Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Bli medlem i Norske Lakseelver!


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Bli medlem i Norske Lakseelver

 

Norske Lakseelver er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk.

Bli medlem i dag!

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2015/bli-medlem-i-norske-lakseelver

 

 

Er du opptatt av at villaksens, sjøørretens og sjørøyas interesser skal ivaretas bedre?

Meld deg inn i dag!

 

Norske Lakseelver:

Støttemedlem

 

Link:

https://lakseelver.no/news-2015/stottemedlem

 

 

Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

 

Norske Lakseelver:

Våre medlemselver – lakseelver.no

 

Link (klikk deg inn på elver, fylke og elv):

https://lakseelver.no/nb/map

 

PS:

Norske Lakseelver sine medlemselver er også plottet inn på kartet.

 

 

Norske Lakseelver:

Aktuelt fra Norske Lakseelver og Norske Lakseelver sine medlemselver

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/search

 

 

Hjemmeside til Norske Lakseelver

 

Link:

http://lakseelver.no/

 

 

Norske Lakseelver i sosiale medier

 

Norske Lakseelver på Facebook

Norske Lakseelver på Instagram

Norske Lakseelver på YouTube

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Våre medlemsfordeler er mangfoldige og vil være av interesse både for de største og de minste vassdragene, og både for de som har et åpent fiske og de som ikke har det per i dag. 

 

Norske Lakseelver:

Medlemsfordeler i Norske Lakseelver

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/medlemsfordeler-i-norske-lakseelver

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv. 

Styret i Norske Lakseelver har nå vedtatt at etablering av nettside skal være gratis for alle medlemmene. 

 

Norske Lakseelver:

Lag nettside for elva di

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/nettside-din-elv-i-lakseportalen

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015.
 
Norske Lakseelver har i oppdrag å biståde elvene som trenger hjelp til å fullføre dette arbeidet.
 
Hvis ditt elveeierlag ikke er kommet i mål ennå, fortvil ikke.
 
Da er det bare å ta kontakt med Norske Lakseelver.
 
 
Norske Lakseelver:
Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Forvaltningslagene er etter forskriften pliktig til å ha oversikt over alle rettighetshavere i elva.

Et elektronisk medlemsregister vil gjøre jobben enklere!

 

Norske Lakseelver:

Medlemsregister for forvaltningslagene

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/medlemsregister-forvaltningslagene

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...

Maler som forvaltningslaget kan bruke i driften av laget. 

 

Norske Lakseelver:

Mal og standarder - for bruk i forvaltningslagets drift

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/mal-og-standarder-bruk-i-forvaltningslagets-drift

 

 

Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag.

 

Norske Lakseelver:

Sentrale dokumenter

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2015/sentrale-dokumenter

 

 

En sammenstilling av alle trykksaker fra Norske Lakseelver og eventuelle samarbeidsorganisasjoner.

 

Norske Lakseelver:

Brosjyrer, plakater og infomateriell

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/brosjyrer-plakater-og-infomateriell

 

 

For økt kunnskap og bedre lokal forvaltning har Norske Lakseelver nedfelt ulike fagnettverk.

Her kan våre medlemmer være med!

 

Norske Lakseelver:

Fagnettverk og utvalg i Norske Lakseelver

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/fagnettverk-og-utvalg-i-norske-lakseelver

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende?

Da kan dette være nyttig lesestoff.

En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning.

Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan.

Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.

 

Norske Lakseelveer:

Veileder til bedre handlingsplaner

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2020/veileder-til-bedre-handlingsplaner-1

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.