Jump to content
Fiskersiden

Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Av

 

Morten Heide Feiring - advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA

 

 

Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning

 

Link:

https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks

 

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18. mars 2005, godkjent i statsråd samme dag.

 

Regjeringen Bondevik / Fiskeri- og kystdepartementet:

Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) - Om lov om akvakultur (akvakulturloven)

 

Link (artikkelen er fra mars 2005):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-61-2004-2005-/id398345/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

 

Link (artikkelen er fra mars 2015):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Posted (edited)

Les også:

 

"Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?"

og

"Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks"

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.