Sign in to follow this  
Glalaksen

Ingen tegn til økt motstands­kraft i gyro-elver

Recommended Posts

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

 

 

Av Tor Atle Mo, parasittolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

 

Ingen tegn til økt motstands­kraft i gyro-elver

 

Verken i Driva eller i Drammenselva har tettheten av laksunger økt, henholdsvis 40 og 30 år etter at elvene ble Gyrosmittet.

Det er ingen tegn til økt motstandskraft mot Gyro, og det er heller ikke ønskelig, skriver artikkelforfatteren.

 

Link:

https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/02/ingen-tegn-til-okt-motstandskraft-i-gyro-elver

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gyrodactylus salaris er en av de viktigste årsakene til laksedød i dag.

Parasitten ble innført til Norge i 1970-årene via settefisk fra Sverige.

 

Miljødirektoratet:

Miljøstatus - Lakseparasitten Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av de 50 vassdragene hvor Gyrodactylus salaris har vært funnet, er 32 friskmeldt.

I tillegg er 11 vassdrag (Fusta i Vefsnaregionen, Ranaelva, Raumaregionen og Skibotnregionen) ferdigbehandlet, og de blir overvåket med sikte på friskmelding.

 

Miljødirektoratet:

Friskmeldte vassdrag

 

Link:

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Friskmeldte-vassdrag/

 

 

Vassdragene blir overvåket for å kontrollere at parasitten er fjernet etter gjennomført kjemisk behandling.

Hvis Gyrodactylus salaris ikke blir påvist i løpet av fem år, vil vassdraget normalt bli friskmeldt.

11 vassdrag er for tiden under overvåking.

 

Miljødirektoratet:

Behandlet, men ikke friskmeldt

 

Link:

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Behandlet-men-ikke-friskmeldt/

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veterinærinstituttet seksjon miljø- og smittetiltak, er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.  

 

Veterinærinstituttet (VI):

Tiltak mot Gyrodactylus salaris og andre fremmede arter 

 

Link:

https://www.vetinst.no/dyr/villfisk/tiltak-mot-gyrodactylus-salaris-og-andre-fremmede-arter

 

 

Gyrodactylus salaris tilhører en dyregruppe med akvatiske parasitter som på norsk kalles haptormark. 

Gyrodactylus salaris infiserer laks (Salmo salar) og lever på kropp og finner, særlig bryst- og ryggfinne.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/gyrodactylus-salaris

 

 

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

 

Link:

https://www.vetinst.no/overvaking/gyrodactylus-salaris-overvåkningsprogram

 

 

Friskmeldingsprogrammet danne grunnlag for friskmelding av vassdrag etter at behandling for å utrydde parasitten er gjennomført.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.vetinst.no/overvaking/gyrodactylus-salaris-friskmelding-laksefisk

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de mest alvorlige sykdommene som har rammet norske laksebestander.

Alle må bidra for å hindre spredning.

 

Mattilsynet:

Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks.

Nå har en rekke suksessfulle utryddelsesaksjoner ført til at trusselen er betydelig redusert. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Utryddelsesaksjoner har redusert trusselen fra gyro

 

Link:

https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4581/Utryddelsesaksjoner-har-redusert-trusselen-fra-gyro

 

 

Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks.

Nå har en rekke utryddelsesaksjoner gitt full uttelling, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nedgradert trusselen.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Fra katastrofe til suksess

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4580/Fra-katastrofe-til-suksess

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av 

 

Roar Sandodden, Asle Moen, Espen Holthe og Helge Bardal

Veterinærinstituttet (VI) - seksjon for miljø og smittetiltak

 

En av de største truslene mot norsk villaks er i ferd med å bli eliminert

 

Link:

https://forskersonen.no/fisk-fiskesykdommer-kronikk/en-av-de-storste-truslene-mot-norsk-villaks-er-i-ferd-med-a-bli-eliminert/1363947

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this