Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elvene i Skibotn-regionen


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Nytt håp for Skibotnelva

 

Onsdag 26. august starter en omfattende aksjon for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra elvene i Skibotn-regionen.

Behandlingsområdet i Skibotnregionen omfatter Skibotnelva, Kitdalselva, Signaldalselva, Balsfjordelva, Elvevollselva, Steinsdalselva, Lyngsdalselva og Kvalvikelva og sidebekkene til disse, så langt som laks, sjøørret og sjørøye kan vandre i elvene.

I tillegg behandles alle mindre elver og bekker innenfor behandlingsområdet hvor det kan være vertsfisk.

 

Link:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/

 

 

Prosjektet skal fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Skibotn ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Gyrobekjempelse Skibotnregionen

 

Link:

https://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/tidligere-forskningsprosjekter/gyrobekjempelse-skibotnregionen

 

 

Rotenonbehandling som tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen.

 
Veterinærinstituttet (VI):
 
Utredning
 
Link:
 
 


I perioden 23. august til og med 2. september i år vil det bli gjennomført rotenonbehandling av vassdrag i Skibotnregionen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 
Tilsvarende behandling vil bli gjennomført i 2016.
 
 
Fylkesmannen i Troms:
 
Aksjon for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris starter i slutten av august
 
 
Link:
 
 
Under denne fanen finner du informasjon om arbeidet med bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen.
 
Fylkesmannen i Troms:

Gyrodactylus salaris - arbeidet med bekjempelse av parasitten i Skibotnregionen

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Arbeidet-med-bekjempelse-av-Gyrodactylus-salaris-i-Skibotnregionen/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Fiskeparasitten Gyrodactylus salaris truer fortsatt laksestammen i Skibotnvassdraget, viser undersøkelser.

 

NRK Troms:

Fortsatt syk laks - må giftbehandle elv for tredje gang

 

Link:

http://www.nrk.no/troms/elv-rotenbehandles-for-tredje-gang-1.11550164

 

 

Sjørøya går en sikker død i møte, når giften rotenon skal bli kvitt en hissig lakseparasitt i Skibotnvassdraget.

Men etterkommerne skal sikre liv for fremtidige generasjoner.

 

NRK Troms:

Denne fisken skal redde fremtida

 

Link:

http://www.nrk.no/troms/denne-fisken-skal-redde-fremtiden-1.11731343

 

 

Onsdag startet arbeidet med å drepe alt liv i vassdrag i Storfjord og i Lyngen med giften rotenon.

 

NRK Troms:

Nå forgifter de elva for å bli kvitt den fryktede lakseparasitten

 

Link:

http://www.nrk.no/troms/na-forgifter-de-elva-for-a-bli-kvitt-den-fryktede-lakseparasitten-1.12518968

 

 

Formidabel innsats fra grunneiere, frivillige og forskere skal redde framtidige generasjoner laksefisk i Skibotn.

 

NRK Troms:

– Dette må gå bra. Vi har ikke noe annet valg

 

Link:

http://www.nrk.no/troms/_-dette-ma-ga-bra.-vi-har-ikke-noe-annet-valg-1.12633053

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Pågående behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris gir behov for stamfisk fra Signaldalselva i Troms for senere reetablering av laks i vassdraget.

Miljødirektoratet har derfor vedtatt å stanse sportsfisket etter laks i elva.

 

Miljødirektoratet:

Stenger fisket i Signaldalselva

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/troms/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/miljodirektoratet-stenger-fisket-etter-laks--i-signaldalselva/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Rotenonbehandlingen  i Skibotn- og Signaldalselva høsten 2015 var tredje forsøk på å utrydde den fryktede parasitten Gyrodactylus salaris fra elvene i Storfjord kommune.

 

Norske Lakseelver:

Alle gode ting er tre?

 

Link:

http://lakseelver.no/news-2016/alle-gode-ting-er-tre

 

 

Den 23. august starter miljømyndighetene andre gangs behandling av Signaldalselva og Skibotnelva i Troms.

 

Norske Lakseelver:

Ny runde mot Gyrodactylus

 

Link:

http://lakseelver.no/news-2016/ny-runde-mot-gyrodactylus

 

Link to comment
Share on other sites

Andre og avsluttende del av behandlingen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen gjennomføres i slutten av august.

 

Fylkesmannen i Troms:

Utrydding av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Arbeidet-med-bekjempelse-av-Gyrodactylus-salaris-i-Skibotnregionen/Utrydding-av-lakseparasitten-Gyrodactylus-salaris-i-Skibotnregionen/

 

 

23. august starter Veterinærinstituttet opp med hovedbehandlingen av vassdrag i Skibotnregionen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Dette er avsluttende behandling av behandlingen som ble startet opp på samme tid i fjor.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Andre gangs rotenonbehandling av Skibotn i Troms

 

Link:

http://www.vetinst.no/nyheter/andre-gangs-rotenonbehandling-av-skibotn-i-troms

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Bestandene av laks, sjøørret og sjørøye skal bygges opp igjen i vassdragene som ble rotenonbehandlet i Skibotnregionen 2015-2016.

 

Fylkesmannen i Troms:

Ekstra kontroll før utplanting av rogn

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ekstra-kontroll-for-utplanting-av-rogn/

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Vassdragene i Skibotnregionen er med stor sannsynlighet kvitt parasitten Gyrodactylus salaris etter kjemisk behandling med rotenon i 2015 og 2016. 

 

Fylkesmannen i Troms:

Vellykka gjennomføring av rotenonbehandlingen

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Lakseparasitt-sannsynligvis-utryddet/

 

 

Behandling for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen har vært gjennomført i flere runder.

Veterinærinstituttet har nå publisert en sluttrapport som oppsummerer 4 års aktivitet med utredning, kartlegging, planlegging og gjennomføring av bekjemingstiltakene mot lakseparastitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/bekjempelse-av-gyrodactylus-salaris-i-skibotnregionen

 

Rapporten "Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016" kan du laste ned her.

 

 

Dette er sluttrapport for bekjempingstiltakene mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen.

Rapporten oppsummerer 4 års aktivitet med utredning, kartlegging, planlegging og gjennomføring av tiltakene.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016

 

Link:

https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2017/tiltak-mot-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris-i-skibotnregionen-2015-2016

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Prøvefiske i Skibotn-vassdragene er utsatt til 2021.

Resultater fra Veterinærinstituttets analyser av bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris og reetableringen kan du lese her.

 

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark:

Siste nytt om gyroprosjektet i Skibotn

 

Link (artikkelen er fra juni 2020):

https://www.statsforvalteren.no/nn/troms-finnmark/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/gyro-skibotn-sistenytt/

 

Link to comment
Share on other sites

Vassdragene i Skibotn kan ikke friskmeldes helt ennå.

Derfor avlyses markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris.

 

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark:

Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/troms-finnmark/nyheter/2021/10/pressemelding-skibotnvassdragene/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.