Jump to content
Fiskersiden

Overvakinga av lakselus på vill laksefisk i 2017 er i gang


Recommended Posts

Havforskningsinstituttet (HI)

 

 

Overvakinga av lakselus på vill laksefisk er i gang

 

Den årlege overvakinga av lakselus er no i startgropa.

Også i år kan interesserte følgje med på korleis mengda lakseluslarvar endrar seg; Havforskingsinstituttet legg ut resultata frå lusemodellen ein gong i veka.

 

Link:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mars/overvakinga_av_lakselus_er_i_gang/nb-no

 

 

Smittepress lakselus

 

Link:

http://www.imr.no/forskningsdata/smittepress_lakselus/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Innsatsen på overvaking av lakselus er i år auka kraftig og er den mest omfattande nokon gong.

Målet er å få endå betre tal på kor stort smittepress utvandrande laksesmolt vert utsett for og dermed kunne gje betre råd til forvaltinga.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Aukar overvakinga av lakselus kraftig

 

Link:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mai/aukar_overvakinga_av_lakselus_kraftig/nb-no

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

De siste ukene har det vært så mye lakselus på villfisken at det sannsynligvis vil medføre dødelighet for både vill laksesmolt og sjøørret i Hordaland, Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal.

Det viser de foreløpige resultatene fra vårens overvåking av lakselus langs kysten.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Mye lakselus på vill laksefisk fra Hardanger til Sunnmøre

 

Link:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/juni/mye_lakselus_fra_hardanger_til_sunnmore/nb-no

 

Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk i mai 2017" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Lakselusmodellen til Havforskningsinstituttet viser kvifor det var mykje lus på vill laksesmolt i Sognefjorden i vår:

I slutten av mai var straumen retta inn fjorden og transporterte dermed  lakseluslarvar innover i fjorden slik at smittepresset auka.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Bevegelsen til vatnet forklarer høge lusenivå i Sognefjorden

 

Link:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/juni/bevegelsen_til_vatnet_forklarer_hoge_luseniva_i_sognefjorden/nb-no

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover.

I forhold til i fjor er det noe mindre lus på utvandrende laks på sørlige deler av Vestlandet.

I Sogn er det observert betydelig mer enn i fjor, mens det i Nord-Norge er jevnt over lite lus også i år.

Overvåkingen viser også at det er mye lus på sjøørret mange steder, spesielt på Vestlandet.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Mye lakselus på vill laksefisk i vest, lite lakselus på vill laksefisk i nord

 

Link:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/september/mye_lakselus_i_vest_lite_i_nord/nb-no

 

Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Generelt høyt smittepress av lakselus langs deler av kysten, førte i fjor til at laksesmolten som svømte ut fjordene på beitevandring i havet trolig ble negativt påvirket av lus.

Spesielt utsatt var smolt på Vestlandet.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Lakselus påvirket laksesmolten – og lusemodellen hjalp forskerne

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/februar/lakselus-pavirket-laksesmolten-og-lusemodellen-hjalp-forskerne

 

Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.