Jump to content
Fiskersiden

Kampen om vanndråpene


Recommended Posts

NRK

 

 

Kampen om vanndråpene

 

Nå tas store valg som vil merkes i mange tiår.

Skal det bli strengere regler for norsk vannkraft?

Så langt har det vært fritt fram for mange selskap som lager strøm i en rekke elver og fosser.

En unik gjennomgang fra NRK viser hva som står på spill.

 

Link:

https://www.nrk.no/klima/xl/slik-truer-vannkraft-laksen-1.15830153

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Staten har ansvaret for fiskedøden ved Fosstveit kraftverk, sier jusprofessor.

I 14 år har kraftverket i Agder kvernet opp utrydningstruet fisk.

Det kan stanses på dagen, sier han.

 

NRK:

– Staten brøt loven. Har plikt til å stanse fiskedød i kraftverket

 

Link:

https://www.nrk.no/klima/_-staten-ga-ulovlig-konsesjonsfritak.-har-plikt-til-a-stanse-fiskedoden-1.16009272

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

På 1950-talet blei Aura demd opp til kraftproduksjon.

Sidan den gang har store delar av elva vore tørrlagt. Men i år viser ho eit glimt av sin gamle styrke.

 

NRK Møre og Romsdal:

Elva er tilbake for fyrste gong på 12 år

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/elva-aura-er-tilbake-for-fullt-i-eikesdal-pa-grunn-av-overlop-pa-aursjoen-1.16064172

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 weeks later...

Surna er ei populær lakseelv, men dei siste dagane har store mengder slam og gjørme dukka opp på elvebotnen.

 

NRK Møre og Romsdal:

Slår alarm om gjørmefylt elv: – Ser ikkje eit livsteikn av verken fugl eller fisk

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/store-mengder-slam-og-gjorme-i-lakseelva-surna-etter-at-statkraft-regulerte-vasstanden-1.16122822

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Du vil truleg aldri sjå verdas største laks i elva Eira igjen.

Forskarar peikar på menneskeskapte endringar som hovudårsaka.

 

NRK Møre og Romsdal:

I denne elva har laksen krympa

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/ny-forsking-fra-nina-viser-at-laksen-i-elva-eira-har-krympa-pa-grunn-av-vasskraft-1.16157224

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 weeks later...

Fisk som hakkes opp i turbiner.

Fisk som kveles i elver uten vann.

Nå slår Mattilsynet fast at lidelsen norsk vannkraft påfører fisken kan være ulovlig.

 

NRK:

– Ingen tvil om at fisken lider. Kan være lovbrudd, sier Mattilsynet

 

Link:

https://www.nrk.no/klima/fisk-som-lider-i-vannkraften-kan-vaere-lovbrudd_-sier-mattilsynet-1.16150328

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

I det regulerte Auravassdraget blir det svært tørr elv i periodar, noko som fører til at fisk døyr.

Halvor Meringdal viser ungane korleis det er, med eit ønske om at meir vatn får renne gjennom heimbygda.

 

NRK Møre og Romsdal:

Video: Halvor finn daud fisk i elva: – Det er for lite vatn

 

Link:

https://www.nrk.no/video/halvor-finn-daud-fisk-i-elva--det-er-for-lite-vatn_41cd0478-9d70-4011-992e-f10854d88500

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Til tider er vannstanden i elva Skjoma i Narvik så lav at laksen fryser i hjel.

Men Statkraft har nektet å slippe ut mer vann i vassdraget.

Nå griper NVE inn.

 

NRK Nordland:

NVE vil redde villaksen som fryser fast i elva – Statkraft protesterer

 

Link:

https://www.nrk.no/nordland/skjoma_-statkraft-vil-lage-mest-mulig-strom-_-na-anbefaler-nve-at-de-slipper-ut-mer-vann-1.16328048

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

EU skjerper kravene til vannkraft som vil kalle seg grønn.

Det blir dyrt.

Skagerak Energi tror det vil koste 60 millioner kroner å redde fisken i bare én av elvene sine.

 

NRK:

Kraftselskap må bruke millioner for å få grønnstempel

 

Link:

https://www.nrk.no/klima/kraftselskap-som-vil-kalle-seg-gronn-ma-bruke-millioner-for-a-redde-fisk-i-elvene-1.16330174

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Grunneigarane langs elva Surna trugar med å melde Statkraft til politiet etter ein massiv slamtabbe.

Eitt år har gått sidan lakseelva vart fylt med slam.

No vil dei ha pengar og svar.

 

NRK Møre og Romsdal:

Trugar med å politimelde Statkraft for å ha drukna elv i slam

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/statkraft-slapp-ut-slam-i-den-nasjonale-lakseelva-surna-_-kommune-og-elveeigarlaget-ha-erstatning-1.16564532

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

For eit drygt år sidan blei store mengder slam sloppe ut i ei nasjonal lakseelv på Nordmøre.

Fleire medlemmar i Energi- og miljøkomiteen ber no Statkraft om å rydde opp.

 

NRK Møre og Romsdal:

Stortingspolitikarar reagerer på slamutslepp: – Ein miljøskandale

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/stortingspolitikarar-reagerer-pa-slamutslepp-1.16580198

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Østfold Energi vedgår at det var menneskeleg svikt som førte til at Lærdalselvi blei nedtappa.

Politiet vurderer å starte etterforsking.

 

NRK Vestland:

Energiselskap vedgår svikt etter yngeldød i kjent lakseelv

 

Link:

https://www.nrk.no/vestland/energiselskap-vedgar-svikt-etter-yngeldod-i-kjent-lakseelv-1.16666214

 

 

Død fiskeyngel ligger strødd etter at Lærdalselva ble tørrlagt - menneskelig svikt er årsaken, innrømmer kraftselskapet.

 

Vestlandsrevyen:

Lærdalselva gikk nesten tørrlagt

 

Link:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/202312/DKHO99120523/avspiller#t=18s

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Ei uavhengig forskargruppe skal kartlegge konsekvensane av at vasstilførselen i Lærdalselvi blei strupa onsdag førre veke.

 

NRK Vestland:

Skal kartlegge konsekvensar av kraftverks-feil i Lærdalselvi

 

Link:

https://www.nrk.no/vestland/skal-kartlegge-konsekvensar-av-kraftverks-feil-i-laerdalselvi-1.16670293

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har meldt Statkraft Energi AS for brot på forureiningslova etter det store slamutsleppet i Surna.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Statsforvaltaren har meldt Statkraft for forureining

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/statsforvaltaren-har-meldt-statkraft-for-forureining/

 

"Melding til politiet om brot på forureiningslova" kan du lese her.

 

 

I 2022 slapp Statkraft ut store mengder slam i den nasjonale lakseelva Surna.

No har Statsforvaltaren sendt inn politimelding etter hendinga.

 

NRK Møre og Romsdal:

Statsforvaltaren politimelder Statkraft etter slamutslepp

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/statsforvaltaren-i-more-og-romsdal-politimelder-statkraft-etter-slamutslepp-i-surna-1.16770605

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ei stor opprydding ventar etter at Statkraft slapp ut enorme mengder slam i lakseelva Surna på Nordmøre.

No vel kommunen og elveeigarlaget å melde dei til politiet for utsleppet.

 

NRK Møre og Romsdal:

Melder Statkraft til politiet etter slamutslepp i nasjonal lakseelv

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/surnadal-kommune-og-surna-elveeigarlag-politimelder-statkraft-etter-slamutslepp-i-lakseelva-surna-1.16782215

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima og Reddvillaksen og anmelder Statkraft for brudd på Vannressursloven og straffeloven i forbindelse med slamutslippet til det nasjonale laksevasdraget Surna i Møre og Romsdal i 2022.

 

Fem organisasjoner anmelder Statkraft

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2024/03/fem-organisasjoner-anmelder-statkraft

 

Felles "Anmeldelse av Statkraft for utslipp av slam" fra Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima og Reddvillaksen kan du lese her.

 

 

Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima og Reddvillaksen melder Statkraft til politiet for brot på Vassressurslova og straffelova i samband med slamutsleppet til det nasjonale laksevassdraget Surna i 2022.

 

NRK Møre og Romsdal:

Fem organisasjonar melder Statkraft til politiet

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/fem-organisasjonar-melder-statkraft-til-politiet-1.16789968

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.