Jump to content
Fiskersiden

TT

Members
 • Posts

  1736
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  179

Everything posted by TT

 1. Kjipt! Men det finnes som nevnt markdrag med ganske små skjeer, som kan fiskes med lettere utstyr. Så jeg ville ikke avskrevet det helt. Særlig om du skulle rote deg borti et røyevann, er det lite som slår markdrag.
 2. En egen dorgemotor kan vel i prinsippet bety noe for sikkerheten også? For oss som stort sett holder oss i rom sjø der det «kryr» av andre båter, betyr dette lite. Dessuten bør jo moderne, godt vedlikeholdte påhengere, være rimelig driftssikre. Men skulle motoren likevel svikte, vil jo en ekstra motor kunne bringe deg i havn eller i det minste hindre deg i å drive på skjær til hjelpen kommer.
 3. Det siste der kan jeg driste meg til å svare på. Og det er så enkelt at det kommer an på båt og motor. Har du en relativt lett båt med en stor, kraftig motor, kan nok 1 knop bli vanskelig. Enkelte motorer kan kjøres i «trolling mode», som vel senker turtallet. Dessuten finnes det vel egne trollingpropeller, som også tillater lav fart. Drivanker vil også senke farten. Men har du en egen liten dorgemotor på en større båt, bør du kunne kjøre ganske sakte. Den hondamotoren din har jo rimelig liten propell.
 4. Disse kan sikkert brukes til å dorge med store markdrag, men jeg vil si det blir veldig «overkill» for små wobblere. En 5 cm Rappala klarer vel knapt å strekke ut 0,45 mono.
 5. En stang som både passer godt for små, lette wobblere og store markdrag, finnes ikke, så da må det bli kompromisser. Skal du bruke «standard» markdrag, så er jo det som å taue på en liten ubåt, og det setter betingelser for stanga. En for spinkel stang vil ligge som et slips bak båten. Jeg vil si kastevekt 30 gram er minimum for dette, men det kommer jo litt an på stanga. 30 gram synes jeg imidlertid blir for kraftig for la oss si 5 cm Rappala, der man vil ha en følsom tupp som tydelig viser at wobbleren «går» riktig. Her vil jeg si opp til ca 15 gram er bedre. Det finnes markdrag med mindre skjeer, som egner seg for lettere stenger. Så skal du ha én stang må du gjøre et valg. Enten gå for en kraftigere som kan dra vanlige markdrag, men som blir litt stiv for små wobblere, eller en lettere stang, men da holde deg til de minste markdragene.
 6. TT

  Årungen, Ås

  Skjønner, null stress! Det har jo vært ymse med Årungen opp igjennom årene, med fiskedød og utfisking av stor gjedde, så derav spørsmålet. Selv har jeg ikke fisket i Årungen utover noen forsøk på isen for over 30 år siden.
 7. TT

  Årungen, Ås

  Hva mener du egentlig med «skjer i Årungen»? Er det noe spesielt på gang der?
 8. Noe av poenget med Andersduppen er jo nettopp at sena løper fritt slik at marken synker sakte ned mot bunn. Det gir muligheter for aktive fiske gjennom hele vannsøylen, ved at man kan sveive marken sakte og gjerne litt rykkvis opp, for så å la den synke ned igjen. Og slik kan det gjenta seg. Skal man bare fiske statisk en meter under duppen, er andre dupper bedre. Men vil man bruke Andersduppen til dette, må man ha en duppstopper på sena.
 9. Grunnen til tvil rundt dette er fordi Elite FS så vidt jeg har forstått, vel kommuniserer med Wifi også, men hva som ligger i det, vet jeg ikke. Uansett fant jeg en billig kabel på nett, så det blir hypotetisk.
 10. Denne filmen er jo laget til meg! Jeg har akkurat installert en skjerm til i båten, koblet den sammen med den eksisterende via MNEA og ethernet (type "gul" kabel. Er dog litt usikker på om den er strengt nødvendig ... ) og er i ferd med å koble en point-1 til systemet (må bare bore et hull til kabelen først).
 11. All ferdsel på vann uten bruk av motor er i utgangspunktet tillatt. Unntak må angis eksplisitt. Som f.eks. i denne bestemmelsen hentet fra verneforskriften til Nordre Øyeren: I områdene Svelle, Snekkervika og Monsrudvika med området sør for Rossholmen, angitt som sone 1 på ferdselskartet, er det i periodene fra og med 15. mars til og med 15. mai og fra og med 15. august til og med 15. november forbud mot all ferdsel på land, inkludert ferdsel på tørrlagte mudderbankområder, og all ferdsel på sjø, herunder bruk av motorbåt, kano, kajakk, surfebrett, seilbrett, kite og lignende.
 12. Her er verneforskriften: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1981-10-02-4744?q=akersvannet Det står at camping er forbudt, men selve vernet går ikke veldig langt opp på land, så mulig det finnes områder utenfor. Når det gjelder ferdsel med båt eller packraft mv. så er jo det i utgangspunktet en del av allemannsretten. Grunneier kan i utgangspunktet ikke begrense denne, se vannressursloven § 16 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82 Båtbruk kan begrenses i verneforskrift, men det fremgår ikke tydelig av verneforskriften at det ikke er tillatt å bruke båt på Akersvannet. Det står dog: Bestemmelsene i punktene IV er ikke til hinder for: 3. bruk av eksisterende fiskerett og båtrett i samme utstrekning som tidligere, Jeg mener imidlertid at dersom genere ferdsel med båt skulle vært forbudt, måtte det fremgå tydelig av forskriften slik det bla står at camping ikke er tillatt. Fiskeretten er privat, og grunneier har stor frihet mht hvordan denne forvaltes. Det jeg ikke kan si med sikkerhet er om grunneier kan bestemme at det kan fiskes fra båt, men bare fra de båtene jeg leier ut.
 13. Søk opp Akersvannet på Inatur. Det står det om båtleie mv. Telting ved vannet tror jeg er forbudt, da det er et naturreservat. Det står at det er forbudt å bruke egen båt. Jeg er litt usikker på om den regelen er innafor, men har ikke forsket nærmere på det.
 14. Da er vi på bølgelengde! Jeg bruker også stort sett fortom som er en god del lenger enn stanga. Den stanga jeg bruker til bombarda nå, er for øvrig 10,6 fot. Jeg har flere 13’ fotere, men det synes jeg rett og slett blir for langt til det meste annet enn mark. Mister feelingen litt, lissom. Testa en 13 fot Lawson med bombarda senest nå i vår, men ble ikke overbevist.
 15. Trivelig som alltid! Og som vanlig sånn passe folkelig profil, slik at det faktisk inspirerer til å komme seg ut på «vanlige» fisketurer. Et spørsmål og en nerdekommentar; - Bruker du bare om lag 1,5 meter snøre etter bombardaen, eller så jeg feil? - Jeg tror det var Glitre Nett som rappa sluken din, ikke Elvia
 16. 0,19 multi på en 1000 snelle synes jeg høres ganske traurig ut. Det vil nok gi vesentlig kortere kast enn med noe mer passende. Jeg bruker 0,10 på 1000 og 0,12/13 på 2500. 0,20 har jeg på en 4000 snelle jeg en sjelden gang bruker for å kaste sluk eller wobbler etter laks. Og da med 0,45 mono fortom.
 17. Syklet opp til Østernvann i dag i noe som skulle ligne på trim. I den grad det er av interesse, så er det i alle fall isfritt. Østernvann er for øvrig et vann som jeg i ca 35 år har tenkt at jeg skulle teste litt etter stor abbor, men det lar vente på seg …
 18. Så fint du fant en slags oppskrift! Da er det bare å laste opp bilder av svære fisker, så er du i gang igjen
 19. Både på PC og mob (jeg har iPhone) kan nettleseren oppdateres ved å trykke på symbolet med en sirkulær pil ved siden av adressefeltet.
 20. Prøv å oppdatere i nettleseren, dvs trykke «refresh» eller hva det nå heter. (Symbolet med rund pil). Det pleier å funke for meg når neste side ikke lastes inn.
 21. Grattis med fangst! Jeg har opphav fra det området du fisket i, og deler faktisk navn med et vann ca en mil nord for det vannet du fisket i. Der liker jeg å tro at det svømmer noen enorme ørreter …
 22. Så vidt jeg kan forstå avgrenses forbudet mot torskefiske av grunnlinja, så du må utenfor den. Ut ifra kartet på Fiskeridirektoratet kan det se ut til at den går fra den ytterste holmen ved Rauer og litt utenfor Svenner. Se her: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Vern-av-kysttorsk-i-soer
 23. Kanskje @Stonebridgekan si noe mer om vekt, lengde og hvor den er fanget?
 24. Jeg tenkte også laks da jeg så det bildet, men analysen stoppet litt opp nettopp ved kjevebenet som @piscator også peker på. Snutepartiet synes jeg imidlertid peker i retning av laks. Oppdrettslaks har vel litt mer "ørretpreg" enn villaks, og det er således enkelte trekk ved denne fisken som trekker i retning av oppdrett. Feks form og prikker. Oppdrettslaksen har gjerne forkortet gjellelokk, men det er ikke mulig å se på denne. Frynsete finner er jo et klart trekk ved oppdrettslaksen, men når sporden på denne er så feilfri som det ser ut til, synes jeg ikke ryggfinnen i seg selv kan brukes som noen "fasit". Vekt, lengde og hvor den er fanget kan jo også gi noen hint. Ev. avvik fra "normalen" i vassdraget den ev. er fanget i, kan jo også gi informasjon. Fisken i samme vassdrag har jo gjerne noen fellestrekk.
 25. Jeg kjenner meg igjen i det. Vi disponerer hytte på den svenske vestkysten og det meste annet enn sjøørret og makrell er ganske dødfødt. Men @eriks gryende skate-interesse fikk meg til å lure på om ikke de burde kunne finnes også der.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.