Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/22/19 in all areas

  1. 1 point
    Har hatt litt ymse karr, per nå er det ingen i drift hos meg. Men har hatt 105-160-180-750-1300 liter. Abbor med litt størrelse har gått i de to største. Har hatt abbor i tusenbrødrestørrelse og opp til kiloen. Har dessverre lite bilder av dette, men her er en rundt 400g og noen edelkreps. Angående lovlighet av levende agnfisk, så er feks svenskene ikke helt enig med seg selv der. Diskusjonen blusser jevnlig opp på Fiskesnack om hvorvidt lovtektsen skal tolkes den ene eller andre veien. Så vidt jeg har skjønt har de ikke rettspraksis på det, ergo evig diskusjon til det måtte skje. For min del er det nok offerlam-vinklingen som skaper det moralske problemet. Litt som å skulle sette ut levende reveåte, feks naboens katt. Det blir bare feil i mitt hode.
  2. 1 point
    Det spørs hvor du bor og hva slags fisk som finnes der. Loff fungerer til karpefisk, ørekyte og stingsild i ferskvann, i saltvann ville jeg gått for blåskjell eller reker.
  3. 1 point
    Brukte sånne på ørekyte og da var det loff det gikk i.