Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver og NJFF: Video - Fakta om lakseelva V - Rødlista og lokal forvaltning


 Share

Recommended Posts

Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

 

 

Fakta om lakseelva V - Alt du må vite om laksen

 

 

Video - Rødlista og lokal forvaltning

 

Villaksen er på Rødlista.

Da er det ekstra viktig med en god forvaltning.

Her er en liten video som forklarer oppgavene.

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2022/09/hvordan-forvalte-en-laks-pa-rodlista

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

Kvalitetsnormen fastsetter grenseverdier for kvaliteten til villaksbestander basert på bestandenes reproduksjon, høstingspotensial og genetiske integritet, jf. vedlegg I, II og III.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Resultater fra den årlige gytebestandsovervåkingen publiseres i en elektronisk kartløsning.

Velg fylke og elv i nedtrekksmenyen, eller klikk på kartet for å se antallet laks og ørret som er registrert for din elv.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret

 

Link:

https://bestand.nina.no/#/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.