Sign in to follow this  
Glalaksen

Miljødirektoratet: Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

 

Offisiell fangststatistikk over fiske etter anadrom laksefisk i sjø og elv starter i 1876.

Kvaliteten på fangststatistikken varierer både over tid, mellom og i vassdrag og sjøområder og for ulike typer fiske. Feil i statistikken er i stor grad knyttet til underrapportering av fangst både i elv og sjø.

Det er gjort flere grep for å bedre kvaliteten på statistikken, gjennom å innføre større detaljeringsgrad og tiltak med sikte på å øke rapporteringsandelen.

Laksen har alltid vært en viktig ressurs og det ble behov for å regulere uttaket etter hvert som flere aktører og nye og mer effektive fiskemetoder ble tatt i bruk.

Det er et stort mangfold av reguleringer og nøyaktig hvordan de ulike reguleringene kan ha påvirket kvaliteten til fangststatistikken er vanskelig å vurdere.

En utfordring framover er å bedre rapporteringen fra småelver og å få etablert et rapporteringssystem for fiske etter anadrom laksefisk med stang og håndsnøre i sjø.

 

Link (artikkelen og rapporten er fra januar 2018):

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Fangstrapportering-fra-fiske-etter-laks-sjoorret-og-sjoroye/

 

Rapporten "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye - Historisk gjennomgang" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miljødirektoratet lanserer en nettbasert løsning for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye tatt med stang eller håndsnøre i sjøen.

 

Miljødirektoratet:

Nå kan du melde inn din sjøfangst av sjøørret

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juli-2019/na-kan-du-melde-inn-din-sjofangst-av-sjoorret/

 

 

Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks.

 

Miljødirektoratet:

Stangfiske i sjø

 

Link:

https://stangfiskesjo.miljodirektoratet.no/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this