Jump to content
Fiskersiden

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett


Recommended Posts

Havforskningsinstituttet (HI)

 

 

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

 

I årets risikorapport har vi fortsatt arbeidet med å sammenstille bidraget fra dyrevelferd og de antatt viktigste miljøpåvirkningene fra norsk fiskeoppdrett til risiko for redusert bærekraft i de tretten produksjonsområdene.

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2024-4

 

Opptak av lanseringen av "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024" kan du se her.

 

 

OBS:

 

Havforskningsinstituttet (HI) er en etat underlagt oppdrettsmafiareiret Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Link to comment
Share on other sites

Mykje lus på villaksen samstundes som spesielt sjøaure er hardt angripen av parasitten, gjer at lakselus framleis vert vurdert som ein stor risiko langs store delar av kysten vår.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Lakselus er framleis eit hinder for berekraft

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2024/februar/lakselus-er-framleis-eit-hinder-for-berekraft

 

 

Les også:

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/

 

 

Les også:

 

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79338-nasjonale-laksevassdrag-og-nasjonale-laksefjorder/

 

 

Les også:

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Trusselvurdering for sjøørret - Threats to sea trout in Norway

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/81340-vitenskapelig-råd-for-lakseforvaltning-trusselvurdering-for-sjøørret-threats-to-sea-trout-in-norway/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Likevel er det framleis høg risiko for at det oppstår meir genetisk påverknad på villaksen i fem av produksjonsområda.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Noko lågare risiko for rømt fisk i elvane

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2024/februar/noko-lagare-risiko-for-romt-fisk-i-elvane

 

 

Les også:

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2023

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/81638-genetisk-påvirkning-av-rømt-oppdrettslaks-på-ville-laksebestander-–-oppdatert-status-2023/

 

 

Les også:

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/

 

 

Les også:

 

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79338-nasjonale-laksevassdrag-og-nasjonale-laksefjorder/

,

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det er ein auke på 7 millionar frå året før.

Truleg døydde rundt 3 millionar fisk som følge av angrep frå perlesnormanet, i tillegg vart mange slakta som avbøtande tiltak av omsyn til dyrevelferd.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - 65 millionar oppdrettsfisk døydde i norske oppdrettsanlegg i fjor

 

Link:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2024/februar/65-millionar-oppdrettsfisk-doydde

 

 

Les også:

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/

 

 

Les også:

 

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79338-nasjonale-laksevassdrag-og-nasjonale-laksefjorder/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.