Jump to content
Fiskersiden

sarepta

Members
 • Posts

  1638
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  39

Everything posted by sarepta

 1. Etter kollapsen i fiske på Newfoundlandbankene pga overfiske ikke minst med trål lot myndighetene alt for mange få fiske på Østkysten. Da økte kråkebollebestanden voldsomt, beitet ned tareskogen som var tilholdsstedet for krabbe og hummer. En stor inntektskilde ble borte. På med nødbremsen og samtidig forskning på torskens betydning i økosystemet. Man klarte på mindre enn ti år å hjelpe naturen på beina igjen og bekrefte at torsken og naturligvis steinbiten spiller en viktig rolle. Hvor mange milliarder man har tapt her i landet på å mene at naturen går seg til er det ingen som vil vite. Gjort er gjort og spist er spist holder dessverre lenge for de fleste.
 2. Jeg vil ikke leve lenge nok til å oppleve noen forskjell fra dagens forvaltning hvor man har vedtatt at det lille næringsfisket skal prioriteres. En inngrodd kultur til å høste er ok men da må man høste av et overskudd og det har man ikke gjort her og mange andre steder. Jeg har sans for den frittalende Even Moland ved Flødeviken som senest var ute og fortalte oss at grunnen til kråkebolleinvasjonen langs deler av kysten ikke kom av varmere vann pga klimaendringer men overfiske både av steinbit og torsk. Lenge hadde man også enbestandsforvaltning uten å se sammenhengene som er selve naturen. Jeg kommer ikke til å slutte med å skrive om vern og en annen forvaltning i Oslofjorden, og jeg håper flere vil komme til. Slår man fast at det ikke nytter, ja da gir man dagens forvaltning rett.
 3. Tilfeldig innom i dag og når man passerer 6000 " lesere" , selv om mange er gjengangere, ja da får man skrive litt. "Siden din på facebook har fått mange nye likerklikk denne uken" sa facebook i dag, men det er heller ikke ofte jeg er innom den siden ( friluftsfjorden) så det er jo greit at andre er det. Gitt opp? Etter at "En helhetlig plan for Oslofjorden" ble lagt fram er det lite som kan gjøres. Man har valgt å prioritere næringsfisket. At sportsfiske som i Øresund på alle måter er det mest bærekraftige både økologisk og økonomisk gir man F.. i. Her skal det fortsatt forfordeles. Vi kunne fått til noe sammen men noen ytterst få klarer det ikke. Noen tusen sportsfiskere, njff og miljøorganisasjonene kunne fått politikerne til å høre. Nå er det dessverre yrkesfiskerne og deres organisasjoner som fortsatt skal lyttes til.
 4. Ja det er nok sammensatt men når Oslo havfiskeklubb får masse småtorsk i Drøbaksundet selv om de stadig flytter på seg viser det at alt er ikke bare elendig. Der danskene har innført vern har fisken kommet tilbake og i trålfrie Øresund finnes det mye fisk av svært mange slag. Er det for lite mat i fjorden? Jeg tror en av hovedårsaken er nettopp det. Men vi har vedtatt at bestandene skal være små og selv når vi ser at de er alt for små fortsetter vi som før. Jeg har skrevet om vern fra 2005, i fjor kom man med det man kaller vern men som jeg vil kalle en vits.
 5. Nesten et år siden sist jeg la ut et leserbrev. Det kommer av at alene klarer man ikke å få til stort, men jeg har uansett ikke gitt helt opp og kommer heller ikke til å gjøre det så lenge jeg lever og så lenge vi kun ser kosmetiske tiltak for å få fjorden på fote igjen. Sist uke arrangerte man en konferanse med tittel Make Oslofjorden great again. Jeg vet at alle som dukket opp der var uenig med meg så jeg holdt meg hjemme. Stadig dukker det opp nye teorier om hvorfor fisken forsvinner fra fjorden. Naturligvis er årsaken sammensatt men når alle endelig er enig om tingenes tilstand skulle man tro at løsningen ville bli noe annet enn den torskefredningen man med brask og bram kom med for noen måneder siden. Et vern som lekker som en sil og mer er myntet på å verne noen få yrkesfiskere enn torsk eller annen fisk. Nå sist var det avrenning fra landbruket som kom opp som et stort problem og det er en del av problemet. Forrige gang var det varmere vann på grunn av klimaendringene som har ført til at maten for torskeyngel har blitt borte. Jeg har ingen grunn til å betvile at man med strandnottrekk ser at maten til yngelen er borte og at det påvirker bestandene, men i fredningsområdet ved Tvedestrand merker de ikke problemet i samme grad. Derfra har jeg fått høre at robuste bestander, som man nå har i fredningsområdet, klarer seg bedre enn bestandene rundt området. Det samme kan man se i trålfrie Øresund, steder i Danmark som har vern og i Main USA hvor man i lang tid har vernet både hummer og havabbor. De sier også at klimaendringene ikke påvirker bestandene på samme måte som i områdene rundt. Vernet av hummer som er mye likt det vi etterhvert har innført har de hatt i tiår og alle ser at det er til beste for alle. De produserer 80% av hummeren i USA. Robuste bestander vil vi ikke ha. Vi har bevisst fisket ned bestandene og vi fortsetter med det. Vern i deler av fjorden slik Sosialistisk venstreparti foreslo på Stortinget var det bare Rødt og mdg som stemte for. Kort fortalt kan vernet sammenlignes med det man har i deler av Main. Skal man fiske nærmere land enn tre kilometer er det håndsnøre eller stang som gjelder. Dette grøsser de store partiene av og Venstre som en gang ville forby bunntråling i Oslofjorden er taus. Fiske i fjorden har svært liten økonomisk betydning, men til tross for dette virker det som enkelte mener de slår ring rundt en milliardindustri. Glemt er bærekraft, folkehelse, biologisk mangfold, økologi, økonomi og rettferdig fordeling. Etter mitt første innlegg om vern i 2005 ringte Kjell Aaby meg. Han hadde allerede dengang jobbet mot lysfiske etter brisling i mange år. Hans ønske var og igjen kunne se brislingboller på havet slik han hadde opplevd som ung i Sande. Brislingboller dannes når fisk på matjakt jager brisling mot overflaten så " havet buler" . I tillegg til at fisken får seg en godbit prøver også måker og terner også å få seg en godbit. Dette burde absolutt interessere fugleinteresserte. Når så du sist en brislingbolle på fjorden?
 6. Even Moland sa på en konferanse at man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det blir mer og større fisk i et nullfiskeområde som det i Tvedestrand,, og det er godt dokumentert at slike områder avgir fisk og skalldyr til områdene rundt. Derimot har jeg ikke klart å finne noen som kan vise til dokumentasjon på at det overalt er mest lønnsomt å tråle rekene kontra det å la fisken spise dem. Såvidt jeg har skjønt skal det fortsatt være lov å tråle reker i indre deler av fjorden uten bruk av rist. Det sier alt om " forvaltningen". Jeg tror dessverre at det vil dukke opp nye yrkesfiskere når de gamle legger inn årene. Vi får være optimister for fiskerne i Oslo havfiskeklubb som for lengst har vedtatt å sette all torsk tilbake opplever at det de får mest av ved Drøbak er torsk. Håper flere kan skrive om vern. Hvor effektivt det er og hvor store verdier det er i sportsfisket i et så tett befolket område, der økonomi og økologi går glimrende sammen. Rettferdig fordeling bør heller ikke bare få være flotte ord for festtaler.
 7. Da NRK i en halv time snakket om hvordan man vil få tilbake torsken i våre områder var det mye snakk om vern. Dessverre er ikke fiskeridirektoratet spesielt interessert i vern når det " går ut over yrkesfiskerne" så de og ikke fisken skal skjermes. Mest positivt slik jeg ser det er at marinbiolog og ansvarlig for nullfiskeområdet ved Tvedestrand, Even Moland, nevnte Øresund som et område med mye torsk. Et sted hvor alle nevnte og tenkte problemer av uforklarlige grunner ikke har slått til. Nesten en sak for " Åndenes makt". Men det finnes andre steder i landet som heller ikke har mye fisk og hvor man nå vil ha vern. Jeg mistenker at byråkrater både i departement og direktorat helst ikke vil ha vern noe sted for å slippe å se at det, som overalt rundt i verden, virker. Men noen ganger må de gi etter. Synes også tanken på å flytte fisk fra bra områder til dårlige høres spennende ut. Så får vi se hva man ender opp med i Porsanger. Dessverre finnes det ikke regnskap på hvor mye man taper økonomisk og økologisk på bevisst overfiske, men at man her, kontra Øresund har tapt enormt skulle man tro alle skjønte. https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/februar/vil-gjenoppbygge-fiskebestandene-i-porsangerfjorden?fbclid=IwAR3Pyg35saNDUsov0awu9dWaq0yuhvK8gVes4tmDjjK8Pmd6ftA8MyZe7CE Friluftsfjorden! Nei den er ikke død.
 8. Man er ikke spesielt interessert i å verne hverken torsk eller annen fisk når man så fort man møter motstand hos yrkesfiskerne gir etter. Man ville ha rist på alle reketrålene men ga seg da man ble fortalt at fiskerne ikke kunne overleve uten bifangs. Man har også gått tilbake på å forby alt fiske med bunngarn. Det er naturlig at torsk og annen fisk oppsøker steder hvor det er reker og dermed havner mye fisk som bifangst. Men det er naturligvis bare en del av problemet, men Svenska havsmiljøinstitutet slår fast at grunnen til all fisken i Øresund er trålforbudet der. Der det tråles i dag burde man laget mange kunstige rev for å hjelpe til. Fått opp bestandene, men som Picastor skriver er det en fjord i ubalanse og hvor lett er det få den opp å stå? Det å få tilbake torsken på NewFoundland har tatt tiår. Det er sportsfiskerne som genererer mest penger i store deler av fjorden så hvorfor de godtar å bli tildelt smuler har jeg lurt på i mange,mange år. For våre penger kunne vi faset ut yrkesfiskerne i den mest folkerike delen av fjorden inklusive Drammensfjorden. Friluftsfjorden!
 9. Naturvernforbundet i Horten, som også jeg er med i, er svært bekymret for vannkvaliteten i fjorden. Anført av en pensjonert professor i biologi males et bilde av alger som tar livet av yngelen, så surt vann at alt som har skall er i fare pluss avrenning fra jordbruk og kloakkanlegg med for liten kapasitet pluss alle problemers mor, Klimaforandringer. Jeg kan ikke sjekke om vannet er surere enn før og jeg ser ikke alger. Heller ikke kjøttetende bakterier som han har skrevet om. Han har forresten ikke svart når han har blitt spurt om dokumentasjon. Med ujevne mellomrom har jeg skrevet om vannkvaliteten i Oslofjorden rundt Horten. Ikke noen vitenskapelig test av vannet, men rent visuelt. Selv da varmen var på sitt mest intense var vannkvaliteten forbløffende bra. Ser at man har observert det samme i indre deler av fjorden, og den relativt kalde vinteren får æren. Et av de fineste stedene i kommunen er yttersiden av Løvøya, og et par besøk i det siste har ikke gitt fisk å ta med hjem men mange andre fine opplevelser. Første gang var det lavvann, andre gangen var det høyvann. Selv om man liker høyvann best, må det innrømmes at man får sett mest ved lavvann. For eksempel dannes det da kulper hvor ingenting kommer ut eller inn. Da kan man se at det er mer liv i vannet nå enn for noen år siden. Det er mer småfisk og yngel og ser man etter i tangen er det liv av forskjellig slag også der. Høststormen har tatt med seg mye tang men den som er igjen er fin og røttene er klare til å gi oss nytt tang til våren. Mange har fortalt at blåskjellene har blitt borte langs kysten,og det er godt mulig at de er redusert, men ikke borte. Små blåskjell på noen millimeter klamrer seg til de samme svabergene hvor de " alltid" har vært, og på en strandet flåte var det mange. Hadde den angivelige blåskjelldøden skyldtes surt vann slik noen mener ville ikke ørsmå blåskjell eller snegler kunne stått der med flotte skall. Heller ikke krabber eller Stillehavsøsters ser ut til å lide. De siste er det heldigvis ikke så mange av. Jeg kan naturligvis ikke skrive om fjorden uten å nevne fisken, eller rettere mangelen på den. I en video på avisa vårtoslo forteller en rekefisker om fangsten han har tatt ved Horten. Noe reker og resten er diverse småfisk. Fisk som de fleste med litt fornuft ville satt ut igjen og alle har minstemål å forholde seg til så hvor fisk under minstemål havner kan man lure på. Mange vet hvor produktiv fjorden er og mange har opplevd det. Da blir det ekstra ille å se at noen med myndighetenes aksept får lov til å holde fiskebestandene nede. Miljø og mangfold betyr dessverre ingenting. Det ofres med viten og vilje for å tilfredsstille noen ytterst få personer og ellers opptre som om dette var en øde fjord langt mot nord og ikke en fjord i det tettest befolkede området i landet. Få bort trål,garn,ruser og not fra deler av fjorden. Man kan ikke la være å registrere alle blåsene som indikerer at her står det hummerteiner. Stakkars Kardinal tenker man. Her blir den fristet med det beste den vet, og som oss andre lar den seg friste. Noen av oss kan i verste fall havne bak lås og slå, men for Kardinalen er det bare å håpe på at den ikke er stor nok eller er full av rogn. Hvis ikke er det slutt. Derfor er det fint at vi etterhvert får hummerreservater i alle kommunene rundt fjorden. I Horten skal det ligge på sørsiden av Bastøy. Vi vet hvor effektive slike verneområder er og hvor mye de betyr også for områdene rundt. Det samme gjelder for fisk, men hva har en skarve torsk å stille opp mot en Kardinal hva angår sosial eller økonomisk status. Den er sjanseløs på å få noe sympati, langt mindre et sårt tiltrengt vern. Vil man se og høre den flotte og mystiske ravnen er Jesusbukta stedet.
 10. Selv om man bruker den krokløsningen som er i videoen sitter man igjen med en treblerkrok som fisken biter over. Sikkert lettere å få få løs når man har den fri kontra at den er festet til wobbleren så jeg går ut ifra at det er fordelen. Jeg har montert enkeltkrok på gjennomgående snøre men gjort det på samme måte som han monterer treblerkroken dvs gått rett inn på kroken, ikke via div ringer. Bør nok sette en demper mellom krok og wobbler men skjønner ikke vitsen med ringene. Er jeg helt på jordet? Friluftsfjorden!
 11. Mange vil sette tilbake havabbor for å få opp bestanden men samtidig fisker mange med wobblere påmontert to treblerkroker. Hvor lurt er det når man vil praktisere c&r? Der jeg fisker er det lite eller ingen havabbor . Men med en treblerkrok på wobbleren opplevde jeg at små sjøørret gapte over alle krokene og satt bom fast. Ikke lett å få ut alle krokene selv med inneklemt mothake. Jeg har klippet bort en av krokene men selv med bare to kan de sitte svært godt. Har faktisk begynt å bruke en enkeltkrok og mister ikke mere fisk. Hvis man stort sett skal sette fisken tilbake er det, etter min mening, i ordets rette forstand overkill å fiske med to treblerkroker. Det finnes lakseelver hvor det kun er tillatt med en treblerkrok og det finnes steder hvor det bare er lov å bruke enkelkrok på for eks wobbler og sluk. Noen som mener noe om dette? Friluftsfjorden!
 12. Har du tenkt å spise eventuell fangst bør du tenke deg om før du gjør det. Mye miljøgifter i stedegen fisk (torsk og flyndre) innerst i fjorden. Friluftsfjorden!
 13. sarepta

  Makrell 2018

  Prøv noe med rødt i. Har opplevd å prøve alt i slukboksen men da det kom en med rød flue sa det bare pang.
 14. Havressursloven slår fast at de ville marine ressursene i havet tilhører fellesskapet. Så kan man jo lure hvorfor noen i fellesskapet skal få lov til å ta en så stor andel.
 15. Enig med sistnevnte taler. Grattis.
 16. Fornøyd med leserbrevet men enda mer fornøyd med illustrasjonsfotoet. https://www.tb.no/5-76-840022
 17. Her kan man kommentere hvis man vil https://www.tb.no/5-76-840022
 18. Her kan man kommentere hvis man vil. https://www.tb.no/5-76-840022
 19. Trålforbudet i Øresund er gammelt og kom pga faren for kollisjoner. Svenska havsmiljøinstitutet laget en rapport for EU om hvorfor det er så mye mer fisk i Øresund vs Kattegat,og konklusjonen var enkel, trålforbudet. Vi tror at å tråle reker, yngel og bunndyr er det mest lønnsomme vi kan gjøre, men er det sikkert at det gjelder i Norges tettest befolkede område? I Nordens tettest befolkede område Øresundsregionen er det ikke det. Sportsfisket genererer 500 mill sv kr pr år. 40 båter er aktive. I tillegg kommer den delen Ingar Heum setter fokus på nemlig folkehelsedelen. For min del vil jeg si rettferdig fordeling og det er ikke, slik mange tror, yrkesfiskerne eller deres organisasjoner som eier ressursene i havet. Det gjør i følge havressursloven fellesskapet, deg og meg. Det må gå an å tenke forskjellig om Oslofjorden og Lopphavet. Vi som snakker om Friluftsfjorden snakker om fjorden ut til ca Moss/Horten.
 20. Det er jo veldig positivt at fiskeridirektøren går i spissen. Det gjør det lettere for de som av taktiske grunner har holdt en lav profil å si sin mening. Rekefiskerne i indre deler av Oslofjorden måtte få tråle med åpen reketrål for å få bifangst eller måtte de gi opp. Noen som tror de gir opp hvis de nå pålegges bruk av rist og ikke lov med oppsamlingspose? Hørte at det ble tatt en håkjerring i reketrål utenfor Kragerø. Her fikk rekefiskeren en 14 fots jolle i trålen for noen år siden. Det minste de får er småreker og yngel. Kanskje ikke så lurt med åpen trål?
 21. Ikke mange sportsfiskere som vil ha vern men er fornøyd uansett. Heldigvis er det noen som blir tvunget til å tenke nye tanker. https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0618/Foreslaar-fiskeforbud-i-gyteomraader-og-torskeforbud-i-Oslofjorden
 22. Ikke mye respons blant sportsfiskerne her inne når det gjelder vern i fjorden, men heldigvis er det andre som etter hvert må tenke vern. https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0618/Foreslaar-fiskeforbud-i-gyteomraader-og-torskeforbud-i-Oslofjorden
 23. Forslaget fra SV om vern har ikke uventet skapt debatt og det er nettopp det vi trenger. Alt for mange har bare godtatt at slik fordelingen og forvaltningen er i dag er det optimale. Det er mange som ikke vil se de gode resultatene vern kan gi og det er mange som vil fortsette å forfordele noen få. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-kampen-om-oslofjorden-har-startet-1.14036036 Friluftsfjorden!
 24. Vi har i det minste klart å starte en debatt som aldri før har vært. Sportsfiskere som ypper seg er noe nytt. De skal nøye seg med smulene . Viktigst er det å få fjorden opp å gå. Der har SV kommet med et godt og fornuftig forslag. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-kampen-om-oslofjorden-har-startet-1.14036036
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.