Jump to content
Fiskersiden

Sjøfiske med kilenot og krokgarn - Laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks - Fangststatistikk 2021


 Share

Recommended Posts

Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

 

Sjøfiske med kilenot og krokgarn - Laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks - Fangststatistikk 2021

 

 

72 tonn pukkellaks fanga

 

Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021.

Det er nær sju gonger meir enn i 2019.

 

Link:

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/fiske-og-fangst/statistikk/sjofiske-etter-laks-og-sjoaure/artikler/72-tonn-pukkellaks-fanga

 

 

Tabeller

 

27,2 % nedgang i fangstmengd frå 2020 til 2021.

 

Link:

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/fiske-og-fangst/statistikk/sjofiske-etter-laks-og-sjoaure

 

Link to comment
Share on other sites

I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" kan vi lese (sitat):

 

"I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget."

"Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse."

"Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt."

"Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst."

 

Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og krokgarnfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys?

 

Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og krokgarnfisker?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

– Vi forventet noe lavere fangst etter skjerpede reguleringer i fjor, men tidenes dårligste lakseår bekymrer oss, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

 

Miljødirektoratet:

Tidenes dårligste laksefiske i fjor

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/januar-2022/tidenes-darligste-laksefiskei-fjor/

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Fjorårets fangst av laks i elvene var det laveste noensinne.

Dette er tiden for full innsats mot truslene fra oppdrett og vannkraft, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

 

Norske Lakseelver:

Villaksen sliter – truslene må fjernes

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2022/02/villaksen-sliter-truslene-ma-fjernes

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.