Jump to content
Fiskersiden

Sjølaksefisket med kilenot og krokgarn er rigget for underrapportering av fangst og skatteunndragelser


Recommended Posts

Sjølaksefiske med kilenot og krokgarn

 

 

I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" fra 2017 kan vi lese (sitat):

 

"I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget."

"Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse."

"Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt."

"Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst."

 

NB:

Sjølaksefisket med kilenot og krokgarn er rigget for underrapportering av fangst (mørketall) og skatteunndragelser (svart omsetning).

- Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og krokgarnfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys?

- Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og krokgarnfisker?

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • Glalaksen changed the title to Sjølaksefisket med kilenot og krokgarn er rigget for underrapportering av fangst og skatteunndragelser
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.