Femten år etter at vern i Florida ble innført sa en far " Jeg kan si noe til min sønn som ikke min far kunne si til meg. Nå er det mye mer fisk her enn da jeg vokste opp". Hvorfor ikke tenke nytt og positivt med å restaurere fjorden samtidig som man verner den? Hvorfor kommer ikke politikerne på banen for fellesskapet, det biologisk mangfold, folkehelsen og rettferdig fordeling? Hvor er miljøorganisasjonene, Oslofjordens friluftsråd og sportsfiskernes organisasjon njff?
 11. Etter kollapsen i fiske på Newfoundlandbankene pga overfiske ikke minst med trål lot myndighetene alt for mange få fiske på Østkysten. Da økte kråkebollebestanden voldsomt, beitet ned tareskogen som var tilholdsstedet for krabbe og hummer. En stor inntektskilde ble borte. På med nødbremsen og samtidig forskning på torskens betydning i økosystemet. Man klarte på mindre enn ti år å hjelpe naturen på beina igjen og bekrefte at torsken og naturligvis steinbiten spiller en viktig rolle. Hvor mange milliarder man har tapt her i landet på å mene at naturen går seg til er det ingen som vil vite. Gjort er gjort og spist er spist holder dessverre lenge for de fleste.
 12. Jeg vil ikke leve lenge nok til å oppleve noen forskjell fra dagens forvaltning hvor man har vedtatt at det lille næringsfisket skal prioriteres. En inngrodd kultur til å høste er ok men da må man høste av et overskudd og det har man ikke gjort her og mange andre steder. Jeg har sans for den frittalende Even Moland ved Flødeviken som senest var ute og fortalte oss at grunnen til kråkebolleinvasjonen langs deler av kysten ikke kom av varmere vann pga klimaendringer men overfiske både av steinbit og torsk. Lenge hadde man også enbestandsforvaltning uten å se sammenhengene som er selve naturen. Jeg kommer ikke til å slutte med å skrive om vern og en annen forvaltning i Oslofjorden, og jeg håper flere vil komme til. Slår man fast at det ikke nytter, ja da gir man dagens forvaltning rett.
 13. Tilfeldig innom i dag og når man passerer 6000 " lesere" , selv om mange er gjengangere, ja da får man skrive litt. "Siden din på facebook har fått mange nye likerklikk denne uken" sa facebook i dag, men det er heller ikke ofte jeg er innom den siden ( friluftsfjorden) så det er jo greit at andre er det. Gitt opp? Etter at "En helhetlig plan for Oslofjorden" ble lagt fram er det lite som kan gjøres. Man har valgt å prioritere næringsfisket. At sportsfiske som i Øresund på alle måter er det mest bærekraftige både økologisk og økonomisk gir man F.. i. Her skal det fortsatt forfordeles. Vi kunne fått til noe sammen men noen ytterst få klarer det ikke. Noen tusen sportsfiskere, njff og miljøorganisasjonene kunne fått politikerne til å høre. Nå er det dessverre yrkesfiskerne og deres organisasjoner som fortsatt skal lyttes til.
 14. Ja det er nok sammensatt men når Oslo havfiskeklubb får masse småtorsk i Drøbaksundet selv om de stadig flytter på seg viser det at alt er ikke bare elendig. Der danskene har innført vern har fisken kommet tilbake og i trålfrie Øresund finnes det mye fisk av svært mange slag. Er det for lite mat i fjorden? Jeg tror en av hovedårsaken er nettopp det. Men vi har vedtatt at bestandene skal være små og selv når vi ser at de er alt for små fortsetter vi som før. Jeg har skrevet om vern fra 2005, i fjor kom man med det man kaller vern men som jeg vil kalle en vits.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.