Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Ap og Sp avgjør villaksens skjebne


Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Ap og Sp avgjør villaksens skjebne

 

Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker.

Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander.

FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene.

Det må ikke få flertall.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2021/05/ap-og-sp-avgjor-villaksens-skjebne

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Les også:

 

Miljødirektoratet:

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76047-miljødirektoratet-regulering-av-fiske-etter-laks-sjøørret-og-sjørøye-fra-2021/

 

 

Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2021

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77518-regjeringa-solberg-stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-i-2021/

 

 

Miljødirektoratet:

Nye bestemmelser om laksefiske i Finnmark vedtatt

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77492-miljødirektoratet-høring-forslag-om-å-ikke-åpne-for-fiske-etter-anadrome-laksefisk-med-faststående-redskap-i-sjø-i-enkelte-kommuner-i-finnmark/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Sjølaksefiske med kilenot og krokgarn

 

 

I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" fra 2017 kan vi lese (sitat):

 

"I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget."

"Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse."

"Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt."

"Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst."

 

NB:

 

Sjølaksefisket med kilenot og krokgarn er rigget for underrapportering av fangst (mørketall) og skatteunndragelser (svart omsetning).

 

- Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og krokgarnfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys?

- Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og krokgarnfisker?

 

Link to post
Share on other sites

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Gisle Meininger Saudland, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen.

Forslag fra (FrP).

 

Stortinget:

Dokument 8 - Representantforslag om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021

 

Link:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83894

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
Den 11.5.2021 at 18.50, Glalaksen skrev:

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Gisle Meininger Saudland, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen.

Forslag fra (FrP).

 

Stortinget:

Dokument 8 - Representantforslag om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021

 

Link:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83894

 

 

 

Innstilling avgitt.

 

Stortinget:

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar og Bengt Rune Strifeldt om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021 (Midlertidig).

 

Link:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-430s/

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.