Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4357
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Posts posted by Glalaksen

 1. Homla

   

   

  Elva med lys fremtid

   

  Homla er ei tidligere smålakselv i Malvik kommune, som nå også har en del mellomlaks og storlaks.

  De nedre deler er sentrumsnær og lett tilgjengelig, og eies hovedsaklig av kommunen.

  De øvre deler er i en trang dal i et område med frivillig vern.

  Det er godt tilrettelagt med bruer og turstier.

  Dette er et populært turområde som med fiske vil ha en stor verdi.

  Homla har 5 km med lakseførende strekning.

   

  Norske Lakseelver / Homla elveeierlag:

  Hjemmeside for Homla

   

  Link:

  https://lakseelver.no/nb/elver/homla

   

  PS:

  Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

   

 2. Av

   

  Morten A. Strøksnes

   

   

  Havrånaren

   

  Erna Solberg har pynta seg med lånte fjør, og resultatet er eit gedigent mageplask.

   

  Link (artikkelen krever innlogging - du kan lytte til artikkelen på siden det linkes til uten innlogging):

  https://www.dagogtid.no/kommentarar/havranaren-6.3.20648.8e8b73c28b

   

  En PDF av artikkelen "Havrånaren" kan du se her.

   

  Havrånaren

   

   

  Statsministeren har takket ja til rollen som høy beskytter for Havtiårsalliansen.

  Norge er nå en av de største bidragsyterne til FNs havforskningstiår.

   

  Regjeringen Solberg / Statsministerens kontor / Utenriksdepartementet:

  Statsministeren blir havets beskytter

   

  Link:

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/havets_beskytter/id2831208/

   

 3. Har WWF (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå") ASC-sertifisert oppdrettslokaliteter i sjø for oppdrettslaks og den fremmede arten regnbueørret der rogn/yngel/smolt kommer fra anlegg hvor vanntilførsel er tilknyttet vassdrag med fiskesperrer?

   

  Til orientering:

   

  Aquaculture Stewardship Council (ASC): Partners and supporters

   

  #DenNorskeOppdrettsMafiaen

   

 4. Norske Lakseelver:

  VillaksNytt nr. 1/2021

   

  Link:

  https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_01_2021_issuu_utgave

   

   
  Sammen er vi sterke!
   
  Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver.
   
  Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
   
 5. Miljødirektoratet

   

   

  Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet

   

  Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske.

   

  Link:

  https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/mars-2021/fiskebiologiske-undersokelser-i-fire-laksevassdrag-pa-sorlandet/

   

  Rapporten "Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet - Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske" kan du laste ned på siden det linkes til.

   

 6. Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og kan ha negativ påvirkning på naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver.

   

  Miljødirektoratet:

  Forslag til handlingsplan mot pukkellaks

   

  Link:

  https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/april-2021/forslag-til-handlingsplan-mot-pukkellaks/

   

  Rapporten "Forslag til handlingsplan mot pukkellaks" kan du laste ned på siden det linkes til.

   

 7. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

   

   

  Ferskvannslaks fra Sverige: Risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge

   

  Import av laks via genbank er den minst risikofylte metoden for å innføre laks til Trysilvassdraget fra svensk side, men også denne metoden innebærer en viss risiko.

  Risikoen skyldes hovedsakelig følgeorganismer som parasitten Gyrodactylus salaris, krepsepest og ulike bakterier og virus.

   

  Link:

  https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/ferskvannslaksfrasverigerisikoforbiologiskmangfoldogfiskehelsevediutsettinginorge.4.9b5f882175c864d4074baa7.html

   

  Bestillingsbrev "Oppdrag - Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og utsetting av rogn eller levende fisk fra ferskvannsstasjonær laks fra Sverige til Norge" fra Miljødirektoratet til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) kan du lese her.

   

  Rapporten "Assessment of the risk of negative impact on biodiversity from import and release of eggs or live fish from landlocked Atlantic salmon from Klarälven in Sweden to Trysilelva in Norway" kan du lese her.

   

 8. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

   

   

  NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

   

  Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

   

  Link (artikkelen er fra desember 2018):

  https://www.njff.no/nyheter/Sider/Resolusjonsforslag-Oppdrett-villaks.aspx

   

  Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2018 til Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) "Krav om samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks" kan du lese her.

   

 9. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

   

   

  Fakta om lakseelva II - Alt du må vite om laksen

   

   

  Video - Kraftverk og laks

   

  Her finner du en liten film om kraftverk og laks.

  Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

   

  Link (video i artikkelen):

  https://lakseelver.no/nb/news/2021/04/kraftverk-og-laks

   

 10. Norske Lakseelver

   

   

  Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver.

   

   

  Resolusjon - Nok vann til både laks og kraft

   

  Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at vannkraftindustrien baserer sin produksjon på prinsippet om å gjøre minst mulig skade på naturen.

  Den økte nedbørsmengden vi nå opplever skal deles mellom laks og kraft.

   

  Link:

  https://lakseelver.no/sites/default/files/LM 2020_Resolusjon_vedtatt_vannkraft.pdf

   

   

  Les også:

   

  Norske Lakseelver:

  Tre viktige revisjonssaker på Kongens bord

   

  Link:

  https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76684-norske-lakseelver-tre-viktige-revisjonssaker-på-kongens-bord/

   

 11. Frequency of vateritic otoliths and potential consequences for marine survival in hatchery‐reared Atlantic salmon

   

  Link:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.14683#.YCET74sF3ug.twitter

   

  Artikkelen "Frequency of vateritic otoliths and potential consequences for marine survival in hatchery‐reared Atlantic salmon" kan du laste ned på siden det linkes til.

   

 12. Kapabel Forlag

   

   

  Forfatter: Kjersti Sandvik

   

   

  Laksefeber

   

  Siden istiden har vi hatt villaks i Norge. Laksen er vårt levende arvesølv. Den har gitt oss mat, fylt Distriksts-Norge med liv og kjærkommen inntekt. Hit kom folk fra den store verden for å måle krefter med storlaksen. Nye bånd ble knyttet mellom Norge og omverden. 

  Hva gir vi tilbake?

  I dag fyller vi fjordene med lakselus, medisinrester og tillater gruveavfall i nasjonale laksefjorder. Samtidig pågår det et redningsarbeid og omfattende forskning for å sikre at villaksen også er med oss i framtiden. 

  Det er nå vi har valget. Skal vi redde laksen, eller skal vi gi den det siste nådestøtet?

   

  Link:

  https://kapabelforlag.no/2020/10/laksefeber/

   

 13. Norske Lakseelver

   

   

  Tilgjengelig laksefiske 2021

   

  Også i 2021 vil det trolig bli en god del avbestillinger på laksefiske på grunn av koronarestriksjoner på innreise.

  Dette laksefisket kan du finne her. 

  Oversikten oppdateres nå fortløpende framover gjennom sesongen.

   

  Link:

  https://lakseelver.no/nb/news/2021/04/tilgjengelig-laksefiske-2021

   

   

  Også i 2021 vil det være koronarestriksjoner på innreise til Norge.

  Mest sannsynlig gjennom sommeren.

  Det betyr at det har blitt en del ledig laksefiske rundt om.

  Her finner du en fortløpende oppdatert oversikt over det Norske Lakseelver har mottatt fra laksefisketilbydere.

   

  Norske Lakseelver:

  Ledig laksefiske i 2021

   

  Link:

  https://fms3.dbconsult.no/NLS/liste.php

   

   

  I forbindelse med at det også i år vil være en del avbestillinger av laksefiske i sommer på grunn av koronaviruset, har Norske Lakseelver åpnet for at elveeiere som ønsker å reklamere for tilgjengelig fiske, kan benytte Norske Lakseelvers nettløsning.

  Løsningen gjelder kun for valdeiere / fiskekortselgere i elver som er medlem av Norske Lakseelver, eller for valdeiere i andre elver hvis de har donert fiske til ReddVillaksens auksjoner.

  På denne siden kan du legge inn tilbudet om laksefiske.

   

  Norske Lakseelver:

  Norske Lakseelvers laksefiskeoversikt 2021

   

  Link:

  https://docs.google.com/forms/d/1d9M64didMtPskQ2FCc5gadj-LhUUhagC1WIwiO7A8iQ/viewform?edit_requested=true

   

 14. Av

   

  Morten A. Strøksnes

   

   

  På vår vakt

   

  Marinbiolog Alexandra Morton nekta å vere tilskodar til grov miljøkriminalitet og tok kampen mot canadiske styresmakter og norske oppdrettskonsern.

   

  Link (artikkelen krever innlogging - du kan lytte til artikkelen på siden det linkes til uten innlogging):

  https://www.dagogtid.no/samfunn/pa-var-vakt-6.3.20757.e3498a403e

   

  En PDF av artikkelen "På vår vakt" kan du se her.

   

 15. Penguin Random House Canada

   

   

  Written by Alexandra Morton

   

   

  Not on My Watch - How a renegade whale biologist took on governments and industry to save wild salmon

   

  Alexandra Morton has been called "the Jane Goodall of Canada" because of her passionate thirty-year fight to save British Columbia's wild salmon.

  Her account of that fight is both inspiring in its own right and a roadmap of resistance.

   

  Link:

  https://www.penguinrandomhouse.ca/books/623054/not-on-my-watch-by-alexandra-morton/9780735279667

   

 16. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

   

   

  Camp Villaks 2021

   

   

  Bli med på Camp Villaks - Sommerens store eventyr!

   

  Camp Villaks er et rekrutteringsprosjekt med Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund, med årlig støtte fra Miljødirektoratet. I tillegg har vi mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av fiskeutstyr som er fordelt ut i de elvene som arrangerer camp. Campene arrangeres av våre medlemslag og/eller av lokallag av NJFF. Målet er at flere ungdommer skal oppleve den fantastiske følelsen når laksen napper i flua, når adrenalinet pumper så du rister, når du er så lykkelig at du hyler av glede, og du virkelig kjenner at du lever. Vi ønsker at flere skal oppleve dette, og aller helst at flere ungdommer skal oppleve dette og forbli sportsfiskere livet ut.

  Camp Villaks er en fiske- og friluftscamp som arrangeres over hele landet fra midten av juni til slutten av august. Dette er et lavterskel tilbud som all ungdom kan bli med på, og det kreves ingen bakgrunnskunnskap eller eget fiskeutstyr. Guiding og instruksjon er inkludert i alle camper, og likeså utlån av diverse fiskeutstyr.

  Pris per deltaker er kr 650,- for medlemmer av NJFF og 850,- for ikke-medlemmer.

  Bli medlem i NJFF her!

  Campene har ulik aldersgrense, noen fra 13-18 år, noen fra 15-18 år. Sjekke aldersgrense for den campen du vil bli med på.

   

  Er du jente?

  Da er du litt ekstra velkommen! Erfaringsvis ser vi at det er en god del flere gutter enn jenter som melder seg på Camp Villaks, så vi skulle gjerne sett at flere jenter også vil bli med! Jenter kan også fiske, meld deg på da vel!

   

  Link:

  http://www.campvillaks.no/

   

  PS:

  Camp Villaks  Facebook.

  Camp Villaks  Instagram.

   

 17. Keeping close to the river, shore, and surface: the first marine migration of brown trout (Salmo trutta) and Arctic charr (Salvelinus alpinus) post‐smolts

   

  Link:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfb.14737

   

  Artikkelen "Keeping close to the river, shore, and surface: the first marine migration of brown trout (Salmo trutta) and Arctic charr (Salvelinus alpinus) post‐smolts" kan du laste ned på siden det linkes til.

   

 18. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet

   

   

  Stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2021

   

  Noreg og Finland har blitt einige om å ikkje opne for noko laksefiske i Tanavassdraget den kommande fiskesesongen.

  Stansen gjeld alle reiskapar og alle delar av vassdraget.

   

  Link:

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-i-2021/id2842690/

   

   

  Les også:

   

  Miljødirektoratet:

  Høring - Forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark

   

  Link:

  https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77492-miljødirektoratet-høring-forslag-om-å-ikke-åpne-for-fiske-etter-anadrome-laksefisk-med-faststående-redskap-i-sjø-i-enkelte-kommuner-i-finnmark/

   

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.