Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver: Sjørøye

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Sjørøye

 

Sjørøya (Salvelinus alpinus) er en viktig sportsfisk i Norge og har stor betydning for friluftsliv og rekreasjon.

Det er registert totalt 107 vassdrag som har, eller har hatt, sjørøye.

Av disse er tre bestander tapt, en truet, to sårbare, sju redusert og 86 lite påvirket, mens åtte har usikker status.

Sjørøya lever sammen med laks og sjøørret i de fleste vassdragene.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2015/sjoroye

 

 

Kongeriket Norges Grunnlov

 

 

Kapittel E: Menneskerettigheter

 

 

§ 112

 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

 

 

#BestandsNivå

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye.

Velg "Din elv" og studer faktasiden for elva du vil vite mer om.

 

Miljødirektoratet:

Lakseregisteret

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Lakseregisteret1/

 

 

Lakseregisteret

 

Link:

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this